> 2021 r.

2021 r.

Zarządzenie Nr 1/2021 z dnia 04.01.2021 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokalu użytkowego.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-01-14 12:12:20.

Zarządzenie Nr 2/2021 z dnia 22.01.2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-01-29 14:27:29.

Zarządzenie Nr 3/2021 z dnia 25.01.2021 r.

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-01-29 14:27:56.

Zarządzenie Nr 4/2021 z dnia 29.01.2021 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy I w publicznej szkole podstawowej na rok

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-01-29 14:28:32.

Zarządzenie Nr 5/2021 z dnia 29.01.2021 r.

w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2021 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-01-29 14:28:49.

Zarządzenie Nr 6/2021 z dnia 02.02.2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3-ch lat.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-02-02 14:01:19.

Zarządzenie Nr 7/2021 z dnia 11.02.2021 r.

w sprawie ustalenia wysokości cen drewna pochodzącego z lasu stanowiącego własność Gminy Krempna

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-02-11 14:04:53.

Zarządzenie Nr 8/2021 z dnia 15.02.2021 r.

w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej gminy Krempna w 2021 roku.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-02-23 12:00:03.

Zarządzenie Nr 9/2021 z dnia 19.02.2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2021 r.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-02-23 12:00:28.

Zarządzenie Nr 10/2021 z dnia 22.02.2021 r.

w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 7 / 2021 Wójta Gminy Krempna z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości cen drewna pochodzącego z lasu stanowiącego własność Gminy Krempna

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-02-23 12:01:52.

Zarządzenie Nr 11/2021 z dnia 23.02.2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Krempna na rok 2021 oraz w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z ...

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-02-23 12:02:17.

Zarządzenie Nr 12/2021 z dnia 26.02.2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2021 r.

Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-03-05 08:56:42.


Zarządzenie Nr 13/2021 z dnia 26.02.2021 r.

w sprawie planu kontroli zarządczej w 2021 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-03-17 07:57:25.


Zarządzenie Nr 14/2021 z dnia 26.02.2021 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-03-17 07:57:43.


Zarządzenie Nr 15/2021 z dnia 15.03.2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2021 r.

Załącznik 1

Załącznik 2

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-03-17 07:58:14.

 


Zarządzenie Nr 16/2021 z dnia 18.03.2021 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawy oraz najmu.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-03-23 07:59:28.

 


Zarządzenie Nr 17/2021 z dnia 18.03.2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości i budynku przeznaczonych do d z i e r ż a w y na okres dłuższy niż 3 lata.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-03-23 07:59:53.

 


Zarządzenie Nr 18/2021 z dnia 22.03.2021 r.

w sprawie określenia zasad ewidencji operacji gospodarczych dotyczących gromadzenia i wydatkowania środków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-03-23 08:00:18.


Zarządzenie Nr 19/2021 z dnia 24.03.2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Krempnej

Załącznik

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-03-29 12:23:14.


Zarządzenie Nr 20/2021 z dnia 26.03.2021 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-03-29 12:23:37.


Zarządzenie Nr 21/2021 z dnia 26.03.2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krempnej.

Załącznik 1

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-03-29 12:24:02.


Zarządzenie Nr 22/2021 z dnia 29.03.2021 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 42/2019 z dnia 12.09.2019 r. sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-03-29 12:24:47.

Zarządzenie Nr 23/2021 z dnia 31.03.2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2021 r.

Załącznik 1

Załącznik 2

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-04-12 10:10:10.

Zarządzenie Nr 24/2021 z dnia 31.03.2021 r.

w sprawie sprzedaży drewna mienia komunalnego oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-04-12 10:10:40.

Zarządzenie Nr 25/2021 z dnia 12.04.2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu wniosków na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Krempna na rok 2021

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-04-12 10:11:08.


Zarządzenie Nr 26/2021 z dnia 14.04.2021 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-04-15 14:52:04.


Zarządzenie Nr 27/2021 z dnia 23.04.2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2021 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-04-28 09:13:58.

Zarządzenie Nr 28/2021 z dnia 27.04.2021 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Krempna.

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o wartości 20.000,00 zł - 130.000,00 zł

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o wartości równej lub przekraczającej 130.000,00 zł

Załącznik Nr 3 Wzór zlecenia

Załącznik nr 4 Wzór notatki z rozeznania rynku

Załącznik nr 5 Wzór zapytania ofertowego

Załącznik Nr 5a Formularz Cenowo-Ofertowy

Załącznik nr 6 Wzór protokołu z postępowania

Załącznik nr 7 Plan postępowań

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-04-28 09:17:38.

Zarządzenie Nr 29/2021 z dnia 10.05.2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2021 rok

załącznik Nr 1

załacznik nr 2

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-05-21 09:24:19.

Zarządzenie Nr 30/2021 z dnia 10.05.2021 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 68/2012 Wójta Gminy Krempna w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-05-21 09:24:55.

Zarządzenie Nr 31/2021 z dnia 11.05.2021 r.

w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu Mercedes Benz Sprinter.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-05-21 09:25:23.

Zarządzenie Nr 32/2021 z dnia 20.05.2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2021 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-05-21 09:25:57.

 Zarządzenie Nr 33/2021 z dnia 26.05.2021 r.

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Krempna za 2020 r.

Raport o stanie Gminy Krempna za 2020 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-05-27 14:21:58.

Zarządzenie Nr 34/2021 z dnia 31.05.2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2021 rok

załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-06-15 14:37:55.

Zarządzenie Nr 35/2021 z dnia 07.06.2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2021 rok

załacznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-06-15 14:42:11.

Zarządzenie Nr 36/2021 z dnia 15.06.2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2021 r.

załacznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-06-17 09:31:36 | Data modyfikacji: 2021-06-21 15:10:00.

Zarządzenie Nr 37/2021 z dnia 17.06.2021 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Budowa małej ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w m. Kotań – Gmina Krempna”

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-06-17 09:35:55 | Data modyfikacji: 2021-06-21 15:10:00.

Zarządzenie Nr 38/2021 z dnia 17.06.2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-06-29 13:38:51 | Data modyfikacji: 2021-06-21 15:10:00.

Zarządzenie Nr 39/2021 z dnia 29.06.2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3-ch lat.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-06-29 13:39:27 | Data modyfikacji: 2021-06-21 15:10:00.

Zarządzenie Nr 40/2021 z dnia 29.06.2021 r.

w sprawie ustalenia zasad ewidencji , poboru i egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Krempna

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-06-29 13:39:54 | Data modyfikacji: 2021-06-21 15:10:00.

Zarządzenie Nr 41/2021 z dnia 30.06.2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2021 rok

załacznik Nr 1

załacznik nr 2

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-07-20 11:02:55 | Data modyfikacji: 2021-06-21 15:10:00.

Zarządzenie Nr 42/2021 z dnia 16.07.2021 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wisłoce w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna Działanie 6.3 Rewitaliza

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-07-20 11:03:29 | Data modyfikacji: 2021-06-21 15:10:00.

Zarządzenie Nr 43/2021 z dnia 27.07.2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2021 r.

załącznik Nr 1

załacznik nr 2

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-07-30 13:22:47 | Data modyfikacji: 2021-06-21 15:10:00.

Zarządzenie Nr 44/2021 z dnia 28.07.2021 r.

w sprawie wprowadzenia zasad ewidencji rachunkowej oraz procedur kontroli finansowej w ramach środków finansowanych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-07-30 13:25:02 | Data modyfikacji: 2021-06-21 15:10:00.

Zarządzenie Nr 45/2021 z dnia 28.07.2021 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-07-30 13:25:28 | Data modyfikacji: 2021-07-30 14:47:20.


Zarządzenie Nr 46/2021 z dnia 12.08.2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2021 r.

Załącznik 1

Załącznik 2

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-08-25 09:05:23 | Data modyfikacji: 2021-07-30 14:47:20.


Zarządzenie Nr 47/2021 z dnia 18.08.2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krempna za pierwsze półrocze 2021 roku, informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2036 oraz informacje o przebiegu wykonania planów finansowyc

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-08-25 10:28:25 | Data modyfikacji: 2021-07-30 14:47:20.


Zarządzenie Nr 48/2021 z dnia 18.08.2021 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. „Remont drogi Myscowa – Bucznik dz. ewid. 927, 926, 925, 924, 922/1, 922/2 w Myscowej w km 2+520 – 3+490” realizowanego ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w ramach usuwania sku

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-08-25 10:29:06 | Data modyfikacji: 2021-07-30 14:47:20.

 


Zarządzenie Nr 49/2021 z dnia 26.08.2021 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli podmiotu odbierającego odpady komunalne w zakresie prawidłowości odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców na terenie Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-08-26 14:15:18 | Data modyfikacji: 2021-07-30 14:47:20.

Zarządzenie Nr 50/2021 z dnia 26.08.2021 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-08-27 11:50:04 | Data modyfikacji: 2021-07-30 14:47:20.

Zarządzenie Nr 51/2021 z dnia 26.08.2021 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. „Budowa miejsc postojowo-wypoczynkowych na szlakach rowerowych w Gminie Krempna” w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-08-27 11:50:26 | Data modyfikacji: 2021-07-30 14:47:20.

Zarządzenie Nr 52/2021 z dnia 09.09.2021 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnego przyszkolnego boiska rekreacyjnego o nawierzchni poliuretanowej z oświetleniem w miejscowości Krempna”

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-09-09 14:42:13 | Data modyfikacji: 2021-07-30 14:47:20.

Zarządzenie Nr 53/2021 z dnia 10.09.2021 r.

w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego, niebędących własnością pracodawcy w podróży służbowej pracownika

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-09-16 11:20:42 | Data modyfikacji: 2021-07-30 14:47:20.

Zarządzenie Nr 54/2021 z dnia 10.09.2021 r.

w sprawie cofnięcia upoważnienia dla Pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-09-16 11:21:48 | Data modyfikacji: 2021-07-30 14:47:20.

Zarządzenie Nr 55/2021 z dnia 10.09.2021 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Krempnej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-09-16 11:22:12 | Data modyfikacji: 2021-07-30 14:47:20.

Zarządzenie Nr 56/2021 z dnia 10.09.2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2021 rok

załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-09-16 11:22:30 | Data modyfikacji: 2021-07-30 14:47:20.

Zarządzenie Nr 57/2021 z dnia 10.09.2021 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Krempna na rok 2022.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 11

Załącznik Nr 12

Załącznik Nr 13

Załącznik Nr 14

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-09-16 11:22:49 | Data modyfikacji: 2021-07-30 14:47:20.

Zarządzenie Nr 58/2021 z dnia 21.09.2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2021 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

Opublikowane przez: Katarzyna Maciejczyk | Data wprowadzenia: 2021-09-23 12:31:06 | Data modyfikacji: 2021-07-30 14:47:20.

Zarządzenie Nr 59/2021 z dnia 22.09.2021 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność gminy

 

Opublikowane przez: Katarzyna Maciejczyk | Data wprowadzenia: 2021-09-23 12:31:57 | Data modyfikacji: 2021-07-30 14:47:20.

Zarządzenie Nr 60/2021 z dnia 22.09.2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do sprzedaży

Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Katarzyna Maciejczyk | Data wprowadzenia: 2021-09-23 12:36:09 | Data modyfikacji: 2021-07-30 14:47:20.

Zarządzenie Nr 61/2021 z dnia 22.09.2021 r.

przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-09-29 13:46:22 | Data modyfikacji: 2021-07-30 14:47:20.

Zarządzenie Nr 62/2021 z dnia 29.09.2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2021 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-10-08 11:54:49 | Data modyfikacji: 2021-07-30 14:47:20.

Zarządzenie Nr 63/2021 z dnia 11.10.2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3-ch lat.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-10-12 14:37:41 | Data modyfikacji: 2021-07-30 14:47:20.

Zarządzenie Nr 64/2021 z dnia 12.10.2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2021 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-10-28 08:16:03 | Data modyfikacji: 2021-07-30 14:47:20.

Zarządzenie Nr 65/2021 z dnia 22.10.2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2021 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-10-28 08:16:43 | Data modyfikacji: 2021-07-30 14:47:20.

Zarządzenie Nr 66/2021 z dnia 22.10.2021 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-10-28 08:17:29 | Data modyfikacji: 2021-07-30 14:47:20.

Zarządzenie Nr 67/2021 z dnia 08.11.2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do dzierżawy na okres 10 lat.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-11-09 09:25:53 | Data modyfikacji: 2021-07-30 14:47:20.

Zarządzenie Nr 68/2021 z dnia 10.11.2021 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym, stanowiącej własność gminy.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-11-15 12:44:15 | Data modyfikacji: 2021-07-30 14:47:20.

Zarządzenie Nr 69/2021 z dnia 10.11.2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do sprzedaży.

Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-11-15 12:44:43 | Data modyfikacji: 2021-07-30 14:47:20.

Zarządzenie Nr 70/2021 z dnia 10.11.2021 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-11-15 12:45:16 | Data modyfikacji: 2021-07-30 14:47:20.

Zarządzenie Nr 71/2021 z dnia 10.11.2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-11-15 12:46:08 | Data modyfikacji: 2021-07-30 14:47:20.

Zarządzenie Nr 72/2021 z dnia 10.11.2021 r.

w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-11-15 12:46:45 | Data modyfikacji: 2021-07-30 14:47:20.

Zarządzenie Nr 73/2021 z dnia 12.11.2021 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Krempna na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-11-15 12:47:24 | Data modyfikacji: 2021-07-30 14:47:20.

Zarządzenie Nr 74/2021 z dnia 12.11.2021 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2022-2036.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2022 - 2036

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-11-15 12:47:57 | Data modyfikacji: 2021-07-30 14:47:20.

Zarządzenie Nr 75/2021 z dnia 15.11.2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2021 rok

załacznik Nr 1

załacznik nr 2

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-11-15 12:48:33 | Data modyfikacji: 2021-07-30 14:47:20.

Zarządzenie Nr 76/2021 z dnia 16.11.2021 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru dostawy wyposażenia do budynku CALS w ramach projektu pn.: „Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wisłoce”.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-11-18 09:08:23 | Data modyfikacji: 2021-07-30 14:47:20.

Zarządzenie Nr 77/2021 z dnia 16.11.2021 r.

w sprawie udziału formacji gminnej systemu wykrywania i alarmowania w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania, w ramach ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSIA) pk. „PATROL – 21"

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-11-18 09:08:59 | Data modyfikacji: 2021-07-30 14:47:20.

Zarządzenie Nr 78/2021 z dnia 22.11.2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2021 rok

Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-11-29 09:54:00 | Data modyfikacji: 2021-07-30 14:47:20.

Zarządzenie Nr 79/2021 z dnia 26.11.2021 r.

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół w Krempnej upoważnienia do dokonania zakupów w ramach przyznanych środków na realizację inwestycyjnego zadania jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-11-29 09:54:29 | Data modyfikacji: 2022-01-24 14:51:37.

Zarządzenie Nr 80/2021 z dnia 26.11.2021 r.

w sprawie wprowadzenia zasad ewidencji rachunkowej oraz procedur kontroli finansowej w ramach przedsięwzięcia ,,Laboratoria przyszłości”.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-11-29 09:55:06 | Data modyfikacji: 2022-01-24 14:51:37.

Zarządzenie Nr 81/2021 z dnia 29.11.2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2021 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-12-09 09:16:21 | Data modyfikacji: 2022-01-24 14:51:37.

Zarządzenie Nr 82/2021 z dnia 06.12.2021 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. „Remont drogi gminnej wewnętrznej Dyniowiec nr 864 w miejscowości Myscowa”

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-12-20 12:18:19 | Data modyfikacji: 2022-01-24 14:51:37.

Zarządzenie Nr 83/2021 z dnia 29.12.2021 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-12-31 12:17:02 | Data modyfikacji: 2022-01-24 14:51:37.

Zarządzenie Nr 84/2021 z dnia 31.12.2021 r.

w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń w budynkach stanowiących mienie komunalne Gminy Krempna

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-12-31 12:17:30 | Data modyfikacji: 2022-01-24 14:51:37.

Zarządzenie Nr 85/2021 z dnia 31.12.2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2021 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2022-01-12 13:41:05 | Data modyfikacji: 2022-01-24 14:51:37.

Zarządzenie Nr 86/2021 z dnia 31.12.2021 r.

w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2022-01-24 12:42:28 | Data modyfikacji: 2022-01-24 14:51:37.

Zarządzenie Nr 87/2021 z dnia 31.12.2021 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2022-01-24 14:13:36 | Data modyfikacji: 2022-01-24 14:51:37.

Zarządzenie Nr 88/2021 z dnia 31.12.2021 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokalu użytkowego

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2022-01-24 14:14:13 | Data modyfikacji: 2022-01-24 14:51:37.
Data wprowadzenia: 2022-01-24 14:14:13
Opublikowane przez: Justyna Dziuń
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl