Biuletyn Informacji Publicznej  Urząd Gminy Krempna  krempna.pl
STRONA ARCHIWALNA !!! NOWY ADRES BIP KREMPNA: https://krempna.bip.gov.pl/
Gmina
Urząd Gminy
Nabory/konkursy na stanowiska
Organy
Rada Gminy
Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018 - 2023
Komisje Rady
Sołectwa
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Prawo lokalne
Statut Gminy
Protokoły
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Raport o stanie Gminy
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Gospodarka nieruchomościami
Obwieszczenia
Strategia Rozwoju Gminy Krempna do 2030 roku
Strategia Rozwoju Ponadlokalnego ,,Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Inne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Ochrona Środowiska
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plany postępowań o udzielenie zamówień
Platforma Zamówień Publicznych - Zamówienia Publiczne powyżej 130 000 zł.
Zamówienia publiczne do 130 000 zł.
Zamówienia publiczne
Wybory i Referenda
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Oświadczenia
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ogłoszenie o naborze wniosków - Opieka wytchnieniowa
Informacje nieudostępnione
Petycje
Rejestry/Ewidencje
Ochrona danych osobowych
Dostępność cyfrowa
Preferencyjna sprzedaż węgla
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
   Strona główna  

STRONA ARCHIWALNA !!! NOWY ADRES BIP KREMPNA: https://krempna.bip.gov.pl/
GMINA KREMPNA
NAZWA GMINY Gmina Krempna
RODZAJ gmina wiejska
LOKALIZACJA woj. podkarpackie, pow. jasielski
KOD 38-232
MIEJSCOWOŚĆ Krempna 85, REGON 370440330, NIP 685 - 10 - 04 - 834
KONTAKT

tel./fax +48 13 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl

           gmina@krempna.pl

Wójt Gminy

Kazimierz Miśkowicz
tel. +48 13 441-40-46
e-mail: ugkrempna@wp.pl 

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Kmiecik
tel. +48 13 441-40-03
e-mail: radagminy@krempna.pl;

e-mail do Przewodniczącego: kmiecik.wieslaw@wp.pl

Sekretarz Gminy

Katarzyna Maciejczyk
tel. +48 13 441-43-10
e-mail: sekretarz@krempna.pl

Skarbnik Gminy

Urszula Delimat tel. +48 13 441-40-41
e-mail:skarbnik@krempna.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001

Nr konta (odpady komunalne) - 18 8636 1015 2004 1600 7318 0031

Nr konta ( drzewo, czynsze, zezwolenia alkoholowe ) - 92 8636 1015 2004 1602 5862 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

 
Data wprowadzenia informacji 2003-08-25 10:25:54 Informację zaktualizowano 2020-11-24 08:45:19, wprowadzający: Justyna Dziuń
wersja do druku