Biuletyn Informacji Publicznej  Urząd Gminy Krempna  krempna.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Nabory/konkursy na stanowiska
Organy
Rada Gminy
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018 - 2023
Komisje Rady
Sołectwa
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Prawo lokalne
Statut Gminy
Protokoły
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014 r.
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Gospodarka nieruchomościami
Obwieszczenia
Strategia rozwoju
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Inne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Ochrona Środowiska
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plany postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne
Wybory i Referenda
Oświadczenia
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Informacje nieudostępnione
Petycje
Rejestry/Ewidencje
Ochrona danych osobowych
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2011 r. strona główna 

2011 r.
Zarządzenie Nr 1/2011 z dnia 03.01.2011 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-10 11:44:40, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 2/2011 z dnia 04.01.2011 r.

w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 64/2009 Wójta Gminy Krempna z dnia 30.09.2009 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu gospodarowania środkami finansowymi funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy w Krempnej

 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-25 11:11:54, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 3/2011 z dnia 25.01.2011 r.

w sprawie ustalenia terminów zebrań wyborczych w sołectwach gminy Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-25 11:18:31, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 4/2011 z dnia 28.01.2011 r.

w sprawie wykonania remontu budynku Wiejskiego Domu Kultury w Krempnej

 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-28 10:45:22, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 5/2011 z dnia 28.01.2011 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 1/2004 z dnia 07.04.2004 r. z późniejszymi zmianami w sprawie szkolenia obronnego

 
Data wprowadzenia informacji 2011-02-02 10:52:41, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 6/2011 z dnia 03.02.2011 r.

w sprawie ustalenia stawki za usługi transportowe świadczone autobusem

 
Data wprowadzenia informacji 2011-02-04 12:10:19, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 7/2011 z dnia 03.02.2011 r.

w sprawie ujednolicenia zasad wykonywania czynności kancelaryjnych

 
Data wprowadzenia informacji 2011-02-14 13:57:54, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 8/2011 z dnia 07.02.2011 r.

w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Krempna w 2011 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2011-02-14 13:58:53, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 9/2011 z dnia 07.02.2011 r.

w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych

 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-03 11:53:34, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 10/2011 z dnia 07.03.2011 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu i przeklasyfikowania sprzętu OC

 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-17 14:32:48, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 11/2011 z dnia 17.03.2011 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2011 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-31 12:34:44, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 12/2011 z dnia 23.03.2011 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2010

Załącznik Nr 1

Załacznik Nr 2

 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-31 12:55:41 Informację zaktualizowano 2011-04-01 10:43:45, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 13/2011 z dnia 28.03.2011 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2011 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-31 13:57:02, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 14/2011 z dnia 28.03.2011 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krempna na 2011 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-31 14:01:33, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 15/2011 z dnia 28.03.2011 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Ogłoszenie o przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-31 14:05:35 Informację zaktualizowano 2011-04-01 10:45:12, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 16/2011 z dnia 31.03.2011 r.

w sprawie upoważnienia pracownika GOPS w Krempnej do przekazywania do biura informacji gospodarczych informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego

 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-01 10:49:38, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 17/2011 z dnia 05.04.2011 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie odbudowy drogi gminnej w m. Myscowa do zabudowań Pana Centki

 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-05 08:27:27, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 18/2011 z dnia 05.04.2011 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy w Krempnej...

 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-05 08:41:25, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 19/2011 z dnia 05.04.2011 r.

w sprawie podziału środków i zasad finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-11 11:54:04, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 20/2011 z dnia 05.04.2011 r.

w sprawie zapewnienia pracownikom Urzędu Gminy w Krempnej pracującym przy obsłudze monitora ekranowego okularów chroniących wzrok

 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-11 11:55:02, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 21/2011 z dnia 05.04.2011 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-11 12:02:24, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 22/2011 z dnia 08.04.2011 r.

w sprawie wykonania odbudowy drogi gminnej Krempna - Huta Krempska

 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-11 12:03:33, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 23/2011 z dnia 11.04.2011 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2011 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 09:08:59, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 24/2011 z dnia 11.04.2011 r.

w sprawie powołania Komisji ds. przeglądu dokumentacji niearchiwalnej podlegającej brakowaniu

 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 09:11:50, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 25/2011 z dnia 11.04.2011 r.

w sprawie powołania Komisji ds. zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 09:15:08, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 26/2011 z dnia 15.04.2011 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na Remont budynku Domu Ludowego w Myscowej na potrzeby rozwoju kultury oraz zagospodarowanie działki nr ewid. 520,521

 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 09:20:18, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 27/2011 z dnia 15.04.2011 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy w Krempnej

 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 09:25:57, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 28/2011 z dnia 15.04.2011 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonywanie odbudowy drogi gminnej Polany-Dobańce

 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 09:29:51, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 29/2011 z dnia 15.04.2011 r.

w sprawie powałania Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy w Krempnej

 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 09:33:17, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 30/2011 z dnia 18.04.2011 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Ogłoszenie o przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-19 11:24:11, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 31/2011 z dnia 18.04.2011 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, stanowiącej własność gminy

 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-20 08:36:35, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 32/2011 z dnia 18.04.2011 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Ogłoszenie o przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-20 08:41:20, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 33/2011 z dnia 27.04.2011 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Krempna na rok 2011

 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-27 09:50:44, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 34/2011 z dnia 28.04.2011 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy do 3-ch lat

 
Data wprowadzenia informacji 2011-05-04 11:48:58, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 35/2011 z dnia 06.05.2011 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2011 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-03 13:59:57, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 36/2011 z dnia 20.05.2011 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2011 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-03 14:02:20, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 37/2011 z dnia 20.05.2011 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krempna na 2011 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-03 14:05:57, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 38/2011 z dnia 20.05.2011 r.

w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont jednostek samorządu terytorialnego

 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-03 14:10:27, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 39/2011 z dnia 03.06.2011 r.

w sprawie opracowania dokumentacji na budowę przydomowych roślinno-stawowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na terenie Gminy Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-03 14:11:30, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 40/2011 z dnia 07.06.2011 r.

w sprawie opracowania dokumentacji na budowę przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na terenie Gminy Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-07 13:51:28, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 41/2011 z dnia 07.06.2011 r.

w sprawie zmian Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych w Urzędzie Gminy Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-08 13:34:30, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 42/2011 z dnia 08.06.2011 r.

w sprawie wykonania remontu mogiły zbiorowej w Hałbowie

 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-08 13:37:45, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 43/2011 z dnia 10.06.2011 r.

w sprawie wykonania remontu mogił zbiorowych z I wojny światowej Nr 1 i Nr 2 w Ożennej

 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-10 09:26:34, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 44/2011 z dnia 10.06.2011 r.

w sprawie wykonania przebudowy studni kanalizacyjnych na sieci kanalizacyjnej z ośrodków wypoczynkowych oraz przebudowy sieci kanalizacyjnej

 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-10 09:31:45, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 45/2011 z dnia 14.06.2011 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2011 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-21 12:35:31, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 46/2011 z dnia 21.06.2011 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na Zagospodarowanie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Kotani poprzez budowę szatni wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska

 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-21 12:36:23, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 47/2011 z dnia 21.06.2011 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy w Krempnej

 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-21 12:40:57, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 48/2011 z dnia 21.06.2011 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2011 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-27 13:57:21, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 49/2011 z dnia 24.06.2011 r.

w sprawie wykonania remontu budynku szkolnego w Świątkowej Wielkiej

 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-27 14:02:09, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 50/2011 z dnia 28.06.2011 r.

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność gminy

 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-28 12:27:50, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 51/2011 z dnia 28.06.2011 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości w Świątkowej Wielkiej

 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-28 12:31:32, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 52/2011 z dnia 30.06.2011 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2011 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-04 12:18:34, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 53/2011 z dnia 01.07.2011 r.

w sprawie wykonania wymiany rynien i rur spustowych oraz malowanie dachu budynku po szkole podstawowej w Świątkowej Wielkiej

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-04 12:19:32, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 54/2011 z dnia 12.07.2011 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego zadania remont mogił w Ożennej i Hałbowie

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-12 09:00:07, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 55/2011 z dnia 12.07.2011 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego zadania odbudowa dróg gminnych

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-12 09:03:16, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 56/2011 z dnia 12.07.2011 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego zadania Remont budynku Domu Ludowego w Myscowej na potrzeby rozwoju kultury oraz zagospodarowanie działki nr ewid. 520, 521

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-12 09:07:01, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 57/2011 z dnia 13.07.2011 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2011 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-14 09:54:21, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 58/2011 z dnia 14.07.2011 r.

w sprawie wykonania remontu chodnika do budynku remizy OSP w Krempnej

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-14 09:55:09, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 59/2011 z dnia 14.07.2011 r.

w sprawie wykonania ogrodzenia terenu, na którym zlokalizowane są budynki Zespołu Szkół w Krempnej

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-14 09:58:02, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 60/2011 z dnia 14.07.2011 r.

w sprawie wykonania 4 miejsc postojowych przy Domu Ludowym w Świątkowej Wielkiej

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-14 10:01:22, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 61/2011 z dnia 25.07.2011 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-27 14:44:19 Informację zaktualizowano 2011-07-27 20:43:10, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 62/2011 z dnia 25.07.2011 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-27 20:34:07, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 63/2011 z dnia 25.07.2011 r.

w sprawie odwołania Gminnego Biura Spisowego w związku z przeprowadzonym Narodowym Spisem Ludności w 2011 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-28 11:22:01, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 64/2011 z dnia 26.07.2011 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2011 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-28 11:27:36, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 65/2011 z dnia 28.07.2011 r.

w sprawie wykonania remontu drogi rolniczej w Kotani nr ewid. działki 57,66

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-28 11:32:28, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 66/2011 z dnia 28.07.2011 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu drogi Polany - Huta Polańska nr ewid. działki 348

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-28 13:52:27, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 67/2011 z dnia 28.07.2011 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy w Krempnej

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-28 13:56:55, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 68/2011 z dnia 28.07.2011 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu drogi gminnej Krempna - Kołomyja - Huta Krempska nr ewid. działki 447; 446/1

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-28 14:37:23, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 69/2011 z dnia 28.07.2011 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy w Krempnej

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-28 14:41:30, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 70/2011 z dnia 28.07.2011 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-01 09:29:20, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 71/2011 z dnia 03.08.2011 r.

w sprawie wykonania zabezpieczenia pobocza drogi przed osuwaniem-droga przez wieś Kotań

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-03 12:05:04, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 72/2011 z dnia 03.08.2011 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krempna na 2011 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-08 12:47:29, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 73/2011 z dnia 08.08.2011 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu dróg osiedlowych na osiedlu Kotań i Wrzosowa Polana w Gminie Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-08 12:48:24, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 74/2011 z dnia 08.08.2011 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy w Krempnej

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-09 11:51:52, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 75/2011 z dnia 08.08.2011 r.

w sprawie powołania i składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-11 08:43:34, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 76/2011 z dnia 08.08.2011 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2011 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-11 08:49:54, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 77/2011 z dnia 08.08.2011 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krempna na 2011 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-11 08:52:24, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 78/2011 z dnia 12.08.2011 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu drogi gminnej Myscowa-Bucznik

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-12 11:13:40, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 79/2011 z dnia 12.08.2011 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy w Krempnej

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-12 11:18:51, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 80/2011 z dnia 16.08.2011 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie odbudowy drogi gminnej Polany-Dobańce

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-16 12:38:13, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 81/2011 z dnia 16.08.2011 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy w Krempnej

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-30 08:29:37, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 82/2011 z dnia 30.08.2011 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu dróg osiedlowych na osiedlu Kotań i Wrzosowa Polana w Gminie Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-30 12:47:53, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 83/2011 z dnia 30.08.2011 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy w Krempnej

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-30 12:51:21, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 84/2011 z dnia 31.08.2011 r.

w sprawie ustalenia Procedury kontroli finansowej budżetu gminy

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-31 13:11:10, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 85/2011 z dnia 31.08.2011 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu drogi gminnej obok zabudowań Pana Edwarda Krzyżaka w Myscowej nr ewid. działki 807/7

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-31 13:35:36, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 86/2011 z dnia 31.08.2011 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy w Krempnej

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-31 13:40:07, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 87/2011 z dnia 05.09.2011 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Krempna na rok 2012

zał. nr 1 Projekt planu dochodów

zał nr 2 Plan wydatków Urzędu Gminy na rok 2012

zał nr 3 Plan wydatków Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół na rok 2012

zał. nr 4 Plan wydatków Oddziału Przedszkolnego przy Zespole Szkół na rok 2012

zał. nr 5 Plan wydatków Publicznego Gimnazjum na rok 2012

zał. nr 6 Plan wydatków stołówki szkolnej na rok 2012

zał. nr 7 Plan wydatków świetlicy szkolnej na rok 2012

zał. nr 8 Plan wydatków schroniska młodzieżowego na rok 2012

zał. nr 9 Plan wydatków OSP na rok 2012

zał. nr 10 Plan wydatków GKRPA na rok 2012

zał. nr 11 Plan wydatków GOPS na rok 2012

zał. nr 12 Projekt planu wydatków inwestycyjnych

zał. nr 13 Plan finansowy Samorządowego Zakładu Budżetowego Gminy Krempna na rok 2012

zał. nr 14 Projekt planu finansowego instytucji kultury

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-07 09:16:57, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 88/2011 z dnia 05.09.2011 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Ogłoszenie o przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-07 09:21:39, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 89/2011 z dnia 07.09.2011 r.

w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu i do Senatu RP

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-08 12:49:17, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 90/2011 z dnia 08.09.2011 r.

w sprawie ustalenia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu RP zarządzonych na dzień 09.10.2011 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-08 12:53:29, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 91/2011 z dnia 09.09.2011 r.

w sprawie ustalenia stawnek czynszu za najem lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Gminy Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-16 14:10:12, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 92/2011 z dnia 19.09.2011 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-19 11:37:59, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 93/2011 z dnia 21.09.2011 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2011 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-26 14:18:32, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 94/2011 z dnia 21.09.2011 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krempna na 2011 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-26 14:22:23, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 95/2011 z dnia 26.09.2011 r.

w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-27 12:50:38, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 96/2011 z dnia 27.09.2011 r.

w sprawie wykonania remontu Domu Ludowego w Myscowej

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-27 12:51:35, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 97/2011 z dnia 28.09.2011 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego zadania remont dróg gminnych

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-28 13:02:17, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 98/2011 z dnia 29.09.2011 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2011 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-10-12 13:58:47, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 99/2011 z dnia 30.09.2011 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2011 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-10-12 14:01:41, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 100/2011 z dnia 07.10.2011 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2011 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-10-12 14:04:01, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 101/2011 z dnia 12.10.2011 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy do 3-ch lat

 
Data wprowadzenia informacji 2011-10-12 14:04:52, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 102/2011 z dnia 17.10.2011 r. - data zamieszczenia w BIP 20.10.2011 r. 

w sprawie udziału formacji gminnej systemu wykrywania i alarmowania w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 09:32:55, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 103/2011 z dnia 17.10.2011 r. - data zamieszczenia w BIP 20.10.2011 r.

w sprawie udziału w kompleksowym ćwiczeniu powiatowym zgrywającym obronnym

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 09:37:46, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 104/2011 z dnia 20.10.2011 r. - data zamieszczenia w BIP 20.10.2011 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 09:42:07, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 105/2011 z dnia 20.10.2011 r. - data zamieszczenia w BIP 20.10.2011 r.

w sprawie wykonania remontu drogi rolniczej w Polanach

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 09:48:13, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 106/2011 z dnia 20.10.2011 r. - data zamieszczenia w BIP 21.10.2011 r.

w sprawie powołania Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Krempnej

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 09:52:44, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 107/2011 z dnia 21.10.2011 r. - data zamieszczenia w BIP 26.10.2011 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2011 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 09:58:45, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 108/2011 z dnia 21.10.2011 r. - data zamieszczenia w BIP 26.10.2011 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krempna na 2011 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 10:12:23, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 109/2011 z dnia 26.10.2011 r. - data zamieszczenia w BIP 26.10.2011 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego zadania pn. remont drogi gminnej Myscowa-Bucznik

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 10:17:09, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 110/2011 z dnia 26.10.2011 r. - data zamieszczenia w BIP 26.10.2011 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego zadania pn. remont dróg osiedlowych na osiedlu Kotań i Wrzosowa Polana w Gminie Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 10:25:55, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 111/2011 z dnia 28.10.2011 r. - data zamieszczenia w BIP 28.10.2011 r.

w sprawie udzielenia kredytu długoterminowego na sfinansowanie inwestycji pn. Zagospodarowanie Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego w Kotani poprzez budowę szatni wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 10:32:32, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 112/2011 z dnia 28.10.2011 r. - data zamieszczenia w BIP 28.10.2011 r.

w sprawie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku UG w Krempnej

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 11:04:25, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 113/2011 z dnia 31.10.2011 r. - data zamieszczenia w BIP 07.11.2011 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2011 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 11:11:33, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 114/2011 z dnia 31.10.2011 r. - data zamieszczenia w BIP 07.11.2011 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krempna na 2011

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 11:16:26, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 115/2011 z dnia 08.11.2011 r. - data zamieszczenia w BIP 08.11.2011 r.

w sprawie wykonania projektu budowlanego budynku wiejskiego z przeznaczeniem na świetlicę i zebrania wiejskie oraz bezodpływowego zbiornika na ścieki, na działce nr ewid. 35/15 w miejscowości Wyszowatka

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 11:22:43, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 116/2011 z dnia 09.11.2011 r. - data zamieszczenia w BIP 10.11.2011 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2011 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 12:15:38, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 117/2011 z dnia 09.11.2011 r. - data zamieszczenia w BIP 10.11.2011 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krempna na 2011 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 12:19:40, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 118/2011 z dnia 10.11.2011 r. - data zamieszczenia w BIP 10.11.2011 r.

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu marki FS-Lublin ŻUK A 07

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 12:29:21, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 119/2011 z dnia 15.11.2011 r. - data zamieszczenia w BIP 15.11.2011 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Krempna na 2012 rok

Załacznik Nr 1 Projekt uchwały budżetowej na 2012 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 12:51:16, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 120/2011 z dnia 15.11.2011 r. - data zamieszczenia w BIP 15.11.2011 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2012-2019

Załącznik Nr 1 Projekt uchwały

Załącznik Nr 1 do uchwały

Załącznik Nr 2 do uchwały

Objaśnienia do WPF

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 12:57:00, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 121/2011 z dnia 15.11.2011 r. - data zamieszczenia w BIP 15.11.2011 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu na zbiórkę, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 13:04:45, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 122/2011 z dnia 15.11.2011 r. - data zamieszczenia w BIP 15.11.2011 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w Urzędzie Gminy w Krempnej

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 13:24:00, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 123/2011 z dnia 15.11.2011 r. - data zamieszczenia w BIP 15.11.2011 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2011 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 13:27:00, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 124/2011 z dnia 21.11.2011 r. - data zamieszczenia w BIP 21.11.2011 r.

w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu marki FS-Lublin ŻUK A 07

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 13:31:32, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 125/2011 z dnia 23.11.2011 r. - data zamieszczenia w BIP 24.11.2011 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2011 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 14:05:19, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 126/2011 z dnia 23.11.2011 r. - data zamieszczenia w BIP 24.11.2011 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krempna na 2011 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 14:08:33, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 127/2011 z dnia 24.11.2011 r. - data zamieszczenia w BIP 24.11.2011 r.

w sprawie opracowania mapy zasadniczej do celów projektowych związanych z budową wodociągu wiejskiego w Świątkowej Małej i Kotani

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 14:13:17, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 128/2011 z dnia 02.12.2011 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego zadania pn. "Zagospodarowanie Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego w Kotani poprzez budowę szatni wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska" etap pierwszy

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 12:50:00, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 129/2011 z dnia 07.12.2011 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu na dostawę oleju opałowego do Urzędu Gminy w Krempnej na 2012 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 12:54:17, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 130/2011 z dnia 07.12.2011 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w Urzędzie Gminy w Krempnej

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 12:57:28, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 131/2011 z dnia 07.12.2011 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2011 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-20 10:03:28, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 132/2011 z dnia 07.12.2011 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontloli zarządczej w Urzędzie Gminy Krempna oraz wprowadzenia systemów kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-20 10:07:32, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 07.12.2011 r.

w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania kontloli zarządczej w Urzędzie Gminy Krempna oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-20 10:08:24, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 134/2011 z dnia 09.12.2011 r.

w sprawie planu kontroli zarządczej w 2011 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-20 10:09:27, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 135/2011 z dnia 15.12.2011 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2011 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-20 10:11:02, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 136/2011 z dnia 19.12.2011 r.

w sprawie zakupu pustaków z betonu komórkowego o wymiarach 0,24 cm x 0,24 cm x 0,49 cm wraz z dostawą i rozładunkiem do miejscowości Wyszowatka - Gmina Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-20 10:13:00, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 137/2011 z dnia 21.12.2011 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krempna na 2011 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-27 13:49:14, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 138/2011 z dnia 22.12.2011 r.

w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Krempna w 2012 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 138/2011 z dnia 22.12.2011 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-27 13:53:56, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 139/2011 z dnia 30.12.2011 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2011 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-17 14:44:09, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 140/2011 z dnia 30.12.2011 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krempna na 2011 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-17 14:47:05, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 141/2011 z dnia 30.12.2011 r.

w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń w budynkach stanowiących mienie komunalne Gminy Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-27 09:16:48, wprowadzający: Magdalena Mroczka

Zarządzenie Nr 142/2011 z dnia 30.12.2011 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krempnej do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-23 08:39:22, wprowadzający: Justyna Dziuń
wersja do druku