Biuletyn Informacji Publicznej  Urząd Gminy Krempna  krempna.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Nabory/konkursy na stanowiska
Organy
Rada Gminy
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018 - 2023
Komisje Rady
Sołectwa
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Prawo lokalne
Statut Gminy
Protokoły
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014 r.
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Gospodarka nieruchomościami
Obwieszczenia
Strategia rozwoju
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Inne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Ochrona Środowiska
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plany postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne
Wybory i Referenda
Oświadczenia
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Informacje nieudostępnione
Petycje
Rejestry/Ewidencje
Ochrona danych osobowych
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2012 r. strona główna 

2012 r.
Zarządzenie Nr 1/2012 z dnia 04.01.2012 r.

w sprawie opracowania szacunkowo łącznie około 30 projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą i wynikiem analizy i projektów decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą i wynikiem analizy na terenie Gminy

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-04 13:13:07, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 2/2012 z dnia 04.01.2012 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Krempna na rok 2012 oraz w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu...

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-04 13:22:31, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 3/2012 z dnia 12.01.2012 r.

w sprawie budowy brakującego odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kotań

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-12 14:30:13, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 4/2012 z dnia 31.01.2012 r.

w sprawie planu kontroli zarządczej w 2012 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-03 12:37:55, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 5/2012 z dnia 10.02.2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2012 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-15 11:14:05, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 6/2012 z dnia 21.02.2012 r. 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-29 10:04:14, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 7/2012 z dnia 29.02.2012 r.

w sprawie podziału środków i zasad finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-06 10:54:17, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 8/2012 z dnia 29.02.2012 r.

w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Krempna w 2012 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-12 13:06:52, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 9/2012 z dnia 01.03.2012 r.

w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach ludzi i środowiska na terenie gminy Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-12 13:10:43, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 10/2012 z dnia 12.03.2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2012 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-12 14:11:46, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 11/2012 z dnia 19.03.2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy powyżej 3-ch lat

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-20 09:07:18, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 12/2012 z dnia 21.03.2012 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok

Załącznik Nr 1 cz.I

Załącznik Nr 1 cz.II

Załacznik Nr 1 cz.III

Załącznik Nr 1 cz.IV

Załącznik Nr 2

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-23 11:55:36, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 13/2012 z dnia 23.03.2012 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu dróg gminnych Krempna -Kołomyja-Huta Krempska w km 0+890-1+800

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-23 11:57:08, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 14/2012 z dnia 23.03.2012 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy w Krempnej

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-23 12:03:20, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 15/2012 z dnia 23.03.2012 r.

w sprawie udzielenia nauczycielowi płatnego urlopu dla poratowania zdrowia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-28 12:23:34, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 16/2012 z dnia 23.03.2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-28 12:26:02, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 17/2012 z dnia 30.03.2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2012 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-11 13:18:06, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 18/2012 z dnia 04.04.2012 r.

w sprawie ustalenia terminu zebrania wyborczego w sołectwie gminy Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-11 13:21:14, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 19/2012 z dnia 11.04.2012 r. w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentów wytworzonych w Urzędzie Gminy Krempna zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą "zastrzeżone" i "poufne"- nie podlega publikacji 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-16 10:40:30, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 20/2012 z dnia 12.04.2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2012 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-16 10:52:47, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 21/2012 z dnia 17.04.2012 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność gminy

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-18 08:44:39, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 22/2012 z dnia 17.04.2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do sprzedaży

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-18 08:47:29, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 23/2012 z dnia 17.04.2012 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości w Myscowej Nr ewid. 320/2 o pow. 1,2910 ha

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-18 09:21:53, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 24/2012 z dnia 18.04.2012 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie odbudowy drogi gminnej Kotań-Kolanin oraz odbudopwę drogi gminnej Świątkowa Wielka -Wołowiec

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-18 12:08:35, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 25/2012 z dnia 18.04.2012 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy w Krempnej

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-18 12:14:03, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 26/2012 z dnia 24.04.2012 r.

w sprawie przekazania w użyczenie pomieszczenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Grabiu na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich w Grabiu

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-24 11:38:26, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 27/2012 z dnia 24.04.2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy do 3-ch lat

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-25 09:15:41, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 28/2012 z dnia 24.04.2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2012 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-25 11:08:01, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 29/2012 z dnia 25.04.2012 r.

w sprawie zmiany szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont jednostek samorządzu terytorialnego

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-30 08:35:45, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 30/2012 z dnia 30.04.2012 r.

w sprawie odwołania ze stanowiska Kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-02 08:24:38, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 31/2012 z dnia 30.04.2012 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Smodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-02 08:30:02, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 32/2012 z dnia 07.05.2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2012 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-11 09:06:39, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 33/2012 z dnia 15.05.2012 r.

w sprawie udzielenia kredytu długoterminowego na sfinansowanie drugiego etapu inwestycji pn. Zagospodarowanie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Kotani

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-15 12:49:22, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 34/2012 z dnia 17.05.2012 r.

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Krempnej

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-18 08:20:04, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie Nr 35/2012 z dnia 22.05.2012 r.

w sprawie wykonania dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę na zadaniach: Budowa oświatlenia drogowego w Krempnej

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-22 11:29:56, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie nr 36/2012 z dnia 22.05.2012 r.

w sprawie procedur dotyczących kontroli wewnętrznej w zakresie pobierania i odprowadzania dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami a także wykorzystania dotacji celowych...

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-28 10:41:29, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie Nr 37/2012 z dnia 28.05.2012 r.

w sprawie zlecenia wykonania malowania dachu budynku Ośrodka Zdrowia w Krempnej.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-28 10:49:15, wprowadzający: Barbara Stoś
ZARZĄDZENIE Nr 38/2012 z dnia 28.05.2012 r.

w sprawie powołania komisji do obioru technicznego zadania pn.: "remont dróg gminnych Krempna-Kołomyja-Huta Krempska w km 0+890 do 1+800"

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-28 10:54:41, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie nr 39/2012 z dnia 29.05.2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2012 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-29 10:54:09, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie nr 40/2012 z dnia 29.05.2012 r.

w sprawie postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy Krempna.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-01 12:05:33, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie nr 41/2012 z dnia 31.05.2012

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-01 12:10:45, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie nr 42/2012 z dnia 31.05.2012 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Polany.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-01 12:23:44, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie nr 43/2012 z dnia 31.05.2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2012 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-05 12:06:49, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie nr 44/2012 z dnia 4.06.2012 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krempna na 2012 rok.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-05 12:09:12, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie nr 45/2012 z dnia 5.06.2012 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8/2008 Wójta Gminy Krempna z dnia 07 lutego 2008 r. w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-12 13:24:46, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie nr 46/2012 z dnia 5.06.2012 r.

w sprawie przekazania w użyczenie budynku byłej Szkoły Podstawowej w Świątkowej Wielkiej na rzecz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-12 13:30:20, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie nr 47/2012 z dnia 6.06.2012 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krempna na 2012 rok.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-12 13:31:56, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie nr 48/2012 z dnia 8.06.2012 r.

w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Krempna.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-12 13:34:50, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie nr 49/2012 z dnia 12.06.2012 r.

w sprawie wykonania zadania pn " Budowa placu zabaw jako miejsca rekreacji w Gminie Krempna"

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-12 13:54:28, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie nr 50/2012 z dnia 12.06.2012 r.

w sprawie określenia trybu zamawiania, używania, przechowywania oraz kasacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Gminy Krempna.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-13 09:19:13, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie nr 51/2012 z dnia 13.06.2012 r.

w sprawie powołania stałej komisji przetargowej i ustalenia regulaminu jej pracy.

Załącznik do Zarządzenia- Regulamin Pracy Komisji Przetargowej.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-13 11:42:54, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie nr 52/2012 z dnia 13.06.2012 r.

w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Krempnej.

Załącznik do Zarządzenia-Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych.

Załącznik nr 1 Wzór wniosku poniżej 14 000 Euro

Załącznik nr 2 Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2a Formularz cenowo-ofertowy

Załącznik nr 3 Protokół z postępowania

Załącznik nr 4 Wzór wniosku powyżej 14 000 Euro

Załącznik nr 5 Plan Zamówień Publicznych

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-13 11:58:09, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie nr 53/2012 z dnia 13.06.2012 r.

w sprawie polityki zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-20 12:16:59, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie nr 54/2012 z dnia 13.06.2012 r.

w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-20 12:20:44, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie nr 55/2012 z dnia 13.06.2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2012 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-20 12:24:23, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie nr 56/2012 z dnia 18.06.2012 r

w sprawie wykonania prac budowlanych w remizie OSP Myscowa.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-20 12:37:16, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie nr 57/2012 z dnia 20.06.2012 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej, stanowiącej własność gminy.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-22 11:29:24, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie nr 58/2012 z dnia 20.06.2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własnosć gminy, przeznaczonych do sprzedaży.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-22 11:45:29, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie nr 59/2012 z dnia 26.06.2012 r

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu ujęcia wody obsługującego osiedle w Ożennej.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-26 13:35:45, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie nr 60/2012 z dnia 26.06.2012 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy w Krempnej dla przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Załącznik do Zarządzenia-Regulamin pracy Komisji przetargowej

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-26 13:39:13, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie nr 61/2012 z dnia 29.06.2012 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego zadania pn. remont dróg gminnych

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-29 10:24:53, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie nr 62/2012 z dnia 29.06.2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2012r.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-07-03 11:13:43, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie nr 63/2012 z dnia 3.07.2012r.

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu kanalizacji sanitarnej przynależnej do osiedla Wrzosowa Polana w Kotani

 
Data wprowadzenia informacji 2012-07-03 11:14:42, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie nr 64/2012 z dnia 3.07.2012 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu drogi osiedlowej oznaczonej jako działka nr 40/154 na terenie osiedla mieszkaniowego w Kotani

 
Data wprowadzenia informacji 2012-07-03 11:17:52, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie nr 65/2012 z dnia 6.07.2012 r.

w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Krempnej.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-07-09 14:16:23, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie nr 66/2012 z dnia 10.07.2012 r.

w sprawie przekazania w użyczenie budynku komunalnego Gminy Krempna w miejscowości Grab na rzecz Zespołu Szkół w Krempnej

 
Data wprowadzenia informacji 2012-07-11 13:58:33, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie nr 67/2012 z dnia 10.07.2012 r.

w sprawie zasad ewidencji rachunkowej oraz procedur kontroli finansowej w ramach projektu PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

 
Data wprowadzenia informacji 2012-07-16 14:50:46, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie nr 68/2012 z dnia 10.07.2012 r.

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie

 
Data wprowadzenia informacji 2012-07-16 14:51:18, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie nr 69/2012 z dnia 16.07.2012 r.

w sprawie powołania do składu osobowego Komisji Przetargowej w charakterze obserwatora przedstawiciela Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-07-16 14:51:49, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie nr 70/2012 z dnia 17.07.2012 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego zadania pn:"Zagospodarowanie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Kotani poprzez budowę szatni wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska" etap II końcowy

 
Data wprowadzenia informacji 2012-07-17 10:30:20, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie nr 71/2012 z dnia 3.08.2012 r.

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność gminy

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-03 11:32:22, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie nr 72/2012 z dnia 3.08.2012 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Polany nr ewid. działki 311/3 o pow.1,3414 ha

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-03 11:37:55, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie Nr 73/2012 z dnia 03.08.2012 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Krempna.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-03 13:52:07, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie Nr 74/2012 z dnia 03.08.2012 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy Krempna i powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego.

Ogłoszenie o naborze

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-03 13:55:52, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie nr 75/2012 z dnia 7.08.2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2012 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-07 11:59:01, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie nr 76/2012 z dnia 7.08.2012 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej zakrzaczonej położonej we wsi Grab, na której znajduje się nieczynne ujęcie wody.

ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Myscowa

ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Polany

ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej, niezabudowanej położonej we wsi Wyszowatka

ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej zadrzewionej niezabudowanej położonej we wsi Świątkowa Wielka

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-07 13:34:06, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie nr 77/2012 z dnia 7.08.2012 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego zadania pn."Budowa placu zabaw jako miejsca rekreacji w Gminie Krempna"

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-07 13:36:10, wprowadzający: Barbara Stoś

Zarządzenie nr 78/2012 z dnia 8.08.2012 r.

w sprawie zmiany zarządzenia własnego nr 41/2012 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-16 11:48:22, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie nr 79/2012 z dnia 08.08.2012 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Krempnej.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-21 12:12:12, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie nr 80/2012 z dnia 22.08.2012 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego zadania pn. Remont dróg osiedlowych na osiedlu Kotań i Wrzosowa Polana w Gminie Krempna.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-28 07:50:45, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie Nr 81/2012 z dnia 23.08.2012 r.

w sprawie zmiany zarządzenia własnego nr 41/2012 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-06 08:01:33, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie Nr 82/2012 z dnia 03.09.2012 r.

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego oraz regulaminu jej działania w Urzędzie Gminy Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-06 10:07:31, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie Nr 83/2012 z dnia 03.09.2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2012 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-06 10:08:07, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie Nr 84/2012 z dnia 10.09.2012 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Krempna na rok 2013.

zał. nr 1 Projekt planu dochodów

zał. nr 2 Plan wydatków Urzędu Gminy na rok 2013

zał. nr 3 Plan wydatków Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół na rok 2013

zał. nr 4 Plan wydatków Oddziału Przedszkolnego przy Zespole Szkół na rok 2013

zał. nr 5 Plan wydatków Publicznego Gimnazjum na rok 2013

zał. nr 6 Plan wydatków Stołówki Szkolnej na rok 2013

zał. nr 7 Plan wydatków Świetlicy Szkolnej na rok 2013

zał. nr 8 Plan wydatków Schroniska Młodzieżowego na rok 2013

zał.nr 9 Plan wydatków Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na rok 2013

zał. nr 10 Plan wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013

zał. nr 11 Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2013

zał. nr 12 Projekt planu wydatków inwestycyjnych

zał. nr 13 Plan finansowy Samorządowego Zakładu Budżetowego Gminy Krempna na rok 2013

zał. nr 14 Projekt Planu Finansowego Instytucji Kultury

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-10 09:32:58, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie Nr 85/2012 z dnia 10.09.2012 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego zadania polegającego na remoncie dróg rolniczych w Gminie Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-10 09:37:43, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie Nr 86/2012 z dnia 12.09.2012 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Gminy Krempna.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-12 11:06:42, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie Nr 87/2012 z dnia 12.09.2012 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego zadania polegającego na remoncie cmentarzy z I wojny światowej

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-13 08:29:37, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie nr 88/2012 z dnia 17.09.2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2012 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-19 14:02:31, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie Nr 89/2012 z dnia 28.09.2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2012r.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-04 11:35:40, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie Nr 90/2012 z dnia 28.09.2012 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krempna na 2012 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-04 11:56:31, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie Nr 91/2012 z dnia 28.09.2012 r.

w sprawie powołania Kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-08 12:52:38, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie Nr 92/2012 z dnia 8.10.2012 r.

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własnosć gminy

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-08 12:53:26, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie Nr 93/2012 z dnia 8.10.2012 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Polany

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-08 12:55:31, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie Nr 94/2012 z dnia 15.10.2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2012 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-18 09:28:59, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie Nr 95/2012 z dnia 16.10.2012 r.

w sprawie udziału formacji gminnej systemu wykrywania i alarmowania w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-18 09:30:26, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie Nr 96/2012 z dnia 23.10.2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2012 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-26 10:38:07, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie nr 97/2012 z dnia 23.10.2012 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krempna na 2012 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-26 11:08:07, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie Nr 98/2012 z dnia 02.11.2012 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu drogi gminnej Polany-Dobańce

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-02 13:15:27, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie Nr 99/2012 z dnia 02.11.2012 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-13 10:11:25 Informację zaktualizowano 2012-11-13 10:19:07, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie Nr 100/2012 z dnia 07.11.2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2012 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-13 10:12:00, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie Nr 101/2012 z dnia 09.11.2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-15 08:19:32, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie Nr 102/2012 z dnia 09.11.2012 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia weryfikacji Wniosków Mieszkańców o umożliwienie uczestnictwa w Projekcie 'Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz na domach prywatnych na terenie...

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 08:35:04, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie Nr 103/2012 z dnia 14.11.2012 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Krempna na 2013 r.

załącznik Nr 1 do Zarządzenia -Projekt Uchwały

załącznik Nr 1 do Uchwały

załącznik Nr 2 do Uchwały

załącznik Nr 3 do Uchwały

załącznik Nr 4 do Uchwały

załącznik Nr 5 do Uchwały

załącznik Nr 6 do Uchwały

załącznik Nr 7 do Uchwały

załącznik Nr 2 do Zarządzenia-uzasadnienie do projektu

załącznik nr 3 do Zarządzenia-wykaz zadań inwestycyjnych

załącznik Nr 4 do Zarządzenia-wykaz zaciągniętych kredytów

załącznik Nr 5 do Zarządzenia-harmonogram spłaty kredytów

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 09:10:24, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie Nr 104/2012 z dnia 14.11.2012 r. 

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2013-2024

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 09:10:59, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie Nr 105/2012 z dnia 14.11.2012 r.

w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości gruntowej położonej w Krempnej do wybudowania altany wypoczynkowo-informacyjnej w ramach projektu pn"Aktywna Turystyka Ludności Atrakcyjnym Szlakiem"

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 09:11:30, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie Nr 106/2012 z dnia 21.11.2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2012 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-29 09:19:00 Informację zaktualizowano 2012-11-29 09:27:12, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie Nr 107/2012 z dnia 28.11.2012 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krempna na 2012 rok.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-03 12:12:22, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie Nr 108/2012 z dnia 05.12.2012 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu na dostawę oleju opałowego do Urzędu Gminy w Krempnej w 2013 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-05 10:57:34, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie Nr 109/2012 z dnia 05.12.2012 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Krempna.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-06 11:27:50, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie Nr 110/2012 z dnia 05.12.2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2012 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-06 11:28:17, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie Nr 111/2012 z dnia 06.12.2012 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego zadania pn"Remont drogi Polany-Dobańce w km 0+000-0+300 i w km 0+350-0+650 działka nr 354/4"

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-06 11:30:16, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie Nr 112/2012 z dnia 07.12.2012 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu na najem pomieszczenia na działalność handlową w budynku remizy OSP Myscowa.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-07 12:46:56, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarzadzenie Nr 113/2012 z dnia 12.12.2012r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2012 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-21 13:02:28, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie Nr 114/2012 z dnia 27.12.2012 r.

w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń w budynkach stanowiących mienie komunalne Gminy Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 09:47:40, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie Nr 115/2012 z dnia 28.12.2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2012 r.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 10:02:08, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie Nr 116/2012 z dnia 31.12.2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2012 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 10:27:09, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie Nr 117/2012 z dnia 31.12.2012 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krempna na 2012 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 10:27:35, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarzadzenie Nr 118/2012 z dnia 31.12.2012 r.

w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Krempna w 2013 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 10:28:02, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie Nr 119/2012 z dnia 31.12.2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2012 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-15 09:33:27, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie Nr 120/2012 z dnia 31.12.2012 r.

w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej gminy.

Załącznik nr 1- zestawienie zadań obrony cywilnej

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-15 10:49:03, wprowadzający: Barbara Stoś
Zarządzenie Nr 121/2012 z dnia 31.12.2012 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-31 11:53:11, wprowadzający: Magdalena Mroczka
wersja do druku