Biuletyn Informacji Publicznej  Urząd Gminy Krempna  krempna.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Nabory/konkursy na stanowiska
Organy
Rada Gminy
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018 - 2023
Komisje Rady
Sołectwa
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Prawo lokalne
Statut Gminy
Protokoły
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014 r.
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Gospodarka nieruchomościami
Obwieszczenia
Strategia rozwoju
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Inne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Ochrona Środowiska
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plany postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne
Wybory i Referenda
Oświadczenia
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Informacje nieudostępnione
Petycje
Rejestry/Ewidencje
Ochrona danych osobowych
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2018 r. strona główna 

2018 r.

Zarządzenie Nr 1/2018 z dnia 05.01.2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Krempnej.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-26 10:33:45 Informację zaktualizowano 2018-01-26 10:36:13, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 2/2018 z dnia 18.01.2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2018 r.

Załącznik 1

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-26 10:34:19, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 3/2018 z dnia 26.01.2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-26 10:34:54, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 4/2018 z dnia 26.01.2018 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy I w publicznej szkole podstawowej

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-09 08:17:26, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 5/2018 z dnia 31.01.2018 r.

w sprawie planu kontroli zarządczej w 2018 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-09 10:51:20, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 6/2018 z dnia 08.02.2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-09 10:52:02, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 7/2018 z dnia 09.02.2018 r.

w sprawie podziału środków i zasad finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-23 09:29:02, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 8/2018 z dnia 14.02.2018 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn.: ,, Wykonanie ogrodzenia budynku przedszkola w Krempnej"

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-23 09:29:21, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 9/2018 z dnia 27.02.2018 r.

w sprawie odwołania ze stanowiska Kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-27 14:57:04, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 10/2018 z dnia 28.02.2018 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-28 12:49:14, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2018 r.

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-03 14:51:59, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 12/2018 z dnia 12.03.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krempnej.

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-03 14:52:44, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 13/2018 z dnia 26.03.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowegoGminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Krempnej.

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-03 14:54:15, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 14/2018 z dnia 28.03.2018 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-03 14:55:13, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 15/2018 z dnia 29.03.2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2018 r.

Załącznik Nr 1

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-04 13:11:16, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 16/2018 z dnia 29.03.2018 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej i ustalenia regulaminu pracy.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-04 14:13:21, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 17/2018 z dnia 10.04.2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2018 r.

Załączniki Nr 1,2,3.4.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-18 13:06:42, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 18/2018 z dnia 17.04.2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do dzierżawy na okres powyżej 3 - ch lat.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-18 13:10:48, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 19/2018 z dnia 17.04.2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do dzierżawy na okre do 3-ch lat.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-18 13:15:03 Informację zaktualizowano 2018-04-18 14:00:57, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 20/2018 z dnia 17.04.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia Procedur dokumentów finansowo - księgowych Projektu ,, Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Zakres II"

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-20 10:22:47, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 21/2018 z dnia 24.04.2018 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-25 09:44:07, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 22/2018 z dnia 25.04.2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Krempna na rok 2018 oraz w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-25 09:44:33, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 23/2018 z dnia 25.04.2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2018 r.

Załączniki Nr 1,2,3.4.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-26 12:04:04, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 24/2018 z dnia 26.04.2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2018 r.

Załączniki Nr 1,2,3.4.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-26 12:11:19, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 25/2018 z dnia 04.05.2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2018 r.

Załączniki 1,2.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-10 09:34:46, wprowadzający: Katarzyna Maciejczyk

Zarządzenie Nr 26/2018 z dnia 10.05.2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-10 09:35:47, wprowadzający: Katarzyna Maciejczyk

Zarządzenie Nr 27/2018 z dnia 11.05.2018 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu wniosków na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Krempna na rok 2018.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-11 15:03:15, wprowadzający: Katarzyna Maciejczyk

Zarządzenie Nr 28/2018 z dnia 11.05.2018 r.

w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-08 09:03:32, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 29/2018 z dnia 11.05.2018 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej Kasy Urzędu Gminy w Krempnej.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-08 09:06:12, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 30/2018 z dnia 24.05.2018 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn.: ,, Wykonanie chodnika przy budynku przedszkola w Krempnej".

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-08 09:08:38, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 31/2018 z dnia 05.06.2018 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krempnej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia ,, Dobry start "

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-08 09:11:25, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 32/2018 z dnia 05.06.2018 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krempnej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia ,, Dobry start "

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-08 09:16:59, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 33/2018 z dnia 05.06.2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2018 r.

Załącznik 1.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-08 09:18:45, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 34/2018 z dnia 05.06.2018 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego oraz regulaminu jej działania w Urzędzie Gminy Krempna.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-28 11:47:07, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 35/2018 z dnia 25.06.2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2018 r.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-28 11:51:40, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 36/2018 z dnia 25.06.2018 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn.: Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych".

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-28 11:54:36, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 37/2018 z dnia 25.06.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia Procedur obsługi dokumentów finansowo - księgowych Projektu ,, Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

Procedury obsługi dokumentów finansowo - księgowych Projektu

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-13 14:27:17, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 38/2018 z dnia 29.06.2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2018 r.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-13 14:27:52, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 39/2018 z dnia 09.07.2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2018 r.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-13 14:31:44 Informację zaktualizowano 2018-07-13 14:40:08, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 40/2018 z dnia 12.07.2018 r.

w sprawie określenia procedury i trybu przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska oraz wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy w Krempnej do sprawowania kontroli nad przestrzeganiem art.155 ustawy z dnia 14.12.2012 o odpadach.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-13 14:37:21, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 41/2018 z dnia 17.07.2018 r.

w sprawie powołania Kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-17 13:07:15, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 42/2018 z dnia 06.08.2018 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, stanowiących własność gminy.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-08 09:57:02 Informację zaktualizowano 2018-08-08 09:57:47, wprowadzający: Katarzyna Maciejczyk

Zarządzenie Nr 43/2018 z dnia 06.08.2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży.

Załącznik Nr 1

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-08 10:00:44, wprowadzający: Katarzyna Maciejczyk

Zarządzenie Nr 44/2018 z dnia 07.08.2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2018 r.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-10 14:49:41, wprowadzający: Katarzyna Maciejczyk

Zarządzenie Nr 45/2018 z dnia 07.08.2018 r.

w sprawie powołania komisji do czynności odbioru dostawy nowego ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym wraz z wozem asenizacyjnym i przyczepą rolniczą w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej...

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-10 15:07:18 Informację zaktualizowano 2018-08-14 10:01:48, wprowadzający: Katarzyna Maciejczyk

Zarządzenie Nr 46/2018 z dnia 10.08.2018 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn.: "Remont drogi gminnej Nr 13451R Świątkowa Wielka-Świątkowa Mała w km 0+620-0+800" oraz "Remont drogi gminnej Nr 13452R Kotań-Kiczera w km 0+200-0+380"

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-14 09:54:08, wprowadzający: Katarzyna Maciejczyk

Zarządzenie Nr 47/2018 z dnia 17.08.2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Krempnej

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-24 08:35:41, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 48/2018 z dnia 31.08.2018 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-04 13:53:39, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 49/2018 z dnia 04.09.2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2018 r.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-19 10:37:26, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 50/2018 z dnia 19.09.2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego.

Informacja o wyniku przetargu.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-19 11:00:45, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 51/2018 z dnia 19.09.2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2018 r.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-24 14:30:44, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 52/2018 z dnia 19.09.2018 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Krempna na rok 2019.

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-24 14:35:09, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 53/2018 z dnia 21.09.2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2018 r.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-24 14:38:11, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 54/2018 z dnia 26.09.2018 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Gminy Krempna.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-27 12:28:54, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 55/2018 z dnia 26.09.2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2018 r.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-27 12:35:45, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 56/2018 z dnia 28.09.2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2018 r.

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-03 11:27:44, wprowadzający: Katarzyna Maciejczyk

Zarządzenie Nr 57/2018 z dnia 28.09.2018 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego zadania pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Krempna poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków-etap II oraz przebudowę stacji uzdatniania wody"

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-03 11:28:51, wprowadzający: Katarzyna Maciejczyk

Zarządzenie Nr 58/2018 z dnia 08.10.2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2018 r.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-23 11:02:20, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 59/2018 z dnia 17.10.2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2018 r.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-23 11:02:59, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 60/2018 z dnia 22.10.2018 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn.: ,, Remont drogi gminnej Polany - do zabudowań Pani Hawiera Frette dz. nr ewid.168/2,66 w km 0+000-0+085 i 0+090-0+210".

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-23 11:04:20, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 61/2018 z dnia 30.10.2018 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn.:,, Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych".

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-30 09:33:29, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 62/2018 z dnia 30.10.2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2018 r.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-04 10:57:32, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 63/2018 z dnia 09.11.2018 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-04 10:58:33, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 64/2018 z dnia 14.11.2018 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Krempna na 2019 r.

Projekt Budżetu Gminy Krempna.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-04 10:59:26, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 65/2018 z dnia 14.11.2018 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2019 - 2025

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna.

Objaśnienia.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-04 10:59:53, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 66/2018 z dnia 16.11.2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2018 r.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-04 11:00:38, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 67/2018 z dnia 26.11.2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2018 r.

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-04 11:01:18, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 68/2018 z dnia 30.11.2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2018 r.

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-04 11:01:41, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 69/2018 z dnia 03.12.2018 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-04 11:02:15, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 70/2018 z dnia 03.12.2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-04 11:02:40, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 71/2018 z dnia 03.12.2018 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność gminy.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-04 11:03:07, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 72/2018 z dnia 03.12.2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-04 11:03:34, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 73/2018 z dnia 06.12.2018 r.


 w sprawie udziału formacji gminnych systemu wykrywania i alarmowania w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania nt. ,, Realizacja przez podmioty wojewódzkiego systemu zarządzania kryzysowego oraz systemu wykrywania i alarmowania, procedur reagowania i oceny sytuacji skażeń po wystąpieniu zagrożeń CBRN wraz z ostrzeganiem i alarmowaniem ludności za pomocą alternatywnych narzędzi technicznych w sytuacji awarii sieci energetycznej".

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-20 12:31:24 Informację zaktualizowano 2018-12-20 12:37:50, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 74/2018 z dnia 17.12.2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2018 r.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-31 12:08:04, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 75/2018 z dnia 17.12.2018 r.

w sprawie ustalenia ceny za usługi komunalne świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Krempnej dotyczące dróg gminnych w okresie zimowym.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-31 12:09:00, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 76/2018 z dnia 31.12.2018 r.

w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń w budynkach stanowiących mienie komunalne Gminy Krempna.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-31 12:09:36, wprowadzający: Justyna Dziuń
wersja do druku