Biuletyn Informacji Publicznej  Urząd Gminy Krempna  krempna.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Nabory/konkursy na stanowiska
Organy
Rada Gminy
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018 - 2023
Komisje Rady
Sołectwa
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Prawo lokalne
Statut Gminy
Protokoły
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014 r.
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Gospodarka nieruchomościami
Obwieszczenia
Strategia rozwoju
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Inne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Ochrona Środowiska
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plany postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne
Wybory i Referenda
Oświadczenia
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Informacje nieudostępnione
Petycje
Rejestry/Ewidencje
Ochrona danych osobowych
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2019 r. strona główna 

2019 r.

Zarządzenie Nr 1/2019 z dnia 02.01.2019 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokalu użytkowego.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-31 14:38:54, wprowadzający: Katarzyna Maciejczyk

Zarządzenie Nr 2/2019 z dnia 24.01.2019 r.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanach.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-31 14:39:41, wprowadzający: Katarzyna Maciejczyk

Zarządzenie Nr 3/2019 z dnia 31.01.2019 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy I w publicznej szkole podstawowej

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-31 14:40:35, wprowadzający: Katarzyna Maciejczyk

Zarządzenie Nr 4/2019 z dnia 31.01.2019 r.

w sprawie kontroli zarządczej w 2019 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-14 13:45:25, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 5/2019 z dnia 31.01.2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2019 r.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-14 13:46:14, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 6/2019 z dnia 07.02.2019 r.

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Krempna.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-14 13:46:46, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 7/2019 z dnia 22.02.2019 r.

w sprawie ustalenia terminów zebrań wyborczych w sołectwach gminy Krempna.

Załącznik Nr 1

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-22 12:40:22, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 8/2019 z dnia 22.02.2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 - ch lat.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-22 13:53:57, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 9/2019 z dnia 28.02.2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminów zebrań wyborczych w sołectwach Gminy Krempna.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-01 13:09:39, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 10/2019 z dnia 06.03.2019 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-28 14:32:00, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 11/2019 z dnia 25.03.2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2019 r.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-28 14:32:45, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 12/2019 z dnia 25.03.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krempnej.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-28 14:33:14, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 13/2019 z dnia 27.03.2019 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-28 14:33:49, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 14/2019 z dnia 29.03.2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości cen grewna pochodzącego z lasu stanowiącego własność Gminy Krempna.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-04 11:40:38, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 15/2019 z dnia 29.03.2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2019 r.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-29 09:25:32, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 16/2019 z dnia 26.04.2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2019 r.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-08 12:49:15, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 17/2019 z dnia 30.04.2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2019 r.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-08 12:49:43, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 18/2019 z dnia 30.04.2019 r.

w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-08 12:50:06, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 19/2019 z dnia 10.05.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Krempnej.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-10 10:10:19, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 20/2019 z dnia 10.05.2019 r.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej Dom Ludowy, świetlica Świątkowa Wielka.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-14 11:51:06, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 21/2019

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2019 r.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-21 21:02:33, wprowadzający: Katarzyna Maciejczyk

Zarządzenie Nr 22/2019

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2019 r.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-21 21:03:02, wprowadzający: Katarzyna Maciejczyk

Zarządzenie Nr 23/2019 z dnia 21.05.2019 r.

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego w Gminie Krempna.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-21 21:03:57, wprowadzający: Katarzyna Maciejczyk

Zarządzenie Nr 24/2019 z dnia 22.05.2019 r.

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Krempna za rok 2018.

Raport o stanie Gminy Krempna za rok 2018.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-22 11:48:22, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 25/2019 z dnia 27.05.2019 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-28 10:39:24, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 26/2019 z dnia 27.05.2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2019 r.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-10 13:34:41, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 27/2019 z dnia 10.06.2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Krempnej.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-10 13:35:47, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 28/2019 z dnia 10.06.2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki komunalnej oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-10 13:38:36, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 29/2019 z dnia 10.06.2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2019 r.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-14 12:03:20, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 30/2019 z dnia 14.06.2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Krempna na rok 2019 oraz w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-14 12:03:48, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 31/2019 z dnia 27.06.2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2019 r.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-03 12:29:27, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 32/2019 z dnia 28.06.2019 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-03 12:30:00, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 33/2019 z dnia 01.07.2019 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-03 12:30:30, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 34/2019 z dnia 01.07.2019 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krempnej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji ...

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-03 12:30:52, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 35/2019 z dnia 01.07.2019 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krempnej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji ...

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-03 12:31:21, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 36/2019 z dnia 12.07.2019 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu wniosków na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Krempna na rok 2019.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-12 09:03:05, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 37/2019 z dnia 05.08.2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2019 r.

Załaczniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-19 12:50:36, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 38/2019 z dnia 20.08.2019 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-21 09:14:32, wprowadzający: Justyna Dziuń
wersja do druku