Biuletyn Informacji Publicznej  Urząd Gminy Krempna  krempna.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Nabory/konkursy na stanowiska
Organy
Rada Gminy
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018 - 2023
Komisje Rady
Sołectwa
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Prawo lokalne
Statut Gminy
Protokoły
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Raport o stanie Gminy
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Gospodarka nieruchomościami
Obwieszczenia
Strategia Rozwoju Gminy Krempna do 2030 roku
Strategia Rozwoju Ponadlokalnego ,,Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Inne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Ochrona Środowiska
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plany postępowań o udzielenie zamówień
Platforma Zamówień Publicznych - Zamówienia Publiczne powyżej 130 000 zł.
Zamówienia publiczne do 130 000 zł.
Zamówienia publiczne
Wybory i Referenda
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Oświadczenia
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Informacje nieudostępnione
Petycje
Rejestry/Ewidencje
Ochrona danych osobowych
Dostępność cyfrowa
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Strategia Rozwoju Ponadlokalnego ,,Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030 strona główna 

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego ,,Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ,,Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ,,Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-14 12:05:31 Informację zaktualizowano 2022-06-14 12:44:40, wprowadzający: Justyna Dziuń

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego ,,Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego ,,Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-14 12:31:01 Informację zaktualizowano 2022-06-14 12:42:46, wprowadzający: Justyna Dziuń

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ,,Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ,,Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030.

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-09 12:15:38, wprowadzający: Justyna Dziuń
wersja do druku