Biuletyn Informacji Publicznej  Urząd Gminy Krempna  krempna.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Nabory/konkursy na stanowiska
Organy
Rada Gminy
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018 - 2023
Komisje Rady
Sołectwa
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Prawo lokalne
Statut Gminy
Protokoły
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014 r.
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Gospodarka nieruchomościami
Obwieszczenia
Strategia rozwoju
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Inne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Ochrona Środowiska
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plany postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne
Wybory i Referenda
Oświadczenia
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Informacje nieudostępnione
Petycje
Rejestry/Ewidencje
Ochrona danych osobowych
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2010 r. strona główna 

2010 r.
Zarządzenie Nr 1/2010 z dnia 04.01.2010 r.

w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2010-01-07 10:24:11 Informację zaktualizowano 2010-01-07 10:32:24, wprowadzający: Magdalena Mroczka, autor: Albert Jakubowski
Zarządzenie Nr 2/2010 z dnia 06.01.2010 r. 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Wyszowatka

 
Data wprowadzenia informacji 2010-01-07 10:35:15 Informację zaktualizowano 2010-01-11 11:53:06, wprowadzający: Administrator gmina.pl, autor: Maria Buczyńska
Zarządzenie Nr 3/2010 z dnia 06.01.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Kotań

 
Data wprowadzenia informacji 2010-01-07 10:48:50 Informację zaktualizowano 2010-01-07 11:04:06, wprowadzający: Magdalena Mroczka, autor: Maria Buczyńska
Zarządzenie Nr 4/2010 z dnia 20.01.2010 r.

w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli

 
Data wprowadzenia informacji 2010-01-20 13:21:13 Informację zaktualizowano 2010-01-20 13:23:22, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 5/2010 z dnia 27.01.2010 r.

w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania projektu herbu Gminy Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2010-02-02 13:02:00, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 6/2010 z dnia 27.01.2010 r.

w sprawie szkolenia obronnego

 
Data wprowadzenia informacji 2010-02-02 13:08:17 Informację zaktualizowano 2010-02-02 13:11:32, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 7/2010 z dnia 28.01.2010 r.

w sprawie przekazania w użytkowanie pomieszczeń OSP Gminy Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2010-02-02 13:13:13, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy - Szefa Obrony Cylilnej Gminy z dnia 12.02.2010r.

w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Krempna w 2010 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-03-16 10:11:57 Informację zaktualizowano 2010-03-16 10:12:50, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 9/2010 z dnia 12.03.2010 r.

w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń świetlic w budynkach remiz OSP, stanowiących własność gminy

 
Data wprowadzenia informacji 2010-03-17 11:26:49, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 10/2010 z dnia 17.03.2010 r.

w sprawie wykonania remontu drogi gminnej Polany-Baranie

 
Data wprowadzenia informacji 2010-03-17 11:30:48, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 11/2010 z dnia 17.03.2010 r.

w sprawie wykonania remontu drogi gminnej Krempna-Huta Krempska

 
Data wprowadzenia informacji 2010-03-17 11:35:03, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 12/2010 z dnia 18.03.2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2010 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-03-29 09:25:20, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 13/2010 z dnia 18.03.2010 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-03-29 12:05:39, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 14/2010 z dnia 29.03.2010 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu drogi gminnej Kotań-Kolanin

 
Data wprowadzenia informacji 2010-03-29 13:02:36, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 15/2010 z dnia 29.03.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy w Krempnej

 
Data wprowadzenia informacji 2010-03-29 13:05:30, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 16/2010 z dnia 07.04.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchmomości we wsi Wyszowatka

 
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 14:41:42, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 17/2010 z dnia 07.04.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Kotań

Ogłoszenie III przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Kotań

 
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 14:47:28, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 18/2010 z dnia 09.04.2010 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność gminy

 
Data wprowadzenia informacji 2010-04-12 12:48:54, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 19/2010 z dnia 09.04.2010 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do sprzedaży

 
Data wprowadzenia informacji 2010-04-12 12:53:33 Informację zaktualizowano 2011-01-19 14:31:23, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 20/2010 z dnia 09.04.2010 r.

zmieniające zarządzenie Nr 12/2010 z dnia 18.03.2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2010 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-04-29 13:31:58, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 21/2010 z dnia 09.04.2010 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 64/2009 z dnia 30.09.2009 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych

 
Data wprowadzenia informacji 2010-04-29 13:47:01, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 22/2010 z dnia 29.04.2010 r.

w sprawie wykonania remontu drogi gminnej w Świątkowej Wielkiej nr ewid. działki 57/2

 
Data wprowadzenia informacji 2010-04-29 13:51:54, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 23/2010 z dnia 29.04.2010 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, stanowiącej własność gminy

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-07 12:43:50, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 24/2010 z dnia 29.04.2010 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-07 12:47:05, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 25/2010 z dnia 29.04.2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2010 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-11 12:55:49, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 26/2010 z dnia 30.04.2010 r.

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remont dróg gminnych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-11 12:59:18, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 27/2010 z dnia 07.05.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości we wsi Kotań

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-11 13:03:16, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 28/2010 z dnia 11.05.2010 r.

w sprawie wydzierżawienia część nieruchomości na okres do 3 lat

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-11 14:24:31, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 29/2010 z dnia 13.05.2010 r.

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-14 08:32:05, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 30/2010 z dnia 17.05.2010 r.

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-17 09:58:31, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 31/2010 z dnia 17.05.2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2010 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-25 14:19:06, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 32/2010 z dnia 20.05.2010 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Gminy Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-25 14:23:39, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 33/2010 z dnia 20.05.2010 r.

w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-25 14:26:19, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 34/2010 z dnia 20.05.2010 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-25 14:29:57, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 35/2010 z dnia 21.05.2010 r.

w sprawie wykonania brakującej kanalizacji wraz z przebudową kanalizacji wykonanej z rur kamionkowych...

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-25 14:35:11, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 36/2010 z dnia 25.05.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości w Krempnej

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-25 14:44:10, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 37/2010 z dnia 25.05.2010 r.

w sprawie: powołania lidera gminnego

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-27 09:37:08, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 38/2010 z dnia 27.05.2010 r.

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchmości przeznaczonej do sprzedaży

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-27 09:39:47, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 39/2010 z dnia 27.05.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchmości we wsi Wyszowatka

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-27 09:53:05, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 40/2010 z dnia 27.05.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości we wsi Polany

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-27 10:05:59, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 41/2010 z dnia 26.05.2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2010 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-06-01 13:29:30, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 42/2010 z dnia 31.05.2010 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 
Data wprowadzenia informacji 2010-06-01 13:33:26, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 43/2010 z dnia 01.06.2010 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru rzeczowo-finansowego zadania "Remont Świetlicy w Kotani na potrzeby rozwoju kultury"...

 
Data wprowadzenia informacji 2010-06-01 13:37:00, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 44/2010 z dnia 01.06.2010 r.

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-06-17 10:48:51, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 45/2010 z dnia 07.06.2010 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej

 
Data wprowadzenia informacji 2010-06-17 10:54:03, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 46/2010 z dnia 15.06.2010 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność gminy

 
Data wprowadzenia informacji 2010-06-17 10:58:47, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 47/2010 z dnia 15.06.2010 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz nieruchmości przeznaczonej do sprzedaży

 
Data wprowadzenia informacji 2010-06-17 11:03:55, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 48/2010 z dnia 17.06.2010 r.

w sprawie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach rządzowego programu "Radosna szkoła"

 
Data wprowadzenia informacji 2010-06-17 11:08:50, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 49/2010 z dnia 25.06.2010 r.

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność gminy

 
Data wprowadzenia informacji 2010-06-25 14:19:17, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 50/2010 z dnia 25.06.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego

 
Data wprowadzenia informacji 2010-06-25 14:26:17, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 51/2010 z dnia 25.06.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Ogłoszenie IV przetargu ustnego nieograniczonego

 
Data wprowadzenia informacji 2010-06-25 14:32:44, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 52/2010 z dnia 24.06.2010 r.

w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji

 
Data wprowadzenia informacji 2010-07-01 13:42:04, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 53/2010 z dnia 24.06.2010 r.

w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji

 
Data wprowadzenia informacji 2010-07-01 13:48:25, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 54/2010 z dnia 30.06.2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2010 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-07-09 08:44:40, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 55/2010 z dnia 05.07.2010 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Krempna na czas wojny - nie podlega publikacji  
Data wprowadzenia informacji 2010-07-14 08:48:21 Informację zaktualizowano 2012-02-15 10:39:01, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 56/2010 z dnia 06.07.2010 r.

w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora GOKiR w Krempnej

 
Data wprowadzenia informacji 2010-07-14 08:53:29, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 57/2010 z dnia 14.07.2010 r.

w sprawie realizacji operacji pn. Publikacja albumu "Turystyka w Gminie Krempna - Beskid Niski"

 
Data wprowadzenia informacji 2010-07-14 09:01:27, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 58/2010 z dnia 26.07.2010 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego zadania remont dróg gminnych

 
Data wprowadzenia informacji 2010-07-26 09:22:21 Informację zaktualizowano 2010-07-26 09:34:16, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 59/2010 z dnia 29.07.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego

 
Data wprowadzenia informacji 2010-07-29 14:56:07 Informację zaktualizowano 2010-07-29 14:58:59, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 60/2010 z dnia 02.08.2010 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność gminy

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-03 13:13:04, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 61/2010 z dnia 02.08.2010 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmujących działki budowlane w Kotani

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-03 13:23:09, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 62/2010 z dnia 02.08.2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2010 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-05 08:59:35, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 63/2010 z dnia 05.08.2010 r.

w sprawie wykonania remontu cmentarzy z I wojny światowej w miejscowościach Krempna nr 6 i Grab nr 4

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-05 09:00:50, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 64/2010 z dnia 05.08.2010 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu drogi gminnej Polany-Huta Polańska

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-05 10:03:16, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 65/2010 z dnia 05.08.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy w Krempnej - Remont drogi gminnej Polany-Huta Polańska

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-05 10:06:05, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 66/2010 z dnia 05.08.2010 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu drogi gminnej Krempna przez wieś 13454 R

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-05 10:09:50, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 67/2010 z dnia 05.08.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy w Krempnej-Remont drogi gminnej Krempna przez wieś 13454 R

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-05 10:12:59, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 68/2010 z dnia 05.08.2010 r.

w sprawie wykonania remontu drogi gminnej Polany-Dobańce

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-05 10:17:00, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 69/2010 z dnia 05.08.2010 r.

w sprawie wykonania remontu drogi gminnej Myscowa-Kręcisz 13456

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-05 13:52:50, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 70/2010 z dnia 05.08.2010 r.

w sprawie wykonania remontu drogi gminnej w Świątkowej Małej Nr 13451R

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-05 14:02:52, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 71/2010 z dnia 05.08.2010 r.

w sprawie wykonania remontu drogi gminnej w Świątkowej Wielkiej do kościoła

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-05 14:12:41, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 72/2010 z dnia 05.08.2010 r.

w sprawie wykonania remontu drogi gminnej Myscowa Łąki

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-05 14:23:35, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 73/2010 z dnia 06.08.2010 r.

w sprawie wykonania remontu drogi gminnej Myscowa-Bucznik 13459 R

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-06 09:52:17, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 74/2010 z dnia 10.08.2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2010 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-16 11:41:01, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 75/2010 z dnia 16.08.2010 r.

w sprawie powołania komisji - Remont Domu Ludowego w Świątkowej Wielkiej

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-16 11:44:34, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 76/2010 z dnia 16.08.2010 r.

w sprawie wykonania remontu drogi gminnej w Krempnej - do zabudowań Pana Obucha

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-16 14:17:07, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 77/2010 z dnia 16.08.2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2010 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-17 10:33:29, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 78/2010 z dnia 23.08.2010 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-23 14:42:41, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 79/2010 z dnia 23.08.2010 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko inspektora ds. księgowości budżetowej i powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego

Ogłoszenie o naborze

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-23 14:46:15, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 80/2010 z dnia 24.08.2010 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego i końcowego rzeczowo-finansowego zadania pn. "Remont Domu Ludowego w Polanach na potrzeby rozwoju kultury"

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-24 10:31:44, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 81/2010 z dnia 24.08.2010 r.

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remont dróg gminnych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-01 10:27:17, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 82/2010 z dnia 24.08.2010 r.

w sprawie zasad ewidencji rachunkowej oraz procedur kontroli finansowej w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi"...

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-01 10:33:30, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 83/2010 z dnia 31.08.2010 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność gminy

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-01 13:19:31, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 84/2010 z dnia 31.08.2010 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do sprzedaży

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-01 13:24:52, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 85/2010 z dnia 01.09.2010 r.

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-02 08:32:49, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 86/2010 z dnia 09.09.2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-10 14:08:30, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 87/2010 z dnia 09.09.2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2010 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-10 14:22:40, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 88/2010 z dnia 10.09.2010 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko referenta ds. księgowości, kasjera, powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego

Ogłoszenie o naborze

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-10 14:25:47, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 89/2010 z dnia 15.09.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości we wsi Kotań

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-15 12:50:50, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 90/2010 z dnia 15.09.2010 r.

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność gminy

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-15 13:02:10, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 91/2010 z dnia 15.09.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości we wsi Świątkowa Wielka

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-15 13:06:36, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 92/2010 z dnia 15.09.2010 r.

w sprawie wykonania remontu drogi dojazdowej do pól w Świątkowej Wielkiej nr działki 406

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-15 13:14:37, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 93/2010 z dnia 15.09.2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2010 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-20 13:10:18, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 94/2010 z dnia 20.09.2010 r.

w sprawie wykonania remontu Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grabiu

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-20 13:10:54, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 95/2010 z dnia 20.09.2010 r.

w sprawie wykonania prac remontowych dotyczących utworzenia i uzupełnienia punktu dożywiania uczniów w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Myscowej

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-20 13:13:18, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 96/2010 z dnia 20.09.2010 r.

w sprawie wykonania remontu Domu Ludowego w Polanach

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-20 13:16:16, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 97/2010 z dnia 20.09.2010 r.

w sprawie wprowadzenia komputerowego systemu księgowości podatkowej

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-22 12:46:30, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 98/2010 z dnia 27.09.2010 r.

w sprawie zmian w zarządzeniu o ogłoszeniu naboru na stanowisko referenta ds. księgowości, kasjera i powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-27 11:54:03, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 99/2010 z dnia 28.09.2010 r.

w sprawie wykonania prac remontowych dotyczących utworzenia i uzupełnienia punktu dożywiania uczniów w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Myscowej

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-29 08:30:59, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 100/2010 z dnia 28.09.2010 r. w sprawie organizacji i stałego dyżuru Urzędu Gminy Krempna - nie podlega publikacji 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-29 12:21:34 Informację zaktualizowano 2012-02-15 10:41:24, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 101/2010 z dnia 29.09.2010 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy do 3-ch lat

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-29 12:29:52, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 102/2010 z dnia 29.09.2010 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego rzeczowo-finansowego zadania "Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Krempnej na potrzeby rozwoju kultury"

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-29 12:33:42, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 103/2010 z dnia 30.09.2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2010 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-10-15 12:35:54, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 104/2010 z dnia 08.10.2010 r.

w sprawie udziału w treningu wojewódzkim systemu wykrywania i alarmowania

 
Data wprowadzenia informacji 2010-10-15 14:00:51, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 105/2010 z dnia 12.10.2010 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2010-10-15 14:02:26, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 106/2010 z dnia 15.10.2010 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru rzeczowego zadania pn. Publikacja albumu "Turystyka w Gminie Krempna - Beskid Niski"

 
Data wprowadzenia informacji 2010-10-15 14:05:55, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 107/2010 z dnia 18.10.2010 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 
Data wprowadzenia informacji 2010-10-26 07:53:02, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 108/2010 z dnia 20.10.2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2010 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-10-27 11:51:53, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 109/2010 z dnia 27.10.2010 r.

w sprawie wykonania budowy oświatlenia ulicznego w Krempnej przysiółek "Podżydowskie"

 
Data wprowadzenia informacji 2010-10-27 12:01:01, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 110/2010 z dnia 27.10.2010 r.

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21.11.2010

 
Data wprowadzenia informacji 2010-10-27 13:10:06, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 111/2010 z dnia 28.10.2010 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego zadania pn. remont dróg gminnych

 
Data wprowadzenia informacji 2010-10-29 08:21:13, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 112/2010 z dnia 29.10.2010 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu na wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2010-10-29 10:12:43, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 113/2010 z dnia 29.10.2010 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w Urzędzie Gminy w Krempnej

 
Data wprowadzenia informacji 2010-10-29 10:16:04, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 114/2010 z dnia 02.11.2010 r.

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność gminy

 
Data wprowadzenia informacji 2010-11-02 11:33:54, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 115/2010 z dnia 02.11.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Ogłoszenie II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości we wsi Kotań

 
Data wprowadzenia informacji 2010-11-02 11:37:22, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 116/2010 z dnia 04.11.2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2010 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-11-30 09:43:16, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 117/2010 z dnia 15.11.2010 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Krempna na 2011 r.

Projekt budżetu 2011 cz. I

Projekt budżetu 2011 cz. II

Projekt budżetu 2011 cz. III

Projekt budżetu 2011 cz.IV

Projet budżetu 2011 cz. V

Projekt budżetu 2011 cz. VI

Projekt budżetu 2011 cz. VII

 
Data wprowadzenia informacji 2010-11-30 09:47:27, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 118/2010 z dnia 15.11.2010 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy do 3-ch lat

 
Data wprowadzenia informacji 2010-11-30 12:12:54, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 119/2010 z dnia 16.11.2010 r.

w sprawie opracowania szacunkowo łącznie 30 projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą

 
Data wprowadzenia informacji 2010-11-30 12:16:53, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 120/2010 z dnia 22.11.2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2010 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-11-30 12:25:58, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 121/2010 z dnia 29.11.2010 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy do 3-ch lat

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-01 07:58:56, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 122/2010 z dnia 01.12.2010 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu na dostawę oleju opałowego do Urzędu Gminy w Krempnej w 2011 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-01 11:47:55, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 123/2010 z dnia 01.12.2010 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w Urzędzie Gminy w Krempnej...

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-01 11:54:25, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 124/2010 z dnia 03.12.2010 r.

w sprawie odwołania Gminnego Biura Spisowego w związku z przeprowadzonym Powszechnym Spisem Rolnym w 2010 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-07 12:06:07, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 125/2010 z dnia 06.12.2010 r.

w sprawie: powołania Lidera Gminnego Biura Spisowego w Krempnej

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-07 12:10:40, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 126/2010 z dnia 06.12.2010 r.

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-20 08:07:54, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 127/2010 z dnia 13.12.2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2010 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-29 08:38:39, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 128/2010 z dnia 20.12.2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2010 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-29 08:44:14, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 129/2010 z dnia 27.12.2010 r.

w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Krempna w roku 2011

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-29 08:47:12, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 130/2010 z dnia 27.12.2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2010 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-19 14:23:35, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 131/2010 z dnia 31.12.2010 r.

w sprawie ustalenia opłaty za wynajem pomieszczeń w budynkach stanowiących mienie komunalne Gminy Krempna

 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-19 14:26:59, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 132/2010 z dnia 31.12.2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2010 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-19 14:30:46 Informację zaktualizowano 2011-01-19 14:32:21, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zarządzenie Nr 133/2010 z dnia 31.12.2010 r.

w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego, niebędącego własnością pracodawcy w podróży służbowej pracownika

 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-19 14:34:46, wprowadzający: Magdalena Mroczka
wersja do druku