bip.krempna.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.krempna.pl
Współpraca z organizacjami pozarządowymi strona główna 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Projekt programu współpracy Gminy Krempna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.

Zaproszenie do konsultacji

Projekt uchwały - treść

Projekt Programu - treść

Formularz zgłaszania uwag i wniosków

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-11-25 15:24:34.

Projekt programu współpracy Gminy Krempna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

Zaproszenie do konsultacji

Projekt uchwały - treść

Projekt Programu - treść

Formularz zgłaszania uwag i wniosków

Sprostowanie zaproszenia do konsultacji

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-11-16 15:17:16.
Data wprowadzenia: 2017-11-16 15:17:16
Opublikowane przez: Justyna Dziuń
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.krempna.pl