bip.krempna.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.krempna.pl
Ochrona Środowiska > 2019 r. strona główna 

2019 r.

Informacja z dnia 19.07.2019 r. - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujęcia drenażowego wód powierzchniowych potoku ,, bez nazwy"...

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-07-25 09:29:33.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 02.09.2019 r.

dotyczy transgranicznego oddziaływania na teren Polski planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne w miejscowości Warash na Ukrainie.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-09-03 13:15:07.

Zawiadomienie o wznowieniu postępowania administracyjnego z dnia 10.10.2019 r.

o wydaniu postanowienia o wznowieniu postępowania zakończonego decyzją Wójta Gminy Krempna z dnia 13.09.2018 r., określającą środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,, Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krempnej ...

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-10-10 14:01:59.

Zawiadomienie o przedłożeniu dokumentów do uzgodnienia z dnia 28.10.2019 r.

dotyczy przedłożenia uzupełnień raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn ,, Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krempnej na Wisłoce ".

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-10-28 09:28:47.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 05.11.2019 r.

o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu planu ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wisłoka z Dopływami PLH 180052

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-11-07 11:20:43.

Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 29.11.2019 r.o zakończeniu postępowania.

w sprawie wydania decyzji ośrodowiskowych uwarynkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,, Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wisłoce".

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-11-29 10:32:08.

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 29.11.2019 r.

w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. ew. 626/6 w m. Myscowa, gm. Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-11-29 10:56:43.

Zobacz:
 Publicznie Dostępny Wykaz Danych o Środowisku .  Ogłoszenia .  Druki do pobrania . 
Data wprowadzenia: 2019-11-29 10:56:43
Opublikowane przez: Justyna Dziuń
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.krempna.pl