bip.krempna.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.krempna.pl
Oświadczenia > 2019 r. strona główna 

2019 r.

Wiesław Kmiecik - Przewodniczący Rady Gminy Krempna

Oświadczenie Majątkowe - rozpoczęcie kadencji.

Oświadczenie majątkowe za 2018 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-01-14 13:13:05.

Gracoń Piotr- Zastępca Przewodniczącego

Oświadczenie Majątkowe - rozpoczęcie kadencji.

Oświadczenie majątkowe za 2018 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-01-14 13:14:13.

Rogowski Jarosław- Zastępca Przewodniczącego

Oświadczenie Majątkowe - rozpoczęcie kadencji.

Oświadczenie majątkowe za 2018 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-01-14 13:14:49.

Białoń Grzegorz - Radny Gminy

Oświadczenie Majątkowe - rozpoczęcie kadencji.

Oświadczenie majątkowe za 2018 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-01-14 13:15:51.

Bryjak Mariusz - Radny Gminy

Oświadczenie Majątkowe - rozpoczęcie kadencji.

Oświadczenie majątkowe za 2018 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-01-14 13:16:21.

Dziadosz Halina - Radna Gminy

Oświadczenie Majątkowe - rozpoczęcie kadencji.

Oświadczenie majątkowe za 2018 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-01-14 13:16:53.

Hyczko Józef - Radny Gminy

Oświadczenie Majątkowe - rozpoczęcie kadencji.

Oświadczenie majątkowe za 2018 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-01-14 13:17:26.

Ignarska Maria - Radna Gminy

Oświadczenie Majątkowe - rozpoczęcie kadencji.

Oświadczenie majątkowe za 2018 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-01-14 13:17:55.

Kogut – Janus Bożena - Radna Gminy

Oświadczenie Majątkowe - rozpoczęcie kadencji.

Oświadczenie majątkowe za 2018 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-01-14 13:18:24.

Salwa Elżbieta - Radna Gminy

Oświadczenie Majątkowe - rozpoczęcie kadencji.

Oświadczenie majątkowe za 2018 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-01-14 13:18:49.

Sanicka Maria - Radna Gminy

Oświadczenie Majątkowe - rozpoczęcie kadencji.

Oświadczenie majątkowe za 2018 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-01-14 13:19:18.

Skocz Czesław - Radny Gminy

Oświadczenie Majątkowe - rozpoczęcie kadencji.

Oświadczenie majątkowe za 2018 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-01-14 13:19:49.

Stanosz Tadeusz - Radny Gminy

Oświadczenie Majątkowe - rozpoczęcie kadencji.

Oświadczenie majątkowe za 2018 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-01-14 13:20:24.

Stoś Barbara - Radna Gminy

Oświadczenie Majątkowe - rozpoczęcie kadencji.

Oświadczenie majątkowe za 2018 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-01-14 13:23:30.

Szymański Marek - Radny Gminy

Oświadczenie Majątkowe - rozpoczęcie kadencji.

Oświadczenie majątkowe za 2018 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-01-14 13:24:02.

Zobacz:
 Radni .  Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych .  Pracownicy Urzędu Gminy . 
Data wprowadzenia: 2019-01-14 13:24:02
Opublikowane przez: Justyna Dziuń
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.krempna.pl