> Ogłoszenia

Ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Sękowa z dnia 12.02.2010 r.

w sprawie o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dot. przedsięwzięcia poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-02-24 13:25:19.
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego

w sprawie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-05-07 13:32:28.

Obwieszczenie Wójt Gminy Sękowa z dnia 11.06.2010 r.

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia rozpoznawanie i poszukiwanie złóż węglowodorów

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-06-22 10:50:42 | Data modyfikacji: 2010-06-22 10:50:58.
Ogłoszenie - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-09-14 14:49:22 | Data modyfikacji: 2010-06-22 10:50:58.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Przebudowa istniejącej sieci średniego napięcia (30kV) w miejscowości Grab, Rozstajne i Wyszowatka

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-11-18 13:26:15 | Data modyfikacji: 2010-06-22 10:50:58.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Przebudowa istniejącej sieci średniego napięcia (30kV) w miejscowości Polany

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-11-18 13:31:20 | Data modyfikacji: 2010-06-22 10:50:58.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Przebudowa istniejącej sieci średniego napięcia (30kV) w miejscowości Krempna i Żydowskie

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-11-18 13:34:18 | Data modyfikacji: 2010-06-22 10:50:58.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej.

Przebudowa istniejącej sieci średniego napięcia (30kV) w miejscowości Grab, Rozstajne i Wyszowatka.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-12-23 14:12:17 | Data modyfikacji: 2010-12-23 14:17:44.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej.

Przebudowa istniejącej sieci średniego napięcia (30kV) w miejscowości Polany.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-12-23 14:19:45 | Data modyfikacji: 2010-12-23 14:17:44.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej.

Przebudowa istniejącej sieci średniego napięcia (30kV) w miejscowości Krempna Żydowskie.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-12-23 14:24:18 | Data modyfikacji: 2010-12-23 14:17:44.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 09.02.2011 r.

w sprawie planowanej budowie i eksploatacji dwóch bloków energetycznych 3 oraz 4 w elektrowni jądrowej na Ukrainie

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-02-14 12:07:44 | Data modyfikacji: 2010-12-23 14:17:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna z dnia 18.05.2012 r.

w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn:"Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego dla obszaru koncesyjnego Sobniów-Kombornia-Rogi"

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-05-24 11:04:34 | Data modyfikacji: 2010-12-23 14:17:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna z dnia 17.07.2012 r.

w sprawie braku potrzeby oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wydaniu postanowienia w sprawie dopuszczenia fundacji "czystej energii" do udziału w postępowaniu na prawach strony, wydaniu zawiadomienia o zebranym materiale dowodowym

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-07-23 08:45:33 | Data modyfikacji: 2010-12-23 14:17:44.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Remont mostów i przepustu w ciągu dróg wojewódzkich na terenie RDW Jasło.Zadanie nr 3 -remont Mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło-Gr. Państwa w km 44+847.

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-08-01 14:12:50 | Data modyfikacji: 2010-12-23 14:17:44.
Postanowienie  Wójta Gminy Krempna z dnia 28.08.2012 r.

'Remont mostów i przepustu w ciągu dróg wojewódzkich na terenie RDW Jasło" Zadanie Nr 3-remont Mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło-Gr. Państwa w km 44+847

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-08-30 10:19:00 | Data modyfikacji: 2012-08-30 10:25:02.
Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-08-30 10:30:17 | Data modyfikacji: 2012-08-30 10:25:02.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna z dnia 30.08.2012 r. o wydaniu zawiadomienia o zebranym materiale dowodowym

"Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączonych z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu dla obszaru koncesyjnego Sobniów-Kombornia-Rogi nr 4/2001/p" w zakresie pogłębienia otworu wiertniczego...

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-09-05 08:01:59 | Data modyfikacji: 2012-08-30 10:25:02.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

"Przebudowa mostu na rzece Wilsznia w miejscowości Polany w ciągu drogi powiatowej nr 1911R Iwla-Polany-Huta Polańska"

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-09-07 13:05:56 | Data modyfikacji: 2012-08-30 10:25:02.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna z dnia 2.10.2012 r.

Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączonych z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu dla obszaru koncesyjnego Sobniów-Kombornia-Rogi nr 4/2001/p w zakresie pogłębienia otworu wiertniczego...

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-10-05 11:40:19 | Data modyfikacji: 2012-08-30 10:25:02.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna  z dnia 13.11.2012 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia"Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy uzyciu dynamitu oraz wykonywanie otworów wiertniczych...

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-11-23 10:49:27 | Data modyfikacji: 2012-11-23 10:52:02.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23.11.2012 r.

"Instalacja do końcowego przetwarzania płynnych odpadów radioaktywnych w pobliżu miejscowości Mochovce"

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-11-29 08:04:33 | Data modyfikacji: 2012-11-23 10:52:02.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna z dnia 10.12.2012 r.

o wydaniu opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dla przedsięwzięcia "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi..."

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-12-13 12:14:44 | Data modyfikacji: 2012-11-23 10:52:02.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna z dnia 18.12.2012.r. o wydaniu postanowienia

w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej...

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-12-24 09:07:30 | Data modyfikacji: 2012-12-24 09:08:25.
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia

w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zakończeniu postępowania

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:01:13 | Data modyfikacji: 2012-12-24 09:08:25.

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 16.01.2013r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn Przebudowa mostu na rzece Wilsznia w miejscowości Polany...

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2013-01-16 11:43:33 | Data modyfikacji: 2012-12-24 09:08:25.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 12.02.2013 r.

o planowanej realizacji przedsięwzięcia Budowa nowej instalacji F&D o dużej przepustowości przy elektrowni jądrowej V1

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-02-14 08:40:54 | Data modyfikacji: 2012-12-24 09:08:25.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 12.02.2013 r.

o planowanej realizacji przedsięwzięcia Zakład przetwarzania i obróbki odpadów radioaktywnych prowadzony przez JAVYS, a.s. w Jaslovskich Bohunicach

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-02-14 09:04:19 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna z dnia 18.03.2013 r.

o przedłożeniu w dniu 14 marca 2013 r. przez wnioskodawcę raportu o odziaływaniu na środkowisko dla -Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego...

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-03-27 12:37:39 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna z dnia 18.03.2013 r.

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na przedsięwzięcie-Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego...

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-03-27 12:42:32 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.
Postanowienie Wójta Gminy Korczyna z dnia 18.03.2013 r.

o dopuszczeniu Fundacji "Czysta Energia" do udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji-Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-03-27 12:46:10 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.
Zawiadomienie Wójta Gminy Krempna z dnia 26.03.2013 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla -Przebudowa mostu na rzece Wilsznia w miejscowości Polany...

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-03-27 12:54:25 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 24.05.2013 r.

w sprawie oceny odziaływania na środowisko planowanej budowy i eksploatacji dwóch bloków energetycznych 3 oraz 4 w elektrowni jądrowej na Ukrainie

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-05-28 13:32:24 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.
Zawiadomienie Wójta Gminy Krempna z dnia 12.07.2013 r.

o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz zakończeniu postępowania Przebudowa mostu na rzece Wilsznia w Polanach

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-07-16 10:48:05 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.
Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 16.07.2013 r.

w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Przebudowa mostu na rzece Wilsznia w miejscowości Polany

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-07-18 14:08:50 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 11.07.2013 r.

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wodnego Kąty-Myscowa na rzece Wisłoce na terenie Gminy Krempna oraz Nowy Żmigród - uzupełnienie Raportu

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-07-18 14:56:35 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 11.07.2013 r.

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wodnego Kąty-Myscowa na rzece Wisłoce na terenie Gminy Krempna oraz Nowy Żmigród

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-07-18 15:06:54 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.
Zawiadomienie Wójta Gminy Krempna z dnia 29.07.2013 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowach uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Opracowanie projektów udrożnienia pozostachych barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Wisłoce.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-07-31 10:58:34 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 27.08.2013 r.

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia budowa zbiornika wodnego Kąty-Myscowa na rzece Wisłoce

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-09-02 14:26:44 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 17.09.2013 r.

w sprawie o wycofanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Budowa zbiornika wodnego Kąty-Myscowa na rzece Wisłoce

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-09-25 09:28:42 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 18.09.2013 r.

w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Budowa zbiornika wodnego Kąty-Myscowa na rzece Wisłoce

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-09-25 09:34:29 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.
0bwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 03.10.2013 r.

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia budowa zbiornika wodnego Kąty-Myscowa na rzece Wisłoce

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-10-10 12:07:48 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna z dnia 14.10.2013 r.

o wydaniu zawiadomienia o zebranym materiale dowodowym dla przedsięwzięcia pn. Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego..

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-10-16 14:21:10 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 22.10.2013 r.

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wodnego Kąty-Myscowa na rzece Wisłoce

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-10-30 11:35:45 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.
Zawiadomienie Wójta Gminy Krempna z dnia 14.11.2013 r.

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację Opracowanie projektów udrożnienia pozostałych barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Wisłoce, Ropie i Jasiołce...

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-11-15 13:36:28 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna z dnia 19.11.2013 r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn."Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu oraz wykonywanie...

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-11-22 13:30:21 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.
Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 28.11.2013 r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Opracowanie projektów udrożnienia pozostałych barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Wisłoce, Ropie i Jasiołce

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-11-28 14:21:41 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 19.12.2013 r.

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegajacego na budowie zbiornika wodnego Kąty-Myscowa na rzece Wisłoce

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-12-30 12:04:18 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 04.02.2014 r.

o udostępnieniu informacji w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o przedsięwzięciu Składowanie zużytego paliwa jądrowego w Mochovcach

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-02-07 10:57:17 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20.03.2014 r.

w sprawie zawiadomienia o sporządzeniu projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łysa Góra PLH180015

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-03-21 10:51:55 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.

Zawiadomienie Urzędu Gminy w Krempnej z dnia 31.03.2014 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "odwodnienie terenu przy cerkwi w Świątkowej Wielkiej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-04-01 13:47:41 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 15.04.2014 r.

o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn. "Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice"

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-04-22 09:58:50 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 25.04.2014 r.

w sprawie Strategii rozwoju infrastruktury komunikacyjnej Republiki Słowackiej do roku 2020 (SPRDI SR 2020) oraz Strategii rozwoju publicznej komunikacji pasażerskiej oraz komunikacji niezmotoryzowanej Republiki Słowackiej do roku 2020 (SRVOND SR 2020)

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-04-30 09:35:46 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.

Postanowienie Wójta Gminy Krempna z dnia 28.04.2014 r.

w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Odwodnienie terenu przy cerkwi w Świątkowej Wielkiej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-05-13 14:20:06 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 25.06.2014 r.

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa zbiornika wodnego Kąty-Myscowa na rzece Wisłoce

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-07-01 10:06:20 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13.08.2014 r.

w sprawie zawiadomienia o przyjęciu planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-08-20 08:32:56 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 08.10.2014 r.

w sprawie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Jaśliska

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-10-10 08:50:44 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 12.11.2014 r.

w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na dz. nr ew. 360/2 w miejscowości. Krempna, gmina Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-11-13 10:14:37 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26.11.2014 r.

w związku z powiadomieniem przez Ukrainę o planowanej realizacji przedsęwzięcia polegającego na budowie tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-12-01 13:06:21 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 28.01.2015 r.

w związku z powiadomieniem przez Republikę Słowacką o planowanej realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-01-29 14:27:23 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 27.02.2015 r.

w związku z przystąpieniem Rzeczpospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania dot. transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanej przez Ukrainę budowy tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego.

Część Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanej przez Ukrainę realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-03-05 13:42:28 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20.03.2015 r.

w związku z przystąpieniem Rzeczpospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanej przez Ukrainę budowy tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-03-24 10:59:14 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 17.09.2015 r.

dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przez Republikę Słowacką realizacji przedsięwzięcia pn.:,, Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice".

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-09-18 13:48:33 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23.09.2015 r.

o wydaniu postanowienia z dnia 22.09.2015 r., o przeprowadzeniu postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-10-05 13:16:24 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 02.10.2015 r.

o zamiarze przystąpienia do opracowania projektów zmian zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla następujących obszarów Natura 2000.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-10-06 12:38:43 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 13.10.2015 r.

dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanej przez Republikę Słowacką realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-10-15 09:51:07 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.

Informacja Wójta Gminy Krempna z dnia 02.12.2015 r.

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu ,, Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krempna na lata 2015 - 2020".

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krempna na lata 2015 - 2020.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-12-02 14:08:30 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.

Zawiadomienia Wójta Gminy Krempna z dnia 07.01.2016 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-01-08 13:10:47 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.

Zawiadomienie Wójta Gminy Krempna z dnia 07.01.2016 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-01-08 13:14:18 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 10.03.2016 r.

w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,, Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1909 R Krempna - Żydowskie - Grab w km 4+421.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-03-15 13:56:11 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.

Zawiadomienie o wszczęcie postępowania administracyjnego z dnia 10.03.2016 r.

w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,, Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1909 R Krempna - Żydowskie - Grab. w km 5+681.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-03-15 14:09:35 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 10.03.2016 r.

w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,, Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1909 R Krempna - Żydowskie - Grab w km 5+724.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-03-15 14:13:57 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.

Zawiadomienie Wójta Gminy Krempna z dnia 31.03.2016 r.

o wydanie postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przesięwzięcia.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-04-01 13:00:35 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.

Zawiadomienie Wójta Gminy Krempna z dnia 31.03.2016 r.

o wydanie postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przesięwzięcia.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-04-01 13:09:48 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 01.04.2016 r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ,, Przebudowa mostu wraz z dojazdami na pnb. w km 3+116.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-04-01 13:27:02 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 01.04.2016 r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ,, Przebudowa mostu wraz z dojazdami na pnb. w km 4+162.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-04-01 13:30:48 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20.05.2016 r.

w związku z przekazaniem przez Republikę Słowacką końcowego stanowiska dla przedsięwzięcia polegającego na budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-05-25 09:49:04 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.

Zawiadomienie Wójta Gminy Krempna z dnia 15.06.2016 r.

o wydanie postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - dot. Przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1909R Krempna-Żydowskie-Grab w km 4+421

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-06-16 10:59:14 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.

Zawiadomienie Wójta Gminy Krempna z dnia 15.06.2016 r.

o wydanie postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - dot. Przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1909R Krempna-Żydowskie-Grab w km 5+681

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-06-16 11:13:39 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.

Zawiadomienie Wójta Gminy Krempna z dnia 22.06.2016 r.

o wydanie postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - dot. Przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1907R Kąty-Myscowa-Krempna w km 5+724

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-06-22 13:09:23 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 07.07.2016 r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ,, Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1909 R Krempna - Żydowskie - Grab w km 4+421 przez potok Krempna w m. Żydowskie".

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-07-08 11:19:38 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 07.07.2016 r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ,, Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1909 R Krempna - Żydowskie - Grab w km 5+681 przez potok bez nazwy w m. Żydowskie".

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-07-08 11:29:25 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 08.07.2016 r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ,, Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1907 R Kąty - Myscowa - Krempna w km 5+724 przez potok bez nazwy w m. Myscowa".

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-07-08 14:13:27 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.

Zawiadomienie Wójta Gminy Krempna z dnia 12.07.2016 r.

w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,, Udrożnienie potoku Suchania w km 0+000-0+350 w m. Myscowa, gm. Krempna"

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-07-14 14:18:44 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26.07.2016 r.

dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przez Republikę Słowacką realizacji przedsięwzięcia pn.:,, Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice".

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-07-28 14:01:33 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 27.07.2016 r.

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego mostu na drodze powiatowej Nr 1907 Kąty - Myscowa - Ostryszne w km 3 + 116 przez potok bez nazwy w m. Myscowa, budowę przepustu na drodze powiatowej Nr 1907

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-08-01 14:06:14 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 27.07.2016 r.

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego mostu na drodze powiatowej Nr 1907 Kąty - Myscowa - Ostryszne w km 4 + 162 przez potok bez nazwy w m. Myscowa, budowę przepustu na drodze powiatowej Nr 1907

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-08-01 14:15:12 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.

Zawiadomienie Wójta Gminy Krempna z dnia 15.12.2016 r.

w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,, Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Krempna "

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-12-16 11:39:55 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 04.04.2017 r.

dot. ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Jaśliska oraz składania wniosków i uwag do jego treści.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-04-06 10:37:01 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.

Postanowienie Wójta Gminy Krempna z dnia 11.04.2017 r.

o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz obowiązku sporzadzenia raportu.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-04-11 11:46:49 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26.04.2017 r.

dot. przedłużenia licencji na działalność dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-05-04 09:23:18 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20.09.2017 r.

dotyczy zmieniającego zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Jaśliska 180014.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-09-26 14:27:43 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 08.11.2017 r.

w związku z przystąpieniem RZP, jako strony narażenia, do postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-11-09 09:21:50 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24.11.2017 r.

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łysa Góra.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-11-27 10:43:55 | Data modyfikacji: 2013-03-19 12:45:05.

Zobacz:
 2018 .  2019 r. . 
Data wprowadzenia: 2017-11-27 10:43:55
Opublikowane przez: Justyna Dziuń
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl