> Opinie RIO

Opinie RIO

Uchwała Nr VIII/47/2010/2011 z dnia 26.01.2011 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Krempna na rok 2011

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-02-04 11:30:42.
Uchwała Nr VIII/49/2010/2011 z dnia 01.02.2011 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krempna na lata 2011-2019

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-02-04 11:48:16.
Uchwała Nr VIII/42/2010/2011 z dnia 01.02.2011 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Krempna na 2011 rok

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-02-04 12:06:46.
Uchwała Nr VIII/55/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 15.03.2011 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Krempna na 2011 rok

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-03-31 13:14:32.
Uchwała Nr VIII/56/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 15.03.2011 r.

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Krempna wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-03-31 13:18:34.
Uchwała Nr VIII/19/2011 z dnia 14.12.2011 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Krempna na 2012 rok

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-12-19 10:14:26.
Uchwała Nr VIII/29/2011 z dnia 14.12.2011 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej

w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krempna na lata 2012-2019

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-12-19 10:18:26.
Uchwała Nr VIII/34/2012 z dnia 14.12.2012 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krempna na lata 2013-2024

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-12-24 09:24:35.
Uchwała Nr VIII/34/2012 z dnia 14.12.2012 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Krempna na rok 2013

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-12-24 09:32:03.
Uchwała Nr VIII/97/2012 z dnia 14.12.2012r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Krempna na 2013 rok

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-12-24 09:41:22.
Uchwała Nr VIII/14/2013 z dnia 04.12.2013 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Krempna na rok 2014

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-12-16 14:17:37.
Uchwała Nr VIII/80/2013 z dnia 04.12.2013 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Krempna na 2014 rok

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-12-16 14:20:35.
Uchwała Nr VIII/14/2013 z dnia 04.12.2013 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krempna na lata 2014-2027

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-12-16 14:24:35.

Uchwała Nr VIII/19/2015 z dnia 03.12.2015 r.

w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krempna na lata 2016 - 2020.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-12-10 13:27:47 | Data modyfikacji: 2015-12-10 13:31:32.

Uchwała Nr VIII/19/2015 z dnia 03.12.2015 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Krempna na rok 2016.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-12-10 13:34:30 | Data modyfikacji: 2015-12-10 13:31:32.

Uchwała Nr VIII/23/2016 z dnia 05.12.2016 r.

w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krempna na lata 2017 - 2027

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-02-01 14:49:13 | Data modyfikacji: 2017-02-02 08:09:37.

Uchwała Nr VIII/23/2016 z dnia 5.12.2016 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krośnie.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Krempna na rok 2017.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-02-02 08:14:23 | Data modyfikacji: 2017-02-02 08:09:37.

Uchwała Nr VIII/78/2016 z dnia 5.12.2016 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krośnie.

w sprawie opinii możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Krempna na rok 2017.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-02-02 08:19:13 | Data modyfikacji: 2017-02-02 08:09:37.

Uchwała Nr VIII/44/2017 z dnia 13.12.2017 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krośnie.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Krempna na rok 2018.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-12-15 12:50:09 | Data modyfikacji: 2017-12-15 12:52:09.

Uchwała Nr VIII/43/2017 z dnia 13.12.2017 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krośnie.

w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krempna na lata 2018 - 2028.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-12-15 12:54:11 | Data modyfikacji: 2017-12-15 12:52:09.

Uchwała Nr VIII/101/2017 z dnia 13.12.2017 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krośnie.

w sprawie opinii możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Krempna na rok 2018.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-12-15 13:59:20 | Data modyfikacji: 2017-12-15 12:52:09.

Uchwała Nr VIII/8/2018 z dnia 3.12.2018 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krośnie.

w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krempna na lata 2019 - 2025.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-12-12 12:45:17 | Data modyfikacji: 2017-12-15 12:52:09.

Uchwała Nr VIII/8/2018 z dnia 3.12.2018 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krośnie.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Krempna na rok 2019.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-12-12 12:48:57 | Data modyfikacji: 2017-12-15 12:52:09.

Uchwała Nr VIII/47/2019 z dnia 30.01.2019 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krośnie.

opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Krempna wynikającej z zaciągniętych zobowiązań.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-02-08 08:48:56 | Data modyfikacji: 2017-12-15 12:52:09.

Uchwała Nr 8/48/2019 z dnia 23.12.2019 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krośnie.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Krempna na rok 2020..

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-12-27 10:07:31 | Data modyfikacji: 2017-12-15 12:52:09.

Uchwała Nr 8/48/2019 z dnia 23.12.2019 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krośnie.

w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krempna na lata 2020 - 2026.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-12-27 10:11:25 | Data modyfikacji: 2017-12-15 12:52:09.

Uchwała Nr 8/115/2019 z dnia 23.12.2019 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krośnie.

w sprawie opinii możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Krempna na rok 2020.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-12-27 10:14:07 | Data modyfikacji: 2017-12-15 12:52:09.

Uchwała Nr 8/28/2020 z dnia 24.01.2020 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krośnie.

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Krempna wynikającej z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-02-04 10:27:20 | Data modyfikacji: 2017-12-15 12:52:09.
Data wprowadzenia: 2020-02-04 10:27:20
Opublikowane przez: Justyna Dziuń
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl