> Wybory do Sejmu i Senatu 2011

Wybory do Sejmu i Senatu 2011

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 08.08.2011 r.

o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 09.10.2011 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-08-17 10:57:58.
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie

o jej składzie, pełnionych dyżurach i siedzibie

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-08-23 13:53:01.
Informacja Wójta Gminy Krempna z dnia 26.08.2011 r.

dot. wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-08-26 12:42:54.
Informacja Państowej Komisji Wyborczej z dnia 09.08.2011 r.

o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 09.10.2011 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-08-26 13:36:58.
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej

w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych

Załącznik Zgłoszenie kandydatów na członków OKW

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-09-02 14:13:16.
Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 07.09.2011 r. 

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-09-07 09:37:06.
Zarządzenie Nr 89/2011 z dnia 07.09.2011 r.

w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu i do Senatu RP

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-09-08 13:06:27.
Zarządzenie Nr 90/2011 z dnia 08.09.2011 r.

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu RP zarządzonych na dzień 09.10.2011 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-09-08 13:09:45.
Komunikat Krajowego Biura Wyborczego-Delegatury w Krośnie

z dnia 13.09.2011 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-09-14 14:31:46.
Zarządzenie Nr 92/2011 z dnia 19.09.2011 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-09-19 11:42:14.
Informacja z dnia 21.09.2011 r.

o składach Obwodowych Komisjach Wyborczych

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-09-23 14:02:01.
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20.12.2011 r.

w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-12-29 09:53:16.
Data wprowadzenia: 2011-12-29 09:53:16
Opublikowane przez: Magdalena Mroczka
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl