> 2014 r.

2014 r.

Zarządzenie Nr 1/2014 z dnia 09.01.2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 17/2004 Wójta Gminy Krempna z dnia 07.04.2004 roku z późniejszymi zmianami w sprawie szkolenia obronnego - nie podlega publikacji  

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-01-22 11:24:54.

Zarządzenie Nr 2/2014 z dnia 09.01.2014 r.

w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Krempna w 2014 roku

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-02-04 14:19:26.

Zarządzenie Nr 3/2014 z dnia 31.01.2014 r.

w sprawie planu kontroli zarządczej w 2014 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-02-04 14:23:00.

Zarządzenie Nr 4/2014 r. z dnia 04.02.2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2014 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-02-14 12:05:25.

Zarządzenie Nr 5/2014 z dnia 12.02.2014 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej, stanowiącej własność gminy

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-02-18 08:18:11.

Zarządzenie Nr 6/2014 z dnia 12.02.2014 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do sprzedaży

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-02-18 08:21:40.

Zarządzenie Nr 7/2014 z dnia 17.02.2014 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Krempna w 2014 roku - nie podlega publikacji.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-02-27 12:12:45 | Data modyfikacji: 2014-03-17 14:12:28.

Zarządzenie Nr 8/2014 z dnia 19.02.2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2014 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-02-27 12:14:28 | Data modyfikacji: 2014-03-17 14:12:28.

Zarządzenie Nr 9/2014 z dnia 26.02.2014 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3-ch lat

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-02-27 12:16:07 | Data modyfikacji: 2014-03-17 14:12:28.

Zarządzenie Nr 10/2014 z dnia 28.02.2014 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu sportu na terenie Gminy Krempna na rok 2014

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-02-28 11:58:07 | Data modyfikacji: 2014-03-17 14:12:28.

Zarządzenie Nr 11/2014 z dnia 28.02.2014 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krempnej do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-02-28 12:01:21 | Data modyfikacji: 2014-03-17 14:12:28.

Zarządzenie Nr 12/2014 z dnia 10.03.2014 r.

w sprawie ustalenia pełnomocnika do spraw wyborów - pełnomocnika wyborczego

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-03-10 12:35:04 | Data modyfikacji: 2014-03-17 14:12:28.

Zarządzenie Nr 13/2014 z dnia 10.03.2014 r.

w sprawie podziału środków i zasad finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-03-13 12:32:56 | Data modyfikacji: 2014-03-17 14:12:28.

Zarządzenie Nr 14/2014 z dnia 17.03.2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2014 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-03-18 11:03:55 | Data modyfikacji: 2014-03-17 14:12:28.

Zarządzenie Nr 15/2014 z dnia 17.03.2014 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-03-20 08:56:38 | Data modyfikacji: 2014-03-17 14:12:28.

Zarządzenie Nr 16/2014 z dnia 19.03.2014 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Grabiu

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-03-20 08:57:26 | Data modyfikacji: 2014-03-17 14:12:28.

Zarządzenie Nr 17/2014 z dnia 28.03.2014 r.

w sprawie powołania Komisji do spraw likwidacji oraz inwentaryzacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Gminy w Krempnej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-04-04 11:53:46 | Data modyfikacji: 2014-03-17 14:12:28.

Zarządzenie Nr 18/2014 z dnia 31.03.2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2014 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-04-04 11:54:39 | Data modyfikacji: 2014-03-17 14:12:28.

Zarządzenie Nr 19/2014 z dnia 01.04.2014 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolonej w Ożennej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-04-04 11:55:32 | Data modyfikacji: 2014-03-17 14:12:28.

Zarządzenie Nr 20/2014 z dnia 09.04.2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2014 rok

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-04-11 14:49:53 | Data modyfikacji: 2014-03-17 14:12:28.

Zarządzenie Nr 21/2014 z dnia 16.04.2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2014 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-04-24 13:38:52 | Data modyfikacji: 2014-03-17 14:12:28.

Zarządzenie Nr 22/2014 z dnia 24.04.2014 r.

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-04-24 13:40:18 | Data modyfikacji: 2014-03-17 14:12:28.

Zarządzenie Nr 23/2014 z dnia 30.04.2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2014 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-05-05 13:39:31 | Data modyfikacji: 2014-03-17 14:12:28.

Zarządzenie Nr 24/2014 z dnia 30.04.2014 r.

w sprawie powołania do Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy w Krempnej w roli eksperta oceniajacego zgodność złożonych ofert z SIWZ

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-05-05 13:40:32 | Data modyfikacji: 2014-03-17 14:12:28.

Zarządzenie Nr 25/2014 z dnia 05.05.2014 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-05-05 14:31:42 | Data modyfikacji: 2014-05-05 14:32:05.

Zarządzenie Nr 26/2014

z dnia 05.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Krempna

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Zał. Nr 1 Wzór wniosku poniżej 30 000 Euro

Zał. Nr 2 Pytanie ofertowe

Zał. Nr 2a do pytania ofertowego Formularz cenowo-ofertowy

Zał. Nr 3 Protokół z postępowania

Zał. Nr 4 Wzór wniosku powyżej 30 000 Euro

Zał. Nr 5 Plan Zamówień Publicznych

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-05-15 20:36:25 | Data modyfikacji: 2014-05-05 14:32:05.

Zarządzenie Nr 27/2014

z dnia 12.05.2014 r. w sprawie zmian do Zarzadzenia Nr 23/2014 z dnia 30.04.2014 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-05-15 20:37:21 | Data modyfikacji: 2014-05-05 14:32:05.

Zarządzenie Nr 28/2014

z dnia 15.05.2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krempnej do realizacji zadań w zakresie ustalenia, prawa wydawania decyzji administracyjnych oraz wypłacania zasiłków dla opiekunów

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-05-15 20:37:45 | Data modyfikacji: 2014-05-05 14:32:05.

Zarządzenie Nr 29/2014

z dnia 15.05.2014 r. w sprawie upowanienienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krempnej do realizacji zadań w zakresie ustalania prawa, wydawania decyzji administracyjnych oraz wypłacanie zasiłków dla opiekunów

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-05-15 20:38:50 | Data modyfikacji: 2014-05-05 14:32:05.

Zarządzenie Nr 30/2014 z dnia 15.05.2014 r.

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-05-15 20:39:48 | Data modyfikacji: 2014-05-05 14:32:05.

Zarządzenie Nr 31/2014 z dnia 15.05.2014 r.

w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-05-15 20:46:53 | Data modyfikacji: 2014-05-05 14:32:05.

Zarządzenie Nr 32/2014 z dnia 19.05.2014 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-05-19 10:53:17 | Data modyfikacji: 2014-05-05 14:32:05.

Zarządzenie Nr 33/2014

z dnia 21.05.2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2014 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-05-24 12:59:47 | Data modyfikacji: 2014-05-05 14:32:05.

Zarządzenie Nr 34/2014 z dnia 24.05.2014 r.


 

w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-05-24 13:00:21 | Data modyfikacji: 2014-05-05 14:32:05.

Zarządzenie Nr 35/2014 z dnia 27.05.2014 r.

w swprawie uruchomienia pracy Komisji Gminnej do szacowania strat w gospodarstwach rolnych związanych z klęską powodzi

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-06-12 08:12:03 | Data modyfikacji: 2014-05-05 14:32:05.

Zarządzenie Nr 36/2014 z dnia 30.06.2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2014 rok

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-07-07 14:25:34 | Data modyfikacji: 2014-05-05 14:32:05.

Zarządzenie Nr 37/2014 z dnia 09.07.2014 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Grabiu

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-07-09 12:27:11 | Data modyfikacji: 2014-05-05 14:32:05.

Zarządzenie Nr 38/2014 z dnia 09.07.2014 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krempnej do realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-07-18 09:43:40 | Data modyfikacji: 2014-05-05 14:32:05.

Zarządzenie Nr 39/2014 z dnia 31.07.2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2014 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-08-12 13:23:57 | Data modyfikacji: 2014-05-05 14:32:05.

Zarządzenie Nr 40/2014 z dnia 07.08.2014 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Gminy Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-08-12 13:28:14 | Data modyfikacji: 2014-05-05 14:32:05.

Zarządzenie Nr 41/2014 z dnia 11.08.2014 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego zadania pn. remont dróg gminnych

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-08-12 13:29:06 | Data modyfikacji: 2014-05-05 14:32:05.

Zarządzenie Nr 42/2014 z dnia 12.08.2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2014 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-08-13 14:21:51 | Data modyfikacji: 2014-05-05 14:32:05.

Zarządzenie Nr 43/2014 z dnia 12.08.2014 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Modernizacja oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Gminie Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-08-13 14:27:44 | Data modyfikacji: 2014-05-05 14:32:05.

Zarządzenie Nr 44/2014 z dnia 18.08.2014 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego zadania pn. remont dróg gminnych

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-08-18 10:34:01 | Data modyfikacji: 2014-05-05 14:32:05.

Zarządzenie Nr 45/2014 z dnia 25.08.2014

w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Krempna, wprowadzania dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-09-01 10:34:07 | Data modyfikacji: 2014-05-05 14:32:05.

Zarządzenie Nr 46/2014 z dnia 01.09.2014 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego zadania pn.: Remont drogi gminnej Kotań-Nowe Osiedle (Pani Basista)

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-09-01 10:41:45 | Data modyfikacji: 2014-05-05 14:32:05.

Zarządzenie Nr 47/2014 z dnia 03.09.2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2014 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-09-08 14:29:33 | Data modyfikacji: 2014-05-05 14:32:05.

Zarządzenie Nr 48/2014 z dnia 05.09.2014 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Krempna na rok 2015

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-09-08 14:30:25 | Data modyfikacji: 2014-05-05 14:32:05.

Zarządzenie Nr 49/2014 z dnia 05.09.2014 r.

w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-09-08 14:36:56 | Data modyfikacji: 2014-05-05 14:32:05.

Zarządzenie Nr 50/2014 z dnia 08.09.2014 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy Krempna i powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-09-08 14:37:44 | Data modyfikacji: 2014-05-05 14:32:05.

Zarządzenie Nr 51/2014 z dnia 16.09.2014 r.

w sprawie powołania Komisji do spraw udzielania i rozliczania dotacji celowych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-09-17 09:56:49 | Data modyfikacji: 2014-05-05 14:32:05.

Zarządzenie Nr 52/2014 z dnia 16.09.2014 r.

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność gminy

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-09-17 10:14:57 | Data modyfikacji: 2014-05-05 14:32:05.

Zarządzenie Nr 53/2014 z dnia 16.09.2014 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Ogłoszenie IV przetargu na sprzedaż nieruchomości

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-09-17 10:18:08 | Data modyfikacji: 2014-05-05 14:32:05.

Zarządzenie Nr 54/2014 z dnia 16.09.2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2014 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-09-18 13:13:55 | Data modyfikacji: 2014-05-05 14:32:05.

Zarządzenie Nr 55/2014 z dnia 16.09.2014 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej majątku Gminnej Biblioteki Publicznej w Krempnej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-09-22 12:56:36 | Data modyfikacji: 2014-05-05 14:32:05.

Zarządzenie Nr 56/2014 z dnia 18.09.2014 r.

w sprawie udziału formacji gminnej systemu wykrywania i alarmowania w wojewódzkim ćwiczeniu treningu systemu wykrywania i alarmowania

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-09-22 12:57:41 | Data modyfikacji: 2014-05-05 14:32:05.

Zarządzenie Nr 57/2014 z dnia 19.09.2014 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego zadania Zagospodarowanie terenu placu zabaw w miejscowości Krempna w związku z realizacją zadania pn. Modernizacja oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Gminie Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-09-22 13:05:14 | Data modyfikacji: 2014-05-05 14:32:05.

Zarządzenie Nr 58/2014 z dnia 19.09.2014 r.

w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej realizawanych w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi"

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-09-23 09:06:04 | Data modyfikacji: 2014-05-05 14:32:05.

Zarządzenie Nr 59/2014 z dnia 25.09.2014 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości i budynku przeznaczonych do dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-09-29 14:13:46 | Data modyfikacji: 2014-05-05 14:32:05.

Zarządzenie Nr 60/2014 z dnia 30.09.2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2014 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-10-08 11:31:25 | Data modyfikacji: 2014-05-05 14:32:05.

Zarządzenie Nr 61/2014 z dnia 06.10.2014 r.

w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-10-08 11:33:48 | Data modyfikacji: 2014-05-05 14:32:05.

Zarządzenie Nr 62/2014 z dnia 07.10.2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2014 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-10-08 11:39:03 | Data modyfikacji: 2014-05-05 14:32:05.

Zarządzenie Nr 63/2014 z dnia 07.10.2014 r.

w sprawie powołania Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Krempnej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-10-09 10:06:16 | Data modyfikacji: 2014-05-05 14:32:05.

Zarządzenie Nr 64/2014 z dnia 09.10.2014 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego zadania pn. Remont drogi gminnej Świątkowa Wielka - Bartne

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-10-09 10:07:40 | Data modyfikacji: 2014-05-05 14:32:05.

Zarządzenie Nr 65/2014 z dnia 16.10.2014 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-10-22 09:37:40 | Data modyfikacji: 2014-05-05 14:32:05.

Zarządzenie Nr 66/2014 z dnia 22.10.2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2014 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-10-22 09:38:42 | Data modyfikacji: 2014-10-30 12:08:34.

Zarządzenie Nr 67/2014 z dnia 23.10.2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2014 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-10-30 12:04:25 | Data modyfikacji: 2014-10-30 12:08:12.

Zarządzenie Nr 68/2014 z dnia 28.10.2014 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 61/2014 Wójta Gminy Krempna z dnia 6.10.2014 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16.11.2014

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-10-31 07:54:26 | Data modyfikacji: 2014-10-30 12:08:12.

Zarządzenie Nr 69/2014 z dnia 03.11.2014 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność gminy

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-11-04 12:14:57 | Data modyfikacji: 2014-10-30 12:08:12.

Zarządzenie Nr 70/2014 z dnia 03.11.2014 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-11-04 12:20:17 | Data modyfikacji: 2014-10-30 12:08:12.

Zarządzenie Nr 71/2014 z dnia 03.11.2014 r.

w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-11-07 14:02:32 | Data modyfikacji: 2014-10-30 12:08:12.

Zarządzenie Nr 72/2014 z dnia 14.11.2014 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Krempna na 2015 rok.

Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Gminy Krempna na rok 2015.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-11-19 12:40:43 | Data modyfikacji: 2014-10-30 12:08:12.

Zarządzenie Nr 73/2014 z dnia 14.11.2014 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2015 - 2020.

Opinia do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krempna na lata 2015 - 2020.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-11-19 12:41:42 | Data modyfikacji: 2014-10-30 12:08:12.

Zarządzenie Nr 74/2014 z dnia 18.11.2014 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-11-19 12:42:28 | Data modyfikacji: 2014-10-30 12:08:12.

Zarządzenie Nr 75/2014 z dnia 18.11.2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2014 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-11-27 08:30:17 | Data modyfikacji: 2014-10-30 12:08:12.

Zarządzenie Nr 76/2014 z dnia 20.11.2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2014 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-11-27 08:33:57 | Data modyfikacji: 2014-10-30 12:08:12.

Zarządzenie Nr 77/2014 z dnia 24.11.2014 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej, stanowiącej własność gminy.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-11-27 08:38:59 | Data modyfikacji: 2014-10-30 12:08:12.

Zarządzenie Nr 78/2014 z dnia 24.11.2014 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-11-27 08:43:31 | Data modyfikacji: 2014-10-30 12:08:12.

Zarządzenie Nr 79/2014 z dnia 01.12.2014 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego zadania pn.: ,, Budowa budynku świetlicy, osadnika ścieków na działce ewid. nr 35/22 położonej w Wyszowatce"

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-12-01 12:31:34 | Data modyfikacji: 2014-10-30 12:08:12.

Zarządzenie Nr 80/2014 z dnia 01.12.2014 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego zadania: Remont drogi Krempna - Czarne - Osiedle.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-12-01 12:39:20 | Data modyfikacji: 2014-10-30 12:08:12.

Zarządzenie Nr 81/2014 z dnia 01.12.2014 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego zadania pn: ,, Poprawa parametrów technicznych drogi gminnej Myscowa - Dyniowiec

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-12-01 12:42:29 | Data modyfikacji: 2014-10-30 12:08:12.

Zarządzenie Nr 82/2014 z dnia 08.12.2014 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego zadania pn. ,, Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krempna - Etap II"

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-12-08 12:39:49 | Data modyfikacji: 2014-10-30 12:08:12.

Zarządzenie Nr 83/2014 z dnia 08.12.2014 r.

w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Krempna w sezonie zimowym 2014/2015 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-12-10 11:06:48 | Data modyfikacji: 2014-10-30 12:08:12.

Zarządzenie Nr 84/2014 z dnia 30.12.2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2014 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-12-31 11:29:02 | Data modyfikacji: 2014-10-30 12:08:12.

Zarządzenie Nr 85/2014 z dnia 31.12.2014 r.

w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń w budynkach stanowiących mienie komunalne Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-12-31 11:31:23 | Data modyfikacji: 2014-10-30 12:08:12.

Zarządzenie Nr 86/2014 z dnia 31.12.2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2014 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-01-15 12:24:55 | Data modyfikacji: 2014-10-30 12:08:12.

Zarządzenie Nr 87/2014 z dnia 31.12.2014

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2014 - 2027.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-01-15 12:29:10 | Data modyfikacji: 2014-10-30 12:08:12.
Data wprowadzenia: 2015-01-15 12:29:10
Opublikowane przez: Justyna Dziuń
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl