> Wybory Samorządowe 2014

Wybory Samorządowe 2014

Zarządzenie Nr 27/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10.02.2014 r.

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin na terenie województwa podkarpackiego

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-02-13 13:39:15.

Zarządzenie Nr 28/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10.02.2014 r.

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów na terenie województwa podkarpackiego

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-02-13 14:21:02.

Zarządzenie Nr 29/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10.02.2014 r.

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Pokarpackiego

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-02-13 14:26:13.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20.08.2014 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-08-28 08:49:14.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 27.08.2014 r.

w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-08-28 08:55:36.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie podziału województwa podkarpackiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-09-04 15:15:58.

Obwieszczenie Starosty Jasielskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie podziału powiatu jasielskiego na okręgi wyborcze, ich numerów i granic oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu Jasielskiego oraz o siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-09-04 15:20:45.

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 03 września 2014 r.


 

w sprawie podziału Gminy Krempna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Gminy Krempna, zarządzonych na dzień 16.11.2014 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-09-04 15:27:42.

Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie

o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-09-24 08:51:30.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 22.09.2014 r.

w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaśle

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Krempnej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-09-24 08:54:05.

Informacja Wójta Gminy Krempna z dnia 25.09.2014 r.

o wyznaczeniu miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-09-26 12:40:17.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Krempnej z dnia 26.09.2014 r.

o jej składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach w wyborach samorządzowych zarządzonych na dzień 16.11.2014 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-09-26 12:45:29.

Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie z dnia 27.09.2014 r.

o składzie komisji, siedzibie i pełnionych dyżurach w wyborach do Sejmiku Województwa Podkarpackiego

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-09-29 09:46:37.

Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaśle

o pełnionych dyżurach przez członków komisji

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-09-29 15:08:36.

Postanowienie Nr 30/14 Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 01.10.2014 r.

w sprawie odwołania członków terytorialnych komisji wyborczych

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-10-06 15:12:46.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Krempnej z dnia 02.10.2014 r.

o odwołaniu ze składu Gminnej Komisji Wyborczej w Krempnej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-10-07 14:15:39.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 08.10.2014 r.

w sprawie przedłużenia terminu składania zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgach wyborczych Nr 12 i Nr 14

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-10-09 09:58:32.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krempnej z dnia 15.10.2014 r.

o nie przeprowadzeniu wyborów do Rady Gminy Krempna w okręgach wyborczych Nr 12 i Nr 14

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-10-15 14:19:48.

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 16.10.2014 r.

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-10-17 10:52:58.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Krempnej z dnia 20.10.2014 r.

w sprawie ustalenia w drodze losowania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-10-20 14:26:13.

Protokół Gminnej Komisji Wyborczej w Krempnej spisany w dniu 23.10.2014r.

z przebiegu losowania członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16.11.2014 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-10-24 13:52:06.

Uchwała Nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Krempnej z dnia 24.10.2014 r.

w sprawie przyznania numerów zarejstrowanym listom kandydatów na radnego w wyborach do Rady Gminy Krempna zarządzonych na dzień 16.11.2014 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-10-24 14:06:48.

Uchwała nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Krempnej z dnia 24.10.2014 r.

w sprawie zarządzenia wydrukowania obwieszczenia o zarejstrowanych kandydatach na radnych do Rady Gminy Krempna w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 16.11.2014 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krempnej z dnia 24.10.2014 r.o zarejstrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Krempna w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-10-27 13:00:44.

Uchwała Nr 6/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Krempnej z dnia 24.10.2014 r.

w sprawie zarządzenia wydrukowania obwieszczenia o zarejstrowanych kandydatach na Wójta Gminy Krempna w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 16.11.2014 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krempnej z dnia 24.10.2014 r. o zarejstrowanych kandydatach na Wójta Gminy Krempna w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-10-27 13:21:04.

Uchwała Nr 7/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Krempnej z dnia 27.10.2014 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Krempna do przeprowadzenia wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 16.11.2014 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-10-27 14:38:17.

Informacja z dnia 31.10.2014 r.

o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Grabiu

o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Krempnej

o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Myscowej

o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Polanach

o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Świątkowej Wielkiej

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-11-04 11:55:24.

Zarządzenie Nr 71/2014 z dnia 03.11.2014 r.

w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-11-07 15:11:49.

Uchwała Nr 10/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Krempnej z dnia 13.11.2014 r.

w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej Nr 1 w Grabiu powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 16.11.2014.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-11-13 14:35:38.

Informacja z dnia 13.11.2014.

o zaktualizowanym składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Grabiu

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-11-13 14:51:06.

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Krempna.

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Krempna w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 16.11.2014 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-11-14 14:53:53.

Wyciąg  z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 22.11.2014 r.

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-11-27 14:35:29.

Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 22.11.2014 r.

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-11-27 14:40:32.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 15.03.2017 r.

w sprawie rozwiązania terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16.11.2014 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-03-21 13:37:54.
Data wprowadzenia: 2017-03-21 13:37:54
Opublikowane przez: Justyna Dziuń
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl