Strategia Rozwoju Gminy Krempna do 2030 roku

Strategia Rozwoju Gminy Krempna do 2030 roku

Zarządzenie Nr 12/2022 Wójta Gminy Krempna z dnia 15 lutego 2022 roku.

w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Krempna do 2030 roku.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2022-02-15 14:19:34.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Krempna do 2030 roku.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Krempna do 2030 roku

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2022-02-15 14:23:28.

Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Krempna do 2030 roku.

Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Krempna do 2030 roku.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2022-02-15 14:27:52.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Krempna do 2030 roku.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Krempna do 2030 roku.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Krempna do 2030 roku uwzględniajacy uwagii przekazane w toku konsultacji społecznych.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2022-03-28 13:42:14.

Strategia Rozwoju Gminy Krempna do 2030 roku.

Uchwała Nr XXVII/223/2022 z dnia 29.06.2022 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXVII/223/2022 Rady Gminy Krempna z dnia 29 czerwca 2022 r. - Strategia Rozwoju Gminy Krempna do 2030 roku.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2022-07-04 15:27:10 | Data modyfikacji: 2022-07-04 15:35:07.
Data wprowadzenia: 2022-07-04 15:27:10
Data modyfikacji: 2022-07-04 15:35:07
Opublikowane przez: Justyna Dziuń
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl