> 2016 r.

2016 r.

Zarządzenie Nr 1/2016 z dnia 26.01.2016 r.

w sprawie podziału środków i zasad finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-01-27 08:43:06.

Zarządzenie Nr 2/2016 z dnia 28.01.2016 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu rozpatrzenia podań o przyjęcie do pracy w Punkcie Przedszkolnym w Krempnej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-01-28 07:50:46.

Zarządzenie Nr 3/2016 z dnia 29.01.2016 r.

w sprawie planu kontroli zarządczej w 2016 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-02-10 14:53:15.

Zarządzenie Nr 4/2016 z dnia 10.02.2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Wyszowatka, stanowiących własność gminy.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-02-10 14:53:41.

Zarządzenie Nr 5/2016 z dnia 25.02.2016 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krempnej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także wydawania decyzji w tych sprawach.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-03-02 12:05:27.

Zarządzenie Nr 6/2016 z dnia 25.02.2016 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krempnej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także wydawania decyzji w tych sprawach.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-03-02 12:09:38.

Zarządzenie Nr 7/2016 z dnia 01.03.2016 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-03-11 12:22:29.

Zarządzenie Nr 8/2016 z dnia 10.03.2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2016 r.

Załącznik Nr 1 i 2.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-03-11 12:23:53.

Zarządzenie Nr 9/2016 z dnia 18.03.2016 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-03-23 11:50:37.

Zarządzenie Nr 10/2016 z dnia 23.03.2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2016 r.

Załączniki Nr 1,2,3,4.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-03-23 12:03:34.

Zarządzenie Nr 11/2016 z dnia 23.03.2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Krempna na rok 2016 oraz w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-03-23 12:04:49.

Zarządzenie Nr 12/2016 z dnia 30.03.2016 r.

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-03-30 13:12:06.

Zarządzenie Nr 13/2016 z dnia 31.03.2016 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2013 Wójta Gminy Krempna z dnia 28.06.2013 r. w sprawie określenia harmonogramu przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-04-05 11:44:49.

Zarządzenie Nr 14/2016 z dnia 31.03.2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2016 r.

Załącznik Nr 1.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-04-05 11:45:33.

Zarządzenie Nr 15/2016 z dnia 08.04.2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2016 r.

Załącznik Nr 1 i 2.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-04-18 10:54:44.

Zarządzenie Nr 16/2016 z dnia 21.04.2016 r.

w sprawie zmian budżetu GminyKrempna na 2016 r.

Załączniki Nr 1, 2 , 3, 4.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-04-25 10:04:38.

Zarządzenie Nr 17/2016 z dnia 27.04 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2016 r.

Załączniki 1, 2, 3, 4.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-05-04 09:42:42.

Zarządzenie Nr 18/2016 z dnia 05.05.2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2016 r.

Załączniki 1, 2, 3.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-05-10 07:58:20.

Zarządzenie Nr 19/2016 z dnia 19.05.2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2016 r.

Załączniki 1,2.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-05-20 09:47:15.

Zarządzenie Nr 20/2016 z dnia 03.06.2016 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krempnej i powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-06-03 13:35:31.

Zarządzenie Nr 21/2016 z dnia 03.06.2016 r.


 

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność gminy.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-06-07 08:09:31.

Zarządzenie Nr 22/2016 z dnia 06.06.2016 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego - Wyszowatka Nr ewid. 65 i 69.

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego - Wyszowatka Nr ewid. 10/9.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-06-07 08:10:11.

Zarządzenie Nr 23/2016 z dnia 06.06.2016 r.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Krempnej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-06-20 12:14:29.

Zarządzenie Nr 24/2016 z dnia 06.06.2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2016 r.

Załączniki 1,2.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-06-20 12:15:47.

Zarządzenie Nr 25/2016 z dnia 10.06.2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2016 r.

Załącznik 1.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-06-20 12:25:04.

Zarządzenie Nr 26/2016 z dnia 15.06.2016 r.

w sprawie określenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-06-20 12:29:58.

Zarządzenie Nr 27/2016 z dnia 20.06.2016 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krempnej i powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-06-20 13:44:39.

Zarządzenie Nr 28/2016 z dnia 20.06.2016 r.

w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz zasad odpłatności za udostępnienie informacji publicznej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-06-20 14:15:37.

Zarządzenie Nr 29/2016 z dnia 20.06.2016 r.

w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego i innego aktu prawnego.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-06-20 14:20:06.

Zarządzenie Nr 30/2016 z dnia 20.06.2016 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokalu użytkowego.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-06-28 12:29:02.

Zarządzenie Nr 31/2016 z dnia 20.06.2016 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-06-28 12:33:34 | Data modyfikacji: 2016-06-28 12:36:24.

Zarządzenie Nr 32/2016 z dnia 27.06.2016 r.

w sprawie ustalenia ceny środka trwałego - urządzeń sieci internetowej przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-06-28 12:37:52 | Data modyfikacji: 2016-06-28 12:36:24.

Zarządzenie Nr 33/2016 z dnia 27.06.2016 r.

w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż środka trwałego - urządzeń sieci internetowej i powołania komisji przetargowej.

Załącznik Nr 1 - Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego na sprzedaż środka trwałego - urządzeń sieci internetowej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-06-28 12:42:53 | Data modyfikacji: 2016-06-28 12:36:24.

Zarządzenie Nr 34/2016 z dnia 29.06.2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2016 r.

Załączniki 1,2,3,4.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-07-07 12:46:51 | Data modyfikacji: 2016-06-28 12:36:24.

Zarządzenie Nr 35/2016 z dnia 30.06.2016 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krempna na lata 2016 - 2026.

Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Objaśnienia wartości przyjętych w WPF Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-07-07 12:53:03 | Data modyfikacji: 2016-06-28 12:36:24.

Zarządzenie Nr 36/2016 z dnia 01.07.2016 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Krempnej.

Załącznik - Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Krempnej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-07-07 13:04:27 | Data modyfikacji: 2016-08-16 14:36:23.

Zarządzenie Nr 37/2016 z dnia 01.07.2016 r.

w sprawie przekazania w użyczenie budynku komunalnego Gminy Krempna w miejscowości Myscowa na rzecz Zespołu Szkół w Krempnej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-07-07 13:05:26 | Data modyfikacji: 2016-08-16 14:36:23.

Zarządzenie Nr 38/2016 z dnia 26.07.2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2016 r.

Załączniki 1,2.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-07-27 09:38:16 | Data modyfikacji: 2016-08-16 14:36:23.

Zarządzenie Nr 39/2016 z dnia 16.08.2016 r.

w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-08-17 10:31:12 | Data modyfikacji: 2016-08-16 14:36:23.

Zarządzenie Nr 40/2016 z dnia 18.08.2016 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-08-19 14:41:30 | Data modyfikacji: 2016-08-16 14:36:23.

Zarządzenie Nr 41/2016 z dnia 23.08.2016 r.

w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-08-25 08:15:58 | Data modyfikacji: 2016-08-16 14:36:23.

Zarządzenie Nr 42/2016 z dnia 23.08.2016 r.

w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-08-25 08:26:11 | Data modyfikacji: 2016-08-16 14:36:23.

Zarządzenie Nr 43/2016 z dnia 25.08.2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Krempnej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-08-31 10:00:10 | Data modyfikacji: 2016-08-16 14:36:23.

Zarządzenie Nr 44/2016 z dnia 30.08.2016 r.

w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-08-31 10:01:02 | Data modyfikacji: 2016-08-16 14:36:23.

Zarządzenie Nr 45/2016 z dnia 31.08.2016 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2008 Wójta Gminy Krempna z dnia 07 lutego 2008 r. w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-09-01 14:13:39 | Data modyfikacji: 2016-08-16 14:36:23.

Zarządzenie Nr 46/2016 z dnia 01.09.2016 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krempnej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-09-01 14:19:13 | Data modyfikacji: 2016-08-16 14:36:23.

Zarządzenie Nr 47/2016 z dnia 12.09.2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2016 r.

Załączniki 1,2,3,4.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-09-13 12:10:23 | Data modyfikacji: 2016-08-16 14:36:23.

Zarządzenie Nr 48/2016 z dnia 12.09.2016 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu na najem, pomieszczenia na działalność handlowo - usługową, sklep w budynku Remizy OSP w Polanach.

Załącznik 1 - Ogłoszenie.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-09-13 14:13:41 | Data modyfikacji: 2016-08-16 14:36:23.

Zarządzenie Nr 49/2016 z dnia 13.09.2016 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Krempna na rok 2017.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-09-22 09:55:18 | Data modyfikacji: 2016-08-16 14:36:23.

Zarządzenie Nr 50/2016 z dnia 14.09.2016 r.

w sprawie odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-09-22 10:05:38 | Data modyfikacji: 2016-08-16 14:36:23.

Zarządzenie Nr 51/2016 z dnia 22.09.2016 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego zadania pn.: ,, Poprawa parametrów technicznych drogi gminnej w Myscowej,,

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-09-22 10:08:15 | Data modyfikacji: 2016-08-16 14:36:23.

Zarządzenie Nr 52/2016 z dnia 28.09.2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2016 r.

Załączniki 1,2,3,4.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-09-30 09:47:31 | Data modyfikacji: 2016-08-16 14:36:23.

Zarządzenie Nr 53/2016 z dnia 29.09.2016 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolno - leśnej we wsi Myscowa.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-09-30 09:51:29 | Data modyfikacji: 2016-08-16 14:36:23.

Zarządzenie Nr 54/2016 z dnia 29.09.2016 r.

w sprawie przygotowania dokumentacji oraz przeprowadzenia ćwiczenia obronnego gminy Krempna pk. ,,Październik 2016 "

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-10-04 13:18:14 | Data modyfikacji: 2016-08-16 14:36:23.

Zarządzenie Nr 55/2016 z dnia 30.09.2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Krempna na 2016 r.

Załacznik 1.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-10-04 13:19:06 | Data modyfikacji: 2016-08-16 14:36:23.

Zarządzenie Nr 56/2016 z dnia 04.10.2016 r.

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-10-04 13:19:56 | Data modyfikacji: 2016-08-16 14:36:23.

Zarządzenie Nr 57/2016 z dnia 04.10.2016 r.

w sprawie alarmu przeciwpowodziowego w Gminie Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-10-05 10:00:59 | Data modyfikacji: 2016-08-16 14:36:23.

Zarządzenie Nr 58/2016 z dnia 05.10.2016 r.

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność gminy.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-10-06 12:17:21 | Data modyfikacji: 2016-08-16 14:36:23.

Zarządzenie Nr 59/2016 z dnia 05.10.2016 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-10-06 12:29:23 | Data modyfikacji: 2016-08-16 14:36:23.

Zarządzenie Nr 60/2016 z dnia 05.10.2016 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnych we wsi Wyszowatka.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-10-06 12:31:31 | Data modyfikacji: 2016-08-16 14:36:23.

Zarządzenie Nr 61/2016 z dnia 18.10.2016 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej częściowo zadrzewionej we wsi Myscowa.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-10-19 10:23:14 | Data modyfikacji: 2016-08-16 14:36:23.

Zarządzenie Nr 62/2016 z dnia 20.10.2016 r.

w sprawie stawek za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego, niebędących własnością pracodawcy w podróży służbowej pracownika.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-10-20 11:04:02 | Data modyfikacji: 2016-08-16 14:36:23.

Zarządzenie Nr 63/2016 z dnia 24.10.2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2016 r.

Załaczniki Nr 1,2,3,4.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-10-25 09:19:44 | Data modyfikacji: 2016-08-16 14:36:23.

Zarządzenie Nr 64/2016 z dnia 25.10.2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2016 r.

Załączniki 1,2,3,4.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-10-31 10:41:31 | Data modyfikacji: 2016-08-16 14:36:23.

Zarządzenie Nr 65/2016 z dnia 27.10.2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2016 r.

Załączniki 1,2.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-10-31 10:42:13 | Data modyfikacji: 2016-08-16 14:36:23.

Zarządzenie Nr 66/2016 z dnia 27.10.2016 r.

w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Krempna i jej jednostkach budżetowych.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-11-09 10:22:33 | Data modyfikacji: 2016-08-16 14:36:23.

Zarządzenie Nr 67/2016 z dnia 08.11.2016 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Krempna na 2017 rok.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-11-09 10:23:09 | Data modyfikacji: 2016-08-16 14:36:23.

Zarządzenie Nr 68/2016 z dnia 08.11.2016 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2017 -2027.

Opinia do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krempna na lata 2017 - 2027.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-11-09 10:30:21 | Data modyfikacji: 2016-08-16 14:36:23.

Zarządzenie Nr 69/2016 z dnia 09.11.2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2016 r.

Załączniki 1,2.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-11-09 10:35:02 | Data modyfikacji: 2016-08-16 14:36:23.

Zarządzenie Nr 70/2016 z dnia 21.11.2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2016 r.

Załączniki 1,2,3,4.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-11-30 10:01:00 | Data modyfikacji: 2016-12-05 07:58:33.

Zarządzenie Nr 71/2016 z dnia 30.11.2016 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawy oraz najmu.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-12-06 07:59:02 | Data modyfikacji: 2016-12-05 07:58:33.

Zarządzenie Nr 72/2016 z dnia 30.11.2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2016 r.

Załącznik 1.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-12-06 08:00:42 | Data modyfikacji: 2016-12-05 07:58:33.

Zarządzenie Nr 73/2016 z dnia 02.12.2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości wraz z budynkami, przeznaczonej do dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-12-06 08:02:55 | Data modyfikacji: 2016-12-05 07:58:33.

Zarządzenie Nr 74 /2016 z dnia 20.12.2016 r.

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność gminy.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-12-21 08:04:57 | Data modyfikacji: 2016-12-05 07:58:33.

Zarządzenie Nr 75 /2016 z dnia 20.12.2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Ogłoszenie II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Myscowa.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-12-21 08:08:45 | Data modyfikacji: 2016-12-05 07:58:33.

Zarządzenie Nr 76 /2016 z dnia 27.12.2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2016 r.

Załączniki 1,2,3,4.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-12-30 07:50:30 | Data modyfikacji: 2016-12-05 07:58:33.

Zarządzenie Nr 77 /2016 z dnia 27.12.2016 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-01-03 09:47:28 | Data modyfikacji: 2017-01-03 10:30:41.

Zarządzenie Nr 78 /2016 z dnia 30.12.2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2016 r.

Załączniki 1,2.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-01-03 09:49:55 | Data modyfikacji: 2017-01-03 10:30:41.

Zarządzenie Nr 79 /2016 z dnia 30.12.2016 r.

w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń w budynkach stanowiących mienie komunalne Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-01-03 09:50:27 | Data modyfikacji: 2017-01-03 10:30:41.

Zarządzenie Nr 80/2016 z dnia 30.12.2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

Załącznik 1.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-06-22 08:06:52 | Data modyfikacji: 2017-01-03 10:30:41.

Zarządzenie Nr 81/2016 z dnia 30.12.2016 r.

w sprawie wprowadzenia komputerowego systemu prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-05-02 14:33:29 | Data modyfikacji: 2017-01-03 10:30:41.
Data wprowadzenia: 2018-05-02 14:33:29
Opublikowane przez: Justyna Dziuń
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl