> 2016 r.

2016 r.

Ogłoszenie z dnia 23.03.2016 r.

Ogłoszenie o konkursie wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Krempna w 2016 r.

Sprawozdanie z realizacji projektu.

Wniosek o przyznanie dotacji.

Ogłoszenie wyników konkursu.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-03-23 12:13:46.

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego.

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Wyszowatka.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-03-30 13:16:07.

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego.

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Wyszowatka Nr ewid. 10/9.

Informacja o wyniku przetargu.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-06-07 08:41:55.

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego.

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Wyszowatka Nr ewid. 65 i 69.

Informacja o wyniku przetargu.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-06-07 08:46:50.

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego

w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż środka trwałego - urządzeń sieci internetowej i powolania komisji przetargowej.

Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego na sprzedaż środka trwałego - urządzeń sieci internetowej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-06-28 12:57:45.

Zapytanie ofertowe z dnia 01.07.2016 r.

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. ,, Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Krempna pozbawionej gazu sieciowego".

Zał. Nr 1 Formularz cenowo-ofertowy.

Załącznik Nr 2 Wykaz usług.

Załącznik Nr 3 Projekt Umowy.

Unieważnienie zapytania ofertowego.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-07-01 13:17:23.

Zapytanie ofertowe z dnia 12.10.2016 r.

dotyczące dostawy pelletu drzewnego do Urzędu Gminy w Krempnej.

Zał. Nr 1 Formularz cenowo - ofertowy.

Zał. Nr 2 Wzór umowy.

Zał Nr 3 Wykaz wykonanych dostaw.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-10-12 11:36:00.

Zapytanie ofertowe z dnia 29.11.2016 r.

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku nr 34 w Krempnej na potrzeby przedszkola".

Zał. Nr 1 Formularz cenowo - ofertowy

Zał. Nr 2 Oświadczenie - warunki

Zał. Nr 3 Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

Zał. Nr 4 Projekt umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Maciejczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-29 12:46:45.
Data wprowadzenia: 2016-11-29 12:46:45
Opublikowane przez: Katarzyna Maciejczyk
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl