Petycje

Petycje

Petycja do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego o umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony WWW.KOMASOWANI.PL

Zagrożenia związane ze scalaniem gruntów.

Odpowiedź na petycję.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-11-30 09:03:37.

Petycja dotycząca upraw GMO na terenach gminy.


target='_blank'>http://www.petycje.pl/petycja/12423/zakaz_uwalniania_gmo_do_zrodowiska.html

Treść petycji

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-04-18 11:58:45 | Data modyfikacji: 2017-07-03 14:05:55.

Informacja zbiorcza

Informacja zbiorcza za 2016 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-06-30 13:45:10 | Data modyfikacji: 2017-07-03 14:05:55.

Petycja w sprawie upowszechnienia informacji.

Informacja o projekcie pn. Wdrażanie Programu Nauki Zachowania.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-08-22 15:05:27 | Data modyfikacji: 2017-07-03 14:05:55.

Petycja dotycząca programu wspomagającego naukę tabliczki mnożenia.

Treść petycji

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-09-19 12:52:04 | Data modyfikacji: 2017-07-03 14:05:55.

Informacja zbiorcza

Informacja zbiorcza za 2017 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-06-28 11:25:46 | Data modyfikacji: 2017-07-03 14:05:55.

Petycja w sprawie upowszechnienia informacji o dotacji publicznej.

Treść petycji

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-01-29 09:01:55 | Data modyfikacji: 2017-07-03 14:05:55.

Informacja zbiorcza

Informacja zbiorcza za 2018 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-06-28 14:16:32 | Data modyfikacji: 2017-07-03 14:05:55.

Petycja dotycząca Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

Treść petycji

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-08-23 08:03:44 | Data modyfikacji: 2017-07-03 14:05:55.
Data wprowadzenia: 2019-08-23 08:03:44
Opublikowane przez: Justyna Dziuń
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl