> 2017 r.

2017 r.

Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 02.01.2017 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krempnej do prowadzenia postępowań w sprawie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-01-02 15:06:13.

Zarządzenie Nr 2/2017 z dnia 02.01.2017 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krempnej do prowadzenia postępowań w sprawie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-01-02 15:10:14.

Zarządzenie Nr 3/2017 z dnia 02.01.2017 r.

w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych w ramach Osi Priorytetowej nr VI ,, Spójność przestrzenna i społeczna".

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-02-06 14:35:01.

Zarządzenie Nr 4/2017 z dnia 18.01.2017 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia weryfikacji deklaracji przystąpienia do projektu ,, instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki".

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-02-06 14:35:33.

Zarządzenie Nr 5/2017 z dnia 31.01.2017 r.

w sprawie planu kontroli zarządczej w 2017 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-02-06 14:35:56.

Zarządzenie Nr 6/2017 z dnia 03.02.2017 r.

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-02-06 14:36:29.

Zarządzenie Nr 7/2017 z dnia 03.02.2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Krempnej

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-03-03 11:29:33.

Zarządzenie Nr 8/2017 z dnia 03.02.2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2017 r.

Załączniki 1.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-03-03 11:31:46.

Zarządzenie Nr 9/2017 z dnia 22.02.2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2017 r.

Załączniki 1,2,3,4.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-03-03 11:34:28.

Zarządzenie Nr 10/2017 z dnia 23.02.2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zespołu Interdyscyplinarnego w Krempnej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-03-07 08:36:23.

Zarządzenie Nr 11/2017 z dnia 15.03.2017 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-03-17 11:31:33.

Zarządzenie Nr 12/2017 z dnia 17.03.2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2017 r.

Załącznik 1.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-03-23 09:37:15.

Zarządzenie Nr 13/2017 z dnia 17.03.2017 r.

w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Krempna w 2017 roku.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-03-23 09:39:43.

Zarządzenie Nr 14/2017 z dnia 21.03.2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2017 r.

Załącznik 1,2.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-03-23 09:40:14.

Zarządzenie Nr 15/2017 z dnia 21.03.2017 r.

w sprawie podziału środków i zasad finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-03-24 11:18:17.

Zarządzenie Nr 16/2017 z dnia 24.03.2017 r.

w sprawie zmian budżet Gminy Krempna na 2017 r.

Załączniki 1,2.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-03-24 11:18:39.

Zarządzenie Nr 17/2017 z dnia 29.03.2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Krempna na rok 2017 oraz w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zak

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-03-29 11:47:47.

Zarządzenie Nr 18/2017 z dnia 31.03.2017 r.

w sprawie zmian budżet Gminy Krempna na 2017 r.

Załączniki 1.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-04-20 09:48:26.

Zarządzenie Nr 19/2017 z dnia 21.04.2017 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu wniosków na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Krempna na rok 2017.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-04-21 11:34:07.

Zarządzenie Nr 20/2017 z dnia 21.04.2017 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy I w publicznej szkole podstawowej na rok sz

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-04-27 12:59:29.

Zarządzenie Nr 21/2017 z dnia 25.04.2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2017 r.

Załączniki 1,2,3,4.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-04-27 13:00:03.

Zarządzenie Nr 22/2017 z dnia 27.04.2017 r.

w spawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Krempnej.

Ogłoszenie o konkursie.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-04-27 13:00:25.

Zarządzenie Nr 23/2017 z dnia 12.05.2017 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawy.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-05-12 11:38:02.

Zarządzenie Nr 24/2017 z dnia 12.05.2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 - ch lat.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-05-12 11:39:55.

Zarządzenie Nr 25/2017 z dnia 17.05.2017 r.

w sprawie powołania Zespołu Projektowego ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krempna na lata 2017 - 2023.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-05-19 13:43:32.

Zarządzenie Nr 26/2017 z dnia 18.05.2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2017 r.

Załącznik 1,2.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-05-23 11:44:04.

Zarządzenie Nr 27/2017 z dnia 22.05.2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Krempnej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-05-23 11:44:27.

Zarządzenie Nr 28/2017 z dnia 29.05.2017 r.

w sprawie zmiany składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Krempnej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-05-30 11:18:03.

Zarządzenie Nr 29/2017 z dnia 01.06.2017 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Krempnej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-06-12 08:00:31.

Zarządzenie Nr 30/2017 z dnia 22.06.2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2017 r.

Załączniki 1,2,3,4.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-06-23 12:22:17.

Zarządzenie Nr 31/2017 z dnia 23.06.2017 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Krempnej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-06-23 12:25:17.

Zarządzenie Nr 32/2017 z dnia 23.06.2017 r.

w sprawie wprowadzenia zasad ewidencji rachunkowej oraz procedur kontroli finansowej w ramach zadania polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji wraz z póź zm.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-06-30 11:17:27.

Zarządzenie Nr 33/2017 z dnia 23.06.2017 r.

w sprawie wprowadzenia Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-07-13 11:39:51.

Zarządzenie Nr 34/2017 z dnia 30.06.2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2017 r.

Załącznik 1,2,3.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-07-13 11:40:44.

Zarządzenie Nr 35/2017 z dnia 07.07.2017 r.

w sprawie zmian budżet Gminy Krempna na 2017 r.

Załączniki 1.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-07-13 11:41:18.

Zarządzenie Nr 36/2017 z dnia 02.08.2017 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn.: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku nr 34 w Krempnej na potrzeby przedszkola"

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-08-02 13:35:36.

Zarządzenie Nr 37/2017 z dnia 02.08.2017 r.

w sprawie zmian budżet Gminy Krempna na 2017 r.

Załączniki 1,2.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-09-01 09:25:29.

Zarządzenie Nr 38/2017 z dnia 01.09.2017 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krempnej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-09-05 12:18:04.

Zarządzenie Nr 39/2017 z dnia 06.09.2017 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Krempna na rok 2018.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-09-06 13:35:18.

Zarządzenie Nr 40/2017 z dnia 12.09.2017 r.

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-09-14 08:49:06.

Zarządzenie Nr 41/2017 z dnia 15.09.2017 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru dostawy wyposażenia w ramach projektu pn: ,, Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku nr 34 w Krempnej na potrzeby przedszkola".

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-09-26 14:10:21.

Zarządzenie Nr 42/2017 z dnia 25.09.2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2017 r.

Załączniki 1,2,3,4.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-09-26 14:10:46.

Zarządzenie Nr 43/2017 z dnia 26.09.2017 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn.:,, Budowa małej ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno - turystycznej w m. Krempna, Świątkowa Wielka i Polany".

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-09-26 14:11:09.

Zarządzenie Nr 44/2017 z dnia 29.09.2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2017 r.

Załączniki 1,2,3,4.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-10-05 08:06:06.

Zarządzenie Nr 45/2017 z dnia 03.10.2017 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-10-05 08:06:45.

Zarządzenie Nr 46/2017 z dnia 04.10.2017 r.

w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Gminy Krempna.

Załącznik 1

załącznik 2.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-10-24 09:36:12.

Zarządzenie Nr 47/2017 z dnia 13.10.2017 r.

w sprawie powołania Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Krempnej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-10-24 09:36:37.

Zarządzenie Nr 48/2017 z dnia 16.10.2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2017 r.

Załączniki 1,2,3,4.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-10-24 09:36:57.

Zarządzenie Nr 49/2017 z dnia 19.10.2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2017 r.

Załączniki 1,2.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-10-24 09:37:29.

Zarządzenie Nr 50/2017 z dnia 20.10.2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-10-24 09:37:58.

Zarządzenie Nr 51/2017 z dnia 31.10.2017 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn.: ,, Remont przepustu w ciągu drogi Krempna - Kołomyja - Huta Krempska "

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-10-31 11:45:47.

Zarządzenie Nr 52/2017 z dnia 31.10.2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2017 r.

Załączniki 1,2.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-11-17 11:25:18.

Zarządzenie Nr 53/2017 z dnia 31.10.2017 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-11-17 11:25:51.

Zarządzenie Nr 54/2017 z dnia 14.11.2017 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Krempna na 2018 rok.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-11-17 11:26:19.

Zarządzenie Nr 55/2017 z dnia 14.11.2017 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2018 - 2028.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-11-17 11:26:51.

Zarządzenie Nr 56/2017 z dnia 21.11.2017 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawy.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-11-21 10:49:38.

Zarządzenie Nr 57/2017 z dnia 21.11.2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do dzierżawy na okres powyżej 3 - ch lat.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-11-21 11:35:42.

Zarządzenie Nr 58/2017 z dnia 24.11.2017 r.

w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń w budynkach stanowiących mienie komunalne Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-12-06 08:57:55.

Zarządzenie Nr 59/2017 z dnia 27.11.2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Krempna na 2017 rok.

Załączniki 1,2,3,4.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-12-06 09:03:07.

Zarządzenie Nr 60/2017 z dnia 30.11.2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2017 r.

Załączniki 1,2,3.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-12-06 09:06:20.

Zarządzenie Nr 61/2017 z dnia 30.11.2017 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-12-13 12:47:54.

Zarządzenie Nr 62/2017 z dnia 12.12.2017 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, stanowiących własność gminy.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-12-13 12:48:33.

Zarządzenie Nr 63/2017 z dnia 12.12.2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży.

Załącznik 1

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-12-13 12:53:46.

Zarządzenie Nr 64/2017 z dnia 12.12.2017 r.

w sprawie wprowadzenia zasad ewidencji rachunkowej oraz procedur kontroli finansowej w ramach projektu pn. ,, Budowa małej ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno - turystycznej w m. krempna, Świątkowa Wielka i Polany - Gm. Krempna"

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-12-21 10:27:16.

Zarządzenie Nr 65/2017 z dnia 12.12.2017 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru pomocy dydaktycznej dla Zespołu Szkół w Krempnej w ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych - ,,

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-12-21 10:33:34.

Zarządzenie Nr 66/2017 z dnia 18.12.2017 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn.: ,, Remont drogi ,, Krempna do Pana Obucha ,, dz. nr.ewid. 409 w km 0 + 000 - 0 + 130 oraz 0 + 300 - 0 375 wraz z remontem przepustu w km 0 + 000"

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-12-21 10:34:03.

Zarządzenie Nr 67/2017 z dnia 18.12.2017 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-12-27 14:35:38.

Zarządzenie Nr 68/2017 z dnia 21.12.2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2017 r.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-12-27 14:36:06.

Zarządzenie Nr 69/2017 z dnia 27.12.2017 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, stanowiących własność gminy.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-12-27 14:36:42.

Zarządzenie Nr 70/2017 z dnia 27.12.2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-12-27 14:37:38.

Zarządzenie Nr 71/2017 z dnia 28.12.2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2017 r.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-01-04 07:58:22.

Zarządzenie Nr 72/2017 z dnia 29.12.2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2017 r.

Załączniki 1,2.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-01-18 08:37:29.

Zarządzenie Nr 73/2017 z dnia 29.12.2017 r.

w sprawie zmian e wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krempna na lata 2017 -2027.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-02-06 09:29:45.

Zarządzenie Nr 74/2017 z dnia 29.12.2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2017 r.

Załącznik 1

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-02-06 09:33:27.

Zarządzenie Nr 75/2017 z dnia 29.12.2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2017 r.

Załącznik 1

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-02-06 09:33:41.

Zarządzenie Nr 76/2017 z dnia 29.12.2017 r.

w sprawie wprowadzenia zasad ewidencji rachunkowej oraz procedur kontroli finansowej w ramach projektu

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-01-25 14:24:33 | Data modyfikacji: 2019-01-25 14:25:16.
Data wprowadzenia: 2019-01-25 14:24:33
Data modyfikacji: 2019-01-25 14:25:16
Opublikowane przez: Justyna Dziuń
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl