Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego  
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej we wsi Wyszowatka

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Autor: Maria Buczyńska | Data wprowadzenia: 2010-01-07 11:12:33 | Data modyfikacji: 2010-01-07 11:37:43.
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego  
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Kotań

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Autor: Maria Buczyńska | Data wprowadzenia: 2010-01-07 11:29:22 | Data modyfikacji: 2010-01-07 11:37:56.
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej Kotań-Kolanin

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy załącznik Nr 1

Kosztorys ofertowy załacznik Nr 2

Oświadczenie art.22 ust. 1 załącznik Nr 3

Oświadczenie art. 24 ust. 1 załącznik Nr 4

Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 2 załacznik Nr 5

Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach załącznik Nr 6

Wykaz wykonanych robót budowlanych załącznik Nr 7

Projekt umowy załącznik Nr 8

Mapa z lokalizacją przedmiotu zamówienia załącznik Nr 9

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zawarciu umowy

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-03-29 13:57:17 | Data modyfikacji: 2010-01-07 11:37:56.
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Wyszowatka

Ogłoszenie o przetargu

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-04-07 14:55:27 | Data modyfikacji: 2010-01-07 11:37:56.
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości we wsi Kotań

Ogłoszenie o przetargu

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-04-07 14:59:54 | Data modyfikacji: 2010-01-07 11:37:56.
Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości we wsi Kotań

Ogłoszenie o przetargu

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-04-07 15:02:14 | Data modyfikacji: 2010-01-07 11:37:56.
Ogloszenie II przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych we wsi Kotań

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-05-11 13:08:41 | Data modyfikacji: 2010-01-07 11:37:56.
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego

na wydzierżawienie nieruchomości mienia komunalnego w Krempnej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-05-25 14:50:09 | Data modyfikacji: 2010-01-07 11:37:56.
Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej we wsi Wyszowatka

Informacja o wyniku przetargu

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-05-27 10:12:31 | Data modyfikacji: 2010-01-07 11:37:56.
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości rolnej we wsi Polany

Informacja o wyniku przetargu

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-05-27 10:16:20 | Data modyfikacji: 2010-01-07 11:37:56.
Zapytanie ofertowe z dnia 17.06.2010 r.

dotyczące zakupienia pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach rządzowego programu "Radosna szkoła"

Załącznik Nr 1 do oferty - Radosna szkoła

Formularz oferty Radosna szkoła

Projekt umowy Radosna szkoła

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-06-17 11:17:45 | Data modyfikacji: 2010-01-07 11:37:56.
Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej we wsi Kotań

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-06-25 14:37:56 | Data modyfikacji: 2010-01-07 11:37:56.
Ogłoszenie IV przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej we wsi Kotań

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-06-25 14:45:06 | Data modyfikacji: 2010-01-07 11:37:56.
Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji operacji pn. Publikacja Albumu

"Turystyka w Gminie Krempna-Beskid Niski"

Formularz ofertowy

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-07-14 09:16:01 | Data modyfikacji: 2010-01-07 11:37:56.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. PUBLIKACJA ALBUMU "TURYSTYKA W GMINIE KREMPNA - BESKID NISKI"

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-07-26 11:55:58 | Data modyfikacji: 2010-07-26 12:00:30.
Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej we wsi Kotań

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-07-29 14:31:45 | Data modyfikacji: 2010-07-26 12:00:30.
Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej we wsi Kotań

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-07-29 14:38:43 | Data modyfikacji: 2010-07-26 12:00:30.
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej we wsi Świątkowa Wielka

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-07-29 14:44:17 | Data modyfikacji: 2010-07-26 12:00:30.
Zapytanie ofertowe z dnia 05.08.2010 r.

Wykonanie remontu cmentarzy z I wojny światowej w miejscowościach Krempna nr 6 i Grab nr 4

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-08-05 09:05:13 | Data modyfikacji: 2010-07-26 12:00:30.
Zapytanie ofertowe z dnia 05.08.2010 r.

Remont drogi gminnej Polany-Dobańce

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-08-05 10:19:26 | Data modyfikacji: 2010-07-26 12:00:30.
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej Polany - Huta Polańska

Ogłoszenie

SWIZ

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 Kosztorys ofertowy

Załącznik Nr 3 Oświadczenie

Załącznik Nr 4 Oświadczenie - brak podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 5 Oświadczenie art 24 ust 1 pkt 1

Załacznik Nr 6 Oświadczenie-posiadanie uprawnień

Załącznik Nr 7 Wykaz wykonanych robót

Załącznik Nr 8 Projekt umowy

Załącznik Nr 9 Mapa z lokalizacją

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-08-05 11:50:08 | Data modyfikacji: 2010-07-26 12:00:30.
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej Krempna przez wieś 13454 R

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 Kosztorys ofertowy

Załącznik Nr 3 Oświadczenie - spełnianie warunków

Załącznik Nr 4 Oświadczenie-brak podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 5 Oświadczenie art 24 ust1pkt1

Załącznik Nr 6 Oświadczenie-posiadanie uprawnień

Załącznik Nr 7 Wykaz robót

Załącznik Nr 8 Projekt umowy

Załącznik Nr 9 Mapa z lokalizacją

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-08-05 12:06:41 | Data modyfikacji: 2010-07-26 12:00:30.
Zapytanie ofertowe z dnia 05.08.2010 r.

Remont drogi gminnej Myscowa-Kręcisz 13456R

Formularz ofertowy

Kosztorys ofertowy

Mapa lokalizacji

Projekt umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-08-05 13:54:50 | Data modyfikacji: 2010-07-26 12:00:30.
Zapytanie ofertowe z dnia 05.08.2010 r.

Remont drogi gminnej w Świątkowej Małej Nr 13451 R

Formularz ofertowy

Kosztorys ofertowy

Mapa lokalizacji

Projekt umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-08-05 14:05:00 | Data modyfikacji: 2010-07-26 12:00:30.
Zapytanie ofertowe z dnia 05.08.2010 r.

Remont drogi gminnej w Świątkowej Wielkiej do kościoła

Formularz ofertowy

Kosztorys ofertowy

Mapa lokalizacji

Projekt umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-08-05 14:15:13 | Data modyfikacji: 2010-07-26 12:00:30.
Zapytanie ofertowe z dnia 05.08.2010 r.

Remont drogi gminnej Myscowa Łąki

Formularz ofertowy

Kosztorys ofertowy

Mapa lokalizacji

Projekt umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-08-05 14:25:45 | Data modyfikacji: 2010-07-26 12:00:30.
Zapytanie ofertowe z dnia 06.08.2010 r.

Remont drogigminnej Myscowa-Bucznik 13459 R

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-08-06 10:07:12 | Data modyfikacji: 2010-07-26 12:00:30.
Zapytanie ofertowe z dnia 16.08.2010 r.

Remont drogi gminnej w Krempnej - do zabudowań Pana Obucha

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-08-16 14:20:50 | Data modyfikacji: 2010-07-26 12:00:30.
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości budowlanych niezabudowanych, we wsi Kotań

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-09-15 13:18:36 | Data modyfikacji: 2010-07-26 12:00:30.
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych we wsi Świątkowa Wielka

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-09-15 13:22:35 | Data modyfikacji: 2010-07-26 12:00:30.
Ogłoszenie o zamówieniu - Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Krempna

Ogłoszenie

SIWZ

Zał. Nr 1 Formularz ofertowy

Zał. Nr 2 Oświadczenie art.22ust.1

Zał. Nr 3 Oświadczenie art.24ust.1

Zał. Nr 4 Oświadczenie art.24ust.1pkt2

Zał. Nr 5 Projekt umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Wywóz odpadów komunalnych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-10-29 12:49:42 | Data modyfikacji: 2010-07-26 12:00:30.
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Kotań

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-11-02 11:43:25 | Data modyfikacji: 2010-07-26 12:00:30.
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy w Krempnej w 2011 r.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 Oświadczenie art. 22 ust 1

Załącznik Nr 3 Oświadczenie art. 24 ust. 1

Załącznik Nr 4 Oświadczenie art. 24 ust 1 pkt 2

Załącznik Nr 5 Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik Nr 6 Projekt umowy

Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-12-01 12:01:31 | Data modyfikacji: 2010-07-26 12:00:30.

Zobacz:
 2011 r. .  2012 r. .  2013 r. .  2014 r. .  2015 r. .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r. .  2021 r. .  2022 r. .  2023 r. . 
Data wprowadzenia: 2010-12-01 12:01:31
Opublikowane przez: Magdalena Mroczka
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl