Rejestry/Ewidencje

Rejestry/Ewidencje

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) - art. 14 ust. 1
• rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U.
z 2012 r. poz. 189)

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Krempna:

1. Zgodnie z § 10 ust. 1 w/w rozporządzenia rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora tj. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krempna.

2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

6. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony:
- odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej,
- odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

 Dokumenty do pobrania:

Rejestr Instytucji Kultury prowadzonych przez Gminę Krempna.

Wniosek o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-06-27 13:42:19 | Data modyfikacji: 2017-06-27 13:43:23.
Data wprowadzenia: 2017-06-27 13:42:19
Data modyfikacji: 2017-06-27 13:43:23
Opublikowane przez: Justyna Dziuń
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl