> 2018 r.

2018 r.

Zarządzenie Nr 1/2018 z dnia 05.01.2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Krempnej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-01-26 10:33:45 | Data modyfikacji: 2018-01-26 10:36:13.

Zarządzenie Nr 2/2018 z dnia 18.01.2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2018 r.

Załącznik 1

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-01-26 10:34:19 | Data modyfikacji: 2018-01-26 10:36:13.

Zarządzenie Nr 3/2018 z dnia 26.01.2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-01-26 10:34:54 | Data modyfikacji: 2018-01-26 10:36:13.

Zarządzenie Nr 4/2018 z dnia 26.01.2018 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy I w publicznej szkole podstawowej

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-02-09 08:17:26 | Data modyfikacji: 2018-01-26 10:36:13.

Zarządzenie Nr 5/2018 z dnia 31.01.2018 r.

w sprawie planu kontroli zarządczej w 2018 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-02-09 10:51:20 | Data modyfikacji: 2018-01-26 10:36:13.

Zarządzenie Nr 6/2018 z dnia 08.02.2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-02-09 10:52:02 | Data modyfikacji: 2018-01-26 10:36:13.

Zarządzenie Nr 7/2018 z dnia 09.02.2018 r.

w sprawie podziału środków i zasad finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-02-23 09:29:02 | Data modyfikacji: 2018-01-26 10:36:13.

Zarządzenie Nr 8/2018 z dnia 14.02.2018 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn.: ,, Wykonanie ogrodzenia budynku przedszkola w Krempnej"

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-02-23 09:29:21 | Data modyfikacji: 2018-01-26 10:36:13.

Zarządzenie Nr 9/2018 z dnia 27.02.2018 r.

w sprawie odwołania ze stanowiska Kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-02-27 14:57:04 | Data modyfikacji: 2018-01-26 10:36:13.

Zarządzenie Nr 10/2018 z dnia 28.02.2018 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-02-28 12:49:14 | Data modyfikacji: 2018-01-26 10:36:13.
Data wprowadzenia: 2018-02-28 12:49:14
Opublikowane przez: Justyna Dziuń
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl