> 2018

2018

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13.02.2018 r.

dotyczy transgranicznego oddziaływania na teren Polski planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji elektrowni jądrowej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-02-14 12:05:04.

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 07.03.2018 r.

w sprawie przedłożenia do uzgodnienia raportu o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn ,, Zagospodarowanie zbiornika wodnego w m. Krempna".

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-03-07 13:48:57.

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 23.03.2018 r.

dot. budynku mieszkalnego jednorodzinnego m. Polany.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-03-23 12:08:56.

Zawiadomienie Wójta Gminy Krempna z dnia 10.04.2018 r.

dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pod nazwą ,, odbudowa istniejących czterech ziemnych stawów hodowlanych Myscowa gm. Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-12 11:06:06.

Informacja z dnia 04.05.2018 r. - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni ręcznej bezdodtykowej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-05-08 11:26:48.

Zobacz:
 2018 . 
Data wprowadzenia: 2018-05-08 11:26:48
Opublikowane przez: Justyna Dziuń
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl