> 2018

2018

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13.02.2018 r.

dotyczy transgranicznego oddziaływania na teren Polski planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji elektrowni jądrowej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-02-14 12:05:04.

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 07.03.2018 r.

w sprawie przedłożenia do uzgodnienia raportu o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn ,, Zagospodarowanie zbiornika wodnego w m. Krempna".

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-03-07 13:48:57.

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 23.03.2018 r.

dot. budynku mieszkalnego jednorodzinnego m. Polany.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-03-23 12:08:56.

Zawiadomienie Wójta Gminy Krempna z dnia 10.04.2018 r.

dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pod nazwą ,, odbudowa istniejących czterech ziemnych stawów hodowlanych Myscowa gm. Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-12 11:06:06.

Informacja z dnia 04.05.2018 r. - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni ręcznej bezdodtykowej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-05-08 11:26:48.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26.07.2018 r.

dot. budowy i eksploatacji dwóch bloków energetycznych 3 oraz 4 w elektrowni jądrowej na Ukrainie w Regionie Chmielnickim, w powiecie Słavuta, w pobliżu miejscowości Netishyn

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-07-30 12:37:38.

Informacja z dnia 17.08.2018 r. - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie usługi wodnej polegającej na wprowadzeniu ścików komunalnych, oczyszczanych na gminnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 176, i 177/2

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-08-22 14:15:32.

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 13.09.2018 r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ,, Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wisłoce".

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-09-14 12:19:51.

Zawiadomienie Wójta Gminy Krempna z dnia 17.09.2018 r. - o wydaniu postanowienia

w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. ,, Odbudowa istniejących czterech ziemnych stawów hodowlanych na działkach nr ewid. 686, 688, 690 w obrębie ewid. 0006, Myscowa

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-09-17 14:46:21.

Zawiadomienie Wójta Gminy Krempna z dnia 17.09.2018 r. - o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia pn ,,Odbudowa istniejących czterech ziemnych stawów hodowlanych na działkach nr ewid. 686, 688, 690 w obrębie ewid. 0006, Myscowa

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-09-17 14:56:55 | Data modyfikacji: 2018-09-17 14:58:43.

Informacja z dnia 11.10.2018 r. - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody ze stawów hodowlanych w miejscowości Polany, gm. Krempna

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-10-16 14:45:35 | Data modyfikacji: 2018-09-17 14:58:43.

Informacja z dnia 21.11.2018 r. - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujęcia brzegowego wód powierzczniowych z potoku Kuźnianiec w miejscowości Polany, gm. Krempna

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-11-23 12:58:14 | Data modyfikacji: 2018-09-17 14:58:43.

Zobacz:
 2018 .  2019 r. . 
Data wprowadzenia: 2018-11-23 12:58:14
Opublikowane przez: Justyna Dziuń
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl