> Wybory Samorządowe 2018

Wybory Samorządowe 2018

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19.02.2018 r.

w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.

Wzór zgłoszenia kandydata na Urzędnika Wyborczego.

Informacja o liczbie Urzędników Wyborczych oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję Urzędnika Wyborczego.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-02-26 12:00:27.

Zarządzenie Nr 18/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19.02.2018 r.

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin na terenie województwa podkarpackiego

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-02-28 12:27:29.

Zarządzenie Nr 19/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19.02.2018 r.

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów na terenie województwa podkarpackiego

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-02-28 12:28:01.

Zarządzenie Nr 20/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19.02.2018 r.

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Pokarpackiego

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-02-28 12:28:16.

Zarządzenie Nr 28/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 27.02.2018 r.

o zmianie zarządzenia Nr 19/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów na terenie województwa podkarpackiego

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-03-02 14:37:37.

Informacja o przedłużonym terminie naboru na funkcję Urzędnika Wyborczego

Treść Informacji

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-03-16 14:25:46.

Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I

w sprawie właściwości terytorialnej, siedzibie oraz czasie pracy.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-11 14:30:45.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13.08.2018 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

Opublikowane przez: Katarzyna Maciejczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-17 14:52:16.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 14.08.2018 r.

w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego

 

Opublikowane przez: Katarzyna Maciejczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-17 14:58:26 | Data modyfikacji: 2018-08-17 15:02:13.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 20.08.2018 r.

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-08-17 15:06:15 | Data modyfikacji: 2018-08-22 11:46:27.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 22.08.2018 r.

w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-08-23 09:26:21 | Data modyfikacji: 2018-08-22 11:46:27.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie podziału województwa podkarpackiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-08-27 13:06:28 | Data modyfikacji: 2018-08-22 11:46:27.

Obwieszczenie Starosty Jasielskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie podziału powiatu jasielskiego na okręgi wyborcze, ich numerów i granic oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu Jasielskiego oraz o siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-08-27 13:08:52 | Data modyfikacji: 2018-08-22 11:46:27.

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Krempna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Gminy Krempna, zarządzonych na dzień 21 październ

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-08-27 13:11:28 | Data modyfikacji: 2018-08-22 11:46:27.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 10.09.2018 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Krempnej

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-09-10 14:52:19 | Data modyfikacji: 2018-08-22 11:46:27.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 10.09.2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-09-11 12:44:48 | Data modyfikacji: 2018-08-22 11:46:27.

Informacja Wójta Gminy Krempna z dnia 10.09.2018 r.

o wyznaczeniu miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-09-12 10:35:03 | Data modyfikacji: 2018-08-22 11:46:27.

Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Krempnej z dnia 11.09.2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Krempnej, powołanej do prowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-09-12 10:38:33 | Data modyfikacji: 2018-08-22 11:46:27.

Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Krempnej z dnia 11.09.2018 r.

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Krempnej, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-09-12 10:42:27 | Data modyfikacji: 2018-08-22 11:46:27.

Uchwała Nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Krempnej z dnia 11.09.2018 r.

w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Krempnej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-09-12 10:45:15 | Data modyfikacji: 2018-08-22 11:46:27.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Krempnej z dnia 11.09.2018 r.

o jej składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-09-12 10:56:30 | Data modyfikacji: 2018-08-22 11:46:27.

Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaśle

o pełnionych dyżurach przez członków komisji

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-09-12 13:55:26 | Data modyfikacji: 2018-08-22 11:46:27.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 30.08.2018 r.

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania i obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów,

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-09-14 12:45:16 | Data modyfikacji: 2018-08-22 11:46:27.

Uchwała Nr 3 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 12.09.2018 r.

w sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości informacji o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie oraz o jej siedzibie, i pełnionych dyżurach.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-09-14 15:05:53 | Data modyfikacji: 2018-08-22 11:46:27.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krempnej z dnia 18.09.2018 r.

w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania list kandydatów na radnych do Rady Gminy Krempna w okręgach wyborczych nr: 5 i 11.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-09-18 11:16:45 | Data modyfikacji: 2018-08-22 11:46:27.

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 21.09.2018 r.

informacja o numerach oraz granicach i obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ...

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-09-21 14:42:20 | Data modyfikacji: 2018-08-22 11:46:27.

Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 24. 09.2018 r.

dot. dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych: ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-09-24 13:41:08 | Data modyfikacji: 2018-08-22 11:46:27.

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Krempnej z dnia 01.10.2018 r.

o miejscu, terminie i zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Maciejczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-01 11:27:17 | Data modyfikacji: 2018-08-22 11:46:27.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krempnej

o nieprzeprowadzaniu wyborów w okręgu wyborczym Nr 11 w wyborach do Rady Gminy Krempna zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Maciejczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-01 13:00:23 | Data modyfikacji: 2018-08-22 11:46:27.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 01.10.2018 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Maciejczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-01 13:03:31 | Data modyfikacji: 2018-08-22 11:46:27.

Informacja

o sporządzeniu i wyłożeniu spisu wyborców do wglądu

 

Opublikowane przez: Katarzyna Maciejczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-01 13:13:56 | Data modyfikacji: 2018-08-22 11:46:27.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krempnej z dnia 01.10.2018 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Krempna zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Maciejczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-01 14:27:24 | Data modyfikacji: 2018-08-22 11:46:27.

Informacja Urzędnika Wyborczego w Gminie Krempna

o terminie pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

 

Opublikowane przez: Katarzyna Maciejczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-03 11:33:45 | Data modyfikacji: 2018-08-22 11:46:27.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 03.10.2018 r.

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2 w Krempnej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-10-05 11:25:50 | Data modyfikacji: 2018-08-22 11:46:27.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 03.10.2018 r.

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 4 w Krempnej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-10-05 11:32:08 | Data modyfikacji: 2018-08-22 11:46:27.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krempnej z dnia 03.10.2018 r.

o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Krempna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-10-05 12:18:09 | Data modyfikacji: 2018-08-22 11:46:27.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krempnej z dnia 03.10.2018 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Krempna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-10-05 12:20:33 | Data modyfikacji: 2018-08-22 11:46:27.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krempnej z dnia 03.10.2018 r.

o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Krempna bez głosowania w okręgu wyborczym nr 11.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-10-05 12:25:21 | Data modyfikacji: 2018-08-22 11:46:27.

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Krempna.

w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-10-10 13:39:04 | Data modyfikacji: 2018-08-22 11:46:27.

Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 24.10.2018 r.

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-10-25 14:58:01 | Data modyfikacji: 2018-08-22 11:46:27.

Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 24.10.2018 r.

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-10-25 15:00:00 | Data modyfikacji: 2018-08-22 11:46:27.
Data wprowadzenia: 2018-10-25 15:00:00
Opublikowane przez: Justyna Dziuń
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl