> 2019 r.

2019 r.

Uchwała Nr IV/29/2019 z dnia 25.01.2019 r.

w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-03-15 11:40:24 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr IV/30/2019 z dnia 25.01.2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Krempna na 2019 r.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-03-15 11:44:22 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr IV/31/2019 z dnia 25.01.2019 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-03-15 11:47:50 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr IV/32/2019 z dnia 25.01.2019 r.

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Krempna na 2019 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-03-15 11:51:41 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr IV/33/2019 z dnia 25.01.2019 r.

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-03-15 11:54:01 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr IV/34/2019 z dnia 25.01.2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-03-15 11:55:45 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.
Data wprowadzenia: 2019-03-15 11:55:45
Opublikowane przez: Justyna Dziuń
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl