> 2019 r.

2019 r.

Zarządzenie Nr 1/2019 z dnia 02.01.2019 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokalu użytkowego.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Maciejczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-31 14:38:54.

Zarządzenie Nr 2/2019 z dnia 24.01.2019 r.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanach.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Maciejczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-31 14:39:41.

Zarządzenie Nr 3/2019 z dnia 31.01.2019 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy I w publicznej szkole podstawowej

 

Opublikowane przez: Katarzyna Maciejczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-31 14:40:35.

Zarządzenie Nr 4/2019 z dnia 31.01.2019 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-02-14 13:45:25.

Zarządzenie Nr 5/2019 z dnia 31.01.2019 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-02-14 13:46:14.

Zarządzenie Nr 6/2019 z dnia 07.02.2019 r.

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-02-14 13:46:46.

Zarządzenie Nr 7/2019 z dnia 22.02.2019 r.

w sprawie ustalenia terminów zebrań wyborczych w sołectwach gminy Krempna.

Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-02-22 12:40:22.

Zarządzenie Nr 8/2019 z dnia 22.02.2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 - ch lat.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-02-22 13:53:57.

Zarządzenie Nr 9/2019 z dnia 28.02.2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminów zebrań wyborczych w sołectwach Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-03-01 13:09:39.
Data wprowadzenia: 2019-03-01 13:09:39
Opublikowane przez: Justyna Dziuń
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl