> 2019 r.

2019 r.

Zarządzenie Nr 1/2019 z dnia 02.01.2019 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokalu użytkowego.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Maciejczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-31 14:38:54.

Zarządzenie Nr 2/2019 z dnia 24.01.2019 r.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanach.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Maciejczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-31 14:39:41.

Zarządzenie Nr 3/2019 z dnia 31.01.2019 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy I w publicznej szkole podstawowej

 

Opublikowane przez: Katarzyna Maciejczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-31 14:40:35.

Zarządzenie Nr 4/2019 z dnia 31.01.2019 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-02-14 13:45:25.

Zarządzenie Nr 5/2019 z dnia 31.01.2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2019 r.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-02-14 13:46:14.

Zarządzenie Nr 6/2019 z dnia 07.02.2019 r.

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-02-14 13:46:46.

Zarządzenie Nr 7/2019 z dnia 22.02.2019 r.

w sprawie ustalenia terminów zebrań wyborczych w sołectwach gminy Krempna.

Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-02-22 12:40:22.

Zarządzenie Nr 8/2019 z dnia 22.02.2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 - ch lat.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-02-22 13:53:57.

Zarządzenie Nr 9/2019 z dnia 28.02.2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminów zebrań wyborczych w sołectwach Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-03-01 13:09:39.

Zarządzenie Nr 10/2019 z dnia 06.03.2019 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-03-28 14:32:00.

Zarządzenie Nr 11/2019 z dnia 25.03.2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2019 r.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-03-28 14:32:45.

Zarządzenie Nr 12/2019 z dnia 25.03.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krempnej.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-03-28 14:33:14.

Zarządzenie Nr 13/2019 z dnia 27.03.2019 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-03-28 14:33:49.

Zarządzenie Nr 14/2019 z dnia 29.03.2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości cen grewna pochodzącego z lasu stanowiącego własność Gminy Krempna.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-04-04 11:40:38.

Zarządzenie Nr 15/2019 z dnia 29.03.2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2019 r.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-04-29 09:25:32.

Zarządzenie Nr 16/2019 z dnia 26.04.2019 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-05-08 12:49:15.

Zarządzenie Nr 17/2019 z dnia 30.04.2019 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-05-08 12:49:43.

Zarządzenie Nr 18/2019 z dnia 30.04.2019 r.

w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-05-08 12:50:06.

Zarządzenie Nr 19/2019 z dnia 10.05.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Krempnej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-05-10 10:10:19.

Zarządzenie Nr 20/2019 z dnia 10.05.2019 r.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej Dom Ludowy, świetlica Świątkowa Wielka.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-05-14 11:51:06.
Data wprowadzenia: 2019-05-14 11:51:06
Opublikowane przez: Justyna Dziuń
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl