Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna
Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą, od początku 2016 roku, na terenie całej Polski zaczęła funkcjonować organizowana przez powiaty nieodpłatną pomoc prawna. W całym kraju powstało ponad 1500 punktów, w których prawnicy świadczą pomoc prawną.
Na terenie powiatu jasielskiego funkcjonuje pięć punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, którą świadczą adwokaci i radcy prawni wyznaczeni przez Okręgową Izbę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:
1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Jaśle – mieści się w pomieszczeniach Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli, ul. Sokoła 6, 38-200 Jasło (Zespół Szkół Nr 4)
Punkt świadczy nieodpłatną pomoc prawną w dni robocze od poniedziałku do piątku
(z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 9:45 do 14:00
W punkcie porad prawnych udzielają adwokaci .
2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Jaśle – mieści się w budynku Przychodni nr 1
Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Mickiewicza 4,
38-200 Jasło
Punkt świadczy nieodpłatną pomoc prawną w dni robocze od poniedziałku do piątku
(z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 13:45 do 18:00
W punkcie porad prawnych udzielają radcy prawni.
3. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowym Żmigrodzie – mieści się w budynku Gminnego
Ośrodka Kultury, ul. Mickiewicza 4, 38-230 Nowy Żmigród
Punkt świadczy nieodpłatną pomoc prawną w dni robocze od poniedziałku do piątku
(z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 7:15 do 11:30.
W punkcie porad prawnych udzielają radcy prawni.

4. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Kołaczycach – mieści się w budynku Szkoły
Podstawowej przy ul. Szkolnej 7, 38-213 Kołaczyce
Punkt świadczy nieodpłatna pomoc prawną w dni robocze od poniedziałku do piątku
(z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 8:00 do 12:15
W punkcie porad prawnych udzielają radcy prawni.
5. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Skołyszynie – mieści się w budynku
Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa, Skołyszyn 283, 38-242 Skołyszyn
Punkt świadczy nieodpłatną pomoc prawną w dni robocze od poniedziałku do piątku
(z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 13:45 do 18:00
W punkcie porad prawnych udzielają adwokaci .

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej .

Zgłoszeń na poradę dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu :
13 448-64-77 (w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-12.00).
Osoby, które ze względu na stopień niepełnosprawności ruchowej oraz osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu nie są w stanie przybyć do punktu, będą mogły skorzystać z pomocy prawnej poza punktem nieodpłatnej pomocy prawnej albo otrzymać poradę prawną przez telefon lub drogą elektroniczną.
Porada prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby.
Bliższe informacje pod telefonem podanym do zapisów.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-04-16 14:31:48.
Data wprowadzenia: 2019-04-16 14:31:48
Opublikowane przez: Justyna Dziuń
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl