> 2020 r.

2020 r.

Zarządzenie Nr 1/2020 z dnia 02.01.2020 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokalu użytkowego.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-01-02 10:52:21.

Zarządzenie Nr 2/2020 z dnia 31.01.2020 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniajacego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolenego i klasy I w publicznej szkole podstawowej na rok

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-01-31 12:32:01.

Zarządzenie Nr 3/2020 z dnia 31.01.2020 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2020 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-02-05 14:40:37.

Zarządzenie Nr 4/2020 z dnia 31.01.2020 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-02-06 13:08:29.

Zarządzenie Nr 5/2020 z dnia 06.02.2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości cen drewna pochodzącego z lasu stanowiącego własność Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-02-06 13:09:02.

Zarządzenie Nr 6/2020 z dnia 06.02.2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Krempna na rok 2020 oraz w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-02-06 13:09:45.

Zarządzenie Nr 7/2020 z dnia 12.02.2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2020 r.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-02-17 10:54:03.

Zarządzenie Nr 8/2020 z dnia 12.02.2020 r.

w sprawie oddania w użyczenie oczyszczalni ścieków w Krempnej wraz z trzema przepompowniami oraz kanalizacją sanitarną w Krempnej i Kotani.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-02-17 10:54:38.
Data wprowadzenia: 2020-02-17 10:54:38
Opublikowane przez: Justyna Dziuń
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl