> 2020 r.

2020 r.

Zarządzenie Nr 1/2020 z dnia 02.01.2020 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokalu użytkowego.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-01-02 10:52:21.

Zarządzenie Nr 2/2020 z dnia 31.01.2020 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniajacego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolenego i klasy I w publicznej szkole podstawowej na rok

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-01-31 12:32:01.

Zarządzenie Nr 3/2020 z dnia 31.01.2020 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2020 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-02-05 14:40:37.

Zarządzenie Nr 4/2020 z dnia 31.01.2020 r.

w sprawie planu kontroli zarządczej w 2020 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-02-06 13:08:29.

Zarządzenie Nr 5/2020 z dnia 06.02.2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości cen drewna pochodzącego z lasu stanowiącego własność Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-02-06 13:09:02.

Zarządzenie Nr 6/2020 z dnia 06.02.2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Krempna na rok 2020 oraz w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-02-06 13:09:45.

Zarządzenie Nr 7/2020 z dnia 12.02.2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2020 r.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-02-17 10:54:03.

Zarządzenie Nr 8/2020 z dnia 12.02.2020 r.

w sprawie oddania w użyczenie oczyszczalni ścieków w Krempnej wraz z trzema przepompowniami oraz kanalizacją sanitarną w Krempnej i Kotani.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-02-17 10:54:38.

Zarządzenie Nr 9/2020 z dnia 19.02.2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2020 r.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-03-10 11:51:19.

Zarządzenie Nr 10/2020 z dnia 06.03.2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2020 r.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-03-10 11:51:58.

Zarządzenie Nr 11/2020 z dnia 06.03.2020 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Wójta Gminy Krempna do pełnienia funkcji Przewodniczączego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-03-10 11:52:31.

Zarządzenie Nr 12/2020 z dnia 09.03.2020 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krempnej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-03-10 11:53:21.

Zarządzenie Nr 13/2020 z dnia 10.03.2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu wniosków na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Krempna na rok 2020.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-03-10 12:12:59.

Zarządzenie Nr 14/2020 z dnia 12.03.2020 r.

w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-03-12 11:37:51.

Zarządzenie Nr 15/2020 z dnia 12.03.2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 - ch lat.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-03-13 12:19:45 | Data modyfikacji: 2020-03-23 08:18:43.

Zarządzenie Nr 16/2020 z dnia 20.03.2020 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-03-24 11:09:24 | Data modyfikacji: 2020-03-23 08:18:43.

Zarządzenie Nr 17/2020 z dnia 24.03.2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2020 r.

Załaczniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-04-02 14:32:15 | Data modyfikacji: 2020-03-23 08:18:43.

Zarządzenie Nr 18/2020 z dnia 30.03.2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Krempnej.

Załacznik

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-04-02 14:33:52 | Data modyfikacji: 2020-03-23 08:18:43.

Zarządzenie Nr 19/2020 z dnia 31.03.2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krempnej

Załączniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-04-02 14:34:15 | Data modyfikacji: 2020-03-23 08:18:43.

Zarządzenie Nr 20/2020 z dnia 31.03.2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2020 r.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-04-02 14:34:47 | Data modyfikacji: 2020-03-23 08:18:43.

Zarządzenie Nr 21/2020 z dnia 31.03.2020 r.

w sprawie sprzedaży drewna mienia komunalnego oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-04-02 14:35:13 | Data modyfikacji: 2020-03-23 08:18:43.

Zarządzenie Nr 22/2020 z dnia 22.04.2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2020 r.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-04-29 10:54:24 | Data modyfikacji: 2020-03-23 08:18:43.

Zarządzenie Nr 23/2020 z dnia 22.04.2020 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krempnej do zastępowania Kierownika.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-04-29 10:54:59 | Data modyfikacji: 2020-03-23 08:18:43.

Zarządzenie Nr 24/2020 z dnia 22.04.2020 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krempnej

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-04-29 10:55:26 | Data modyfikacji: 2020-03-23 08:18:43.

Zarządzenie Nr 25/2020 z dnia 26.05.2020 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. ,, Przebudowa drogi gminnej Grab - Wyszowatka w km 0 + 000 - 0 + 720" realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-05-26 11:13:15 | Data modyfikacji: 2020-03-23 08:18:43.

Zarządzenie Nr 26/2020 z dnia 26.05.2020 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-06-04 12:26:51 | Data modyfikacji: 2020-03-23 08:18:43.

Zarządzenie Nr 27/2020 z dnia 29.05.2020 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urządzie Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-06-04 12:27:46 | Data modyfikacji: 2020-03-23 08:18:43.

Zarządzenie Nr 28/2020 z dnia 29.05.2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2020 r.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-06-04 12:28:31 | Data modyfikacji: 2020-03-23 08:18:43.

Zarządzenie Nr 29/2020 z dnia 29.05.2020 r.

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Krempna za 2019 r.

Raport o stanie Gminy Krempna za 2019 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-06-04 12:29:04 | Data modyfikacji: 2020-03-23 08:18:43.

Zarządzenie Nr 30/2020 z dnia 08.06.2020 r.

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-06-12 09:43:39 | Data modyfikacji: 2020-03-23 08:18:43.

Zarządzenie Nr 31/2020 z dnia 12.06.2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2020 r.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-06-12 13:25:25 | Data modyfikacji: 2020-03-23 08:18:43.

Zarządzenie Nr 32/2020 z dnia 16.06.2020 r.

w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-06-16 12:53:30 | Data modyfikacji: 2020-03-23 08:18:43.

Zarządzenie Nr 33/2020 z dnia 19.06.2020 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-06-23 13:06:58 | Data modyfikacji: 2020-03-23 08:18:43.

Zarządzenie Nr 34/2020 z dnia 22.06.2020 r.

w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego dla miejscowości Myscowa i Polany w gminie Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-06-23 13:07:31 | Data modyfikacji: 2020-03-23 08:18:43.

Zarządzenie Nr 35/2020 z dnia 24.06.2020 r.

w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego dla miejscowości Myscowa i Polany w gminie Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-06-24 12:37:38 | Data modyfikacji: 2020-03-23 08:18:43.

Zarządzenie Nr 36/2020 z dnia 24.06.2020 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-06-25 09:10:01 | Data modyfikacji: 2020-03-23 08:18:43.

Zarządzenie Nr 37/2020 z dnia 30.06.2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2020 r.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-07-08 15:25:58 | Data modyfikacji: 2020-03-23 08:18:43.

Zarządzenie Nr 38/2020 z dnia 01.07.2020 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krempnej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia DOBRY START

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-07-08 15:26:47 | Data modyfikacji: 2020-03-23 08:18:43.

Zarządzenie Nr 39/2020 z dnia 06.07.2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2020 r.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-07-08 15:27:19 | Data modyfikacji: 2020-03-23 08:18:43.

Zarządzenie Nr 40/2020 z dnia 14.07.2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2020 rok.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-07-21 12:44:13 | Data modyfikacji: 2020-03-23 08:18:43.

Zarządzenie Nr 41/2020 z dnia 21.07.2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2020 rok.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-08-25 11:10:42 | Data modyfikacji: 2020-08-25 11:11:56.

Zarządzenie Nr 42/2020 z dnia 30.07.2020 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-08-25 11:11:29 | Data modyfikacji: 2020-08-25 11:11:56.

Zarządzenie Nr 43/2020 z dnia 25.08.2020 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. ,, Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych "

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-08-25 11:13:19 | Data modyfikacji: 2020-08-25 11:11:56.

Zarządzenie Nr 44/2020 z dnia 25.08.2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2020 r.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-08-25 11:13:58 | Data modyfikacji: 2020-08-25 11:11:56.

Zarządzenie Nr 45/2020 z dnia 08.09.2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2020 r.

Załaczniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-09-17 14:47:26 | Data modyfikacji: 2020-08-25 11:11:56.

Zarządzenie Nr 46/2020 z dnia 08.09.2020 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Krempnmej na rok 2021.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-09-17 14:48:27 | Data modyfikacji: 2020-08-25 11:11:56.
Data wprowadzenia: 2020-09-17 14:48:27
Opublikowane przez: Justyna Dziuń
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl