> 2020 r.

2020 r.

Zawiadomienie Wójta Gminy Krempna z dnia 07.02.2020 r.

dotyczące uchylenia decyzji z dnia 18.12.2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,, Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wisłoce"

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-02-07 11:13:36.

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 17.02.2020 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,, Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wisłoce ".

Raport

Załączniki do Raportu

Załącznik do Raportu

Załącznik do Raportu

Załączniki do Raportu

Uzupełnienie

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-02-17 15:25:47.

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 20.02.2020 r.

Treść obwieszczenia.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:00:52.

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 20.02.2020 r.

dotyczy zagospodarowania zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wisłoce.

Postanowienie

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:10:15.

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 12.03.2020 r.

dot. udzielenia wyjaśnień do Raportu ,, Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wisłoce".

Wezwanie do wyjaśnień

Odpowiedz na pismo znak RZ.ZZŚ.2.4360.1.2020.MB

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-03-13 13:21:50.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 17.03.2020 r.

o przystąpieniu do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wisłoka z Dopływami PLH180052

 

Opublikowane przez: Katarzyna Maciejczyk | Data wprowadzenia: 2020-03-20 07:42:15.

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 19.03.2020 r.

w sprawie zakończenia postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,, Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wisłoce".

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-03-23 12:41:41.

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 09.04.2020 r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,, Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wisłoce"

Decyzja

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-04-09 14:19:17.

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 15.04.2020 r.

dotyczące wydania postanowienia w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Krempna z dnia 09.04.2020 r., znak: UG.6220.15.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ...

Postanowienie z dnia 15.04.2020 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-04-15 14:30:25.

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 29.05.2020 r.

o wydanie postanowienia w sprawie uzupełnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,, Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wisłoce".

Postanowienie z dnia 29.05.2020 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-06-01 11:39:58.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 03.06.2020 r.

w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,, Budowa zbiornika wodnego Kąty - Myscowa na rzecze Wisłoce".

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-06-05 11:10:10.

Zawiadomienie Wójta Gminy Krempna z dnia 24.06.2020 r.

zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji z dnia 09.04.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,, Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wisłoce".

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-06-24 11:52:02 | Data modyfikacji: 2020-06-24 11:56:42.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 25.06.2020 r.

odnośnie postępowania transgranicznego w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą,, Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030"

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-06-26 13:32:04 | Data modyfikacji: 2020-06-24 11:56:42.

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 11.09.2020 r.

zawiadomienie o utrzymaniu w mocy decyzji wydanej przez Wójta Gminy Krempna z dnia 09.04.2020 r. znak: UG.6220.15.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,, Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wisłoce...

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-09-11 11:32:35 | Data modyfikacji: 2020-06-24 11:56:42.

Zobacz:
 2018 .  2019 r. .  2020 r. . 
Data wprowadzenia: 2020-09-11 11:32:35
Opublikowane przez: Justyna Dziuń
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl