> 2020 r.

2020 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 23.01.2020 r.

zaproszenie do złożenia ofert cenowych na: "Konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego w Gminie Krempna w 2020 roku"

Zał. Nr 1 Formularz Cenowo-Ofertowy

Zał. Nr 2 do Zapytania Ofertowego

Informacja o wyborze oferty.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Maciejczyk | Data wprowadzenia: 2020-01-23 13:05:19.

Ogłoszenie o konkursie z dnia 06.02.2020 r.

Ogłoszenie o konkursie wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Krempna w 2020 r.

Sprawozdanie z realizacji projektu

Wniosek o przyznanie dotacji

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-02-06 13:32:55.

Zapytanie ofertowe z dnia 28.05.2020 r.

zaproszenie do złożenia ofert cenowych na: " Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balatów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" z terenu Gminy Krempna w roku 2020.

Formularz Cenowo-Ofertowy pdf

Formularz Cenowo-Ofertowy

Projekt umowy

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-05-28 12:16:36.

Zapytanie ofertowe z dnia 01.07.2020 r.

Zapytanie ofertowe - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Świątkowej Wielkiej dz. o nr ewid. 150

Zał. Nr 1 Formularz cenowo-ofertowy

Zał. Nr 2 Przedmiar Robót Świątkowa Wielka dz. o nr ewid. 150

Zał. Nr 3 Projekt Umowy

Informacja o wyborze oferty.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-07-01 14:09:14.

Zapytanie ofertowe z dnia 03.07.2020 r.

Zapytanie ofertowe - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Myscowa nr ewid. działki 858

Zał. Nr 1 Formularz Cenowo-Ofertowy

Zał. Nr 2 Przedmiar Robót

Zał. Nr 3 Projekt Umowy

Informacja o wyborze oferty.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-07-03 12:42:59.

Zapytanie ofertowe z dnia 03.07.2020 r.

Zapytanie ofertowe Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Krempna - w roku 2020

Zał. Nr 1 Formularz Cenowo-Ofertowy

Zał. Nr 2 Projekt Umowy

Informacja o wyborze oferty.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-07-03 13:03:04.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 20.08.2020 r. - Roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane ,, Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wisłoce".

SIWZ

Zał. Nr 1a Druk Oferta.

Zał. Nr 1b Druk Oferta.

Zał. Nr 2a - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu..

Zał. Nr 2b - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Zał. Nr 3 - Wykaz robót

Zał. Nr 4 - Wykaz osób

Zał. Nr 5 - Projekt umowy

Zał. Nr 6 - Dokumentacja projektowa cz. 1.

Zał. Nr 6 - Dokumentacja projektowa cz. 2

Zał. Nr 6 - Dokumentacja projektowa cz. 3

Zał. Nr 6 - Dokumentacja projektowa cz. 4

Zał. Nr 7-Przedmiary robót

Zał. Nr 8 - STWiOR

Zał. Nr 9 - oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Wyjaśnienie i modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Sprostowanie wyjaśnień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-08-20 13:29:10.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.09.2020 r. - Roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane ,, Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wisłoce".

SIWZ

Zał. Nr 1a Druk Oferta.

Zał. Nr 1b Druk Oferta.

Zał. Nr 2a - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Zał. Nr 2b - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Zał. Nr 3 - Wykaz robót

Zał. Nr 4 - Wykaz osób

Zał. Nr 5 - Projekt umowy

Zał. Nr 6 - Dokumentacja projektowa cz. 1.

Zał. Nr 6 - Dokumentacja projektowa cz. 2

Zał. Nr 6 - Dokumentacja projektowa cz. 3

Zał. Nr 7-Przedmiary robót

Zał. Nr 8 - STWiOR

Zał. Nr 9 - oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-09-14 13:30:50.

Zapytanie ofertowe z dnia z dnia 17.09.2020 r.

dotyczące dostawy pelletu drzewnego w sezonie grzewczym 2020/2021

Zał. Nr 1 Formularz cenowo-ofertowy

Zał. Nr 2 Projekt umowy

Zał. Nr 3 Wykaz wykonanych dostaw

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-09-17 12:23:55.
Data wprowadzenia: 2020-09-17 12:23:55
Opublikowane przez: Justyna Dziuń
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl