> Wybory Prezydenckie 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Postanowienie Marszałka Sejmu RP o zarządzeniu wyborów Prezydenta RP.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-02-06 12:18:00.

Informacja Wójta Gminy Krempna z dnia 20.02.2020 r.

w sprawie wyznaczenia na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-02-20 15:11:46.


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Treść informacji.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-02-26 09:10:18.

Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Krempna z dnia 12.03.2020 r.

w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-03-12 11:41:59.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26.03.2020 r.

Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-04-08 14:39:30.

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 09.04.2020 r.

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-04-09 09:57:36.

Infrormacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 14.04.2020 r.

dot. dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-04-15 08:34:57.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15.04.2020 r.

o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-04-16 09:51:50.

Postanowienie Nr 22/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 20.04.2020 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10.05.2020 r.

Załącznik nr 135 - Obwodowa Komisja Nr 1, Budynek Byłej Szkoły Podstawowej w Grabiu, Grab 22, 38 - 232 Krempna

Załącznik nr 136 - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Zespół Szkół w Krempnej, Krempna 45, 38 - 232 Krempna

Załącznik nr 137 - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Budynek Byłej Szkoły Podstawowej w Myscowej, Myscowa 41, 38 - 232 Krempna

Załącznik nr 138 - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Remiza OSP w Polanach, Polany 44, 38 - 232 Krempna

Załącznik nr 139 - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Dom Ludowy w Świątkowej Wielkiej, Świątkowa Wielka 49, 38 - 232 Krempna

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-04-21 08:58:58.

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r.

w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-06-05 12:09:11.

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-06-10 14:25:29.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-06-10 14:28:58.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-06-10 14:33:29.

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-06-10 14:35:10.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-06-10 14:40:08.

Wniosek o sporządzenia aktu pełnomocnictwa

Wniosek o sporządzenia aktu pełnomocnictwa

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-06-10 14:43:02.

Zgoda na przyjecie pełnomocnictwa

Zgoda na przyjecie pełnomocnictwa

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-06-10 14:46:11.

Informacja Wójta Gminy Krempna z dnia 10.06.2020 r.

w sprawie wyznaczenia na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-06-10 14:50:20.

Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 12.06.2020 r.

Informacja o obwodach głosowania

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-06-12 13:46:04 | Data modyfikacji: 2020-06-12 13:47:25.

Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 12.06.2020 r.

o uzupełnieniu składów obwodowych komisji wyborczych

 

Opublikowane przez: Katarzyna Maciejczyk | Data wprowadzenia: 2020-06-12 15:44:44 | Data modyfikacji: 2020-06-12 13:47:25.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r.


 

o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-06-15 12:09:38 | Data modyfikacji: 2020-06-12 13:47:25.

Postanowienie Nr 35/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 15 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28.06.2020 r. r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-06-16 11:18:32 | Data modyfikacji: 2020-06-12 13:47:25.

Postanowienie Nr 40/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 17.06.2020 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-06-18 08:30:37 | Data modyfikacji: 2020-06-12 13:47:25.

Postanowienie Nr 50/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Gminie Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-06-18 08:34:47 | Data modyfikacji: 2020-06-12 13:47:25.


Postanowienie Nr 51/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Gminie Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-06-18 08:43:46 | Data modyfikacji: 2020-06-12 13:47:25.


Postanowienie Nr 52/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Gminie Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-06-18 08:45:38 | Data modyfikacji: 2020-06-12 13:47:25.

Postanowienie Nr 53/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Gminie Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-06-18 08:47:52 | Data modyfikacji: 2020-06-12 13:47:25.

Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I o aktualnych składach komisji wyborczych na obszarze właściwości - Gmina Krempna.

o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Grabiu.

o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Krempnej.

o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Myscowej.

o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Polanach.

o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Świątkowej Wielkiej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-06-22 13:51:02 | Data modyfikacji: 2020-06-12 13:47:25.

Informacja

o rozpoczęciu pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Krempna

 

Opublikowane przez: Katarzyna Maciejczyk | Data wprowadzenia: 2020-06-27 16:36:39 | Data modyfikacji: 2020-06-12 13:47:25.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.

o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w wyborach zarządzonych na dzień 12 lipca 2020 r

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-07-06 10:20:57 | Data modyfikacji: 2020-06-12 13:47:25.

Informacja

o rozpoczęciu pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Krempna - II tura

 

Opublikowane przez: Katarzyna Maciejczyk | Data wprowadzenia: 2020-07-10 15:59:46 | Data modyfikacji: 2020-06-12 13:47:25.


Uchwała Nr 204/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 05.08.2020 r.

w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28.06.2020 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-08-07 10:20:56 | Data modyfikacji: 2020-06-12 13:47:25.
Data wprowadzenia: 2020-08-07 10:20:56
Opublikowane przez: Justyna Dziuń
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl