Preferencyjna sprzedaż węgla

Preferencyjna sprzedaż węgla

Informacja o przystąpieniu Gminy Krempna do preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego na rzecz mieszkańców gminy Krempna


Gmina Krempna informuje, że przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie gminy Krempna, zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236).

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2022-11-03 14:42:07.

Informacja dla mieszkańców w zakresie preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego

Gmina Krempna rozpoczyna nabór wniosków o zakup węgla na zasadach preferencyjnych.

Kto i kiedy może złożyć wniosek?
- wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla,
- gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Gminy Krempna,
- jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego,
- nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł i ilości co najmniej 1,5 tony w przypadku składania wniosku do 31 grudnia 2022 roku i 3 ton w przypadku składania wniosku po 1 stycznia 2023 roku,
- wnioski przyjmowane będą od czwartku 10.11.2022 r., do odwołania.

Jak złożyć wniosek?
- wnioski mieszkańców przyjmowane będą na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia,
- wniosek można złożyć:
a) osobiście w Urzędzie Gminy Krempna, pok. nr 8 (Sekretariat), w godzinach pracy Urzędu. Papierowy formularz wniosku będzie dostępny na miejscu w Urzędzie.
b) uzupełniając udostępniony formularz wniosku i opatrując go podpisem tradycyjnym, a następnie przesyłając na adres: Urząd Gminy Krempna, 38-232 Krempna 85.
c) przesyłając przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) uzupełniony formularz wniosku. Wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wniosek o preferencyjny zakup węgla — pdf

Wniosek o preferencyjny zakup węgla — word

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2022-11-10 09:59:42.

Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego

Gmina Krempna ogłasza sprzedaż końcową paliwa stałego na preferencyjnych zasadach. Do sprzedaży pozostało 19,680 ton ekogroszku w cenie 1850,00 zł brutto za tonę. Węgiel pochodzi z kopalni Piast-Ziemowit ruch Ziemowit (Wola).
Sprzedaż końcowa odbywa się bez ograniczeń ilościowych (osoby, które zakupiły już 3 tony w sezonie 2022/2023, mogą ponownie wnioskować o zakup), jak i ograniczeń terytorialnych (zakupu węgla mogą dokonać mieszkańcy spoza Gminy Krempna),
o ile wnioskodawcy otrzymali dodatek węglowy.
Wnioski przyjmowane będą na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia,
Wniosek można złożyć:
a) osobiście w Urzędzie Gminy Krempna, pok. nr 8 (Sekretariat), w godzinach pracy Urzędu. Papierowy formularz wniosku będzie dostępny na miejscu w Urzędzie.
b) uzupełniając udostępniony formularz wniosku i opatrując go podpisem tradycyjnym, a następnie przesyłając na adres: Urząd Gminy Krempna, 38-232 Krempna 85.
c) przesyłając przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) uzupełniony formularz wniosku. Wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2023 r.
Dystrybucja węgla odbywać się będzie we współpracy ze składem opału „ROL-BUD”, Mytarz 123, 38-230 Nowy Żmigród.

Informację wydano na podstawie art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw.

 

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego — pdf

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego — wersja edytowalna

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2023-05-05 14:24:29 | Data modyfikacji: 2023-05-05 14:25:48.
Data wprowadzenia: 2023-05-05 14:24:29
Data modyfikacji: 2023-05-05 14:25:48
Opublikowane przez: Justyna Dziuń
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl