> 2023 r.

2023 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 05.01.2023 r.

o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu Fundacje Greenmind dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w Polanach na działkach o nr ew. 59/2, 58/1, 70/1, 72/5, 73/4, 78/1, 135, 142 w km 0+000 – 0+915

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2023-01-05 13:05:33.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11.01.2023 r.

zawiaomienie strony o wyznaczeniu nowego terminu na przedłożenie uzupełnienie Raportu ooś dot. ,, Budowa zbiornika wodnego Kąty - Myscowa na rzece Wisłoce"

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2023-01-13 10:22:10.

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 19.01.2023 r.

dot. odwołania dla przedsięwzięcia ,,Przebudowa drogi gminnej w Myscowej na działce nr ewid. 904 w km 0+000- 1+000”

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2023-01-19 14:28:24.

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 31.01.2023 r.

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w Polanach na działkach o nr ew. 59/2, 58/1, 70/1, 72/5, 73/4, 78/1, 135, 142

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2023-01-31 11:44:19.


Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie z dnia 17.02.2023 r.

dot. przedsięwzięcia ,, Przebudowa drogi gminnej w Myscowej na działce nr ewid. 904 w km 0+000-1+000

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2023-02-21 12:02:31.

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 02.03.2023 r.

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania dla przedsięwzięcia ,,„Przebudowa drogi wewnętrznej w Polanach na działkach o nr ew. 59/2, 58/1, 70/1, 72/5, 73/4, 78/1, 135, 142 ..

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2023-03-02 14:18:00.

Obwieszczenie Wójta Gminy Krempna z dnia 05.04.2023 r.

dot. przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w Polanach na działkach o nr ew. 59/2, 58/1, 70/1, 72/5, 73/4, 78/1, 135, 142 w km 0+000 –0+915”

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2023-04-05 14:36:25.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie z dnia 21.04.2023 r.

zawiadomienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie z dnia 17.02.2023 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2023-04-21 13:46:43.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 28.04.2023 r.

o możliwości zapoznania się z projektem zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Beskid Niski PLB180002 i Ostoja Magurska PLH180001 oraz składania wniosków i uwag

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2023-05-05 10:39:49.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle z dnia 06.06.2023 r.

wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2023-06-12 14:42:43.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie

Obwieszczenie znak SKO.4170.11.1270.2023

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2023-06-30 12:31:55.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie

Obwieszczenie znak SKO.420.98.1710.2023 z dnia 06.07.2023 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2023-07-10 13:53:12.

Informacja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 26.09.2023 r.

w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację istniejącego urządzenia wodnego

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2023-09-28 13:15:25.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 01.12.2023 r.

dot. przedsięwzięcia pn.: Budowa zbiornika wodnego Kąty - Myscowa na rzece Wisłoce"

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2023-12-04 11:09:48.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 15.12.2023 r.

Obwieszczenie o sporządzeniu i przedłożeniu do konsultacji społecznej

Zmiana PZO Łysa Góra

Łysa Góra zaąacznik nr 4 do zarzadzenia

Uzasadnienie zmiana pzo Łysa Góra

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2023-12-27 08:34:43.

Zobacz:
 2018 .  2019 r. .  2020 r. .  2021 r. .  2022 r. .  2023 r. . 
Data wprowadzenia: 2023-12-27 08:34:43
Opublikowane przez: Justyna Dziuń
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl