Gmina

Gmina

Podstawowe informacje

GMINA KREMPNA
Powierzchnia: 204km2, w tym lasy ok. 70% powierzchni
Liczba mieszkańców: 2072
Powiat jasielski, województwo podkarpackie
W skład gminy wchodzą miejscowości: Grab, Ożenna, Kotań Krempna, Świątkowa Mała, Świątkowa Wielka, Myscowa, Polany, Os. Wrzosowa Polana

Krempna - w tej gminie Wisłoka płynie wąską doliną, kamienistym korytem, tworząc malownicze przełomy np. między Nieznajową a Rozstajnem oraz między Ostrysznem a Myscową. Tutaj rozpoczynają się górskie leśne ostępy Beskidu Niskiego. Około 65% gminy zajmuje Magurski Park Narodowy utworzony w 1995r., z niezwykle bogatą florą i fauną. Osobliwością przyrodniczą są siedliska bobrów na potoku Ryjak. Wieś Krempna - siedziba gminy i Magurskiego Parku Narodowego leży w głębokiej dolinie na lewym brzegu Wisłoki, graniczy ze Słowacją. Przez wieki Krempną zamieszkiwali Łemkowie, wysiedleni stąd w akcji "Wisła". Obecni mieszkańcy zajmują się głównie rolnictwem i leśnictwem, powstają pierwsze gospodarstwa agroturystyczne. Szansą na rozwój gminy jest turystyka, realizacja zbiornika wodnego na rzece Wisłoce zwiększy atrakcyjność tych pięknych terenów.

Warto zobaczyć:
Krempna - cerkiew drewniana z XVIIIw., czaty łemkowskie (chyże) z XIXw., cmentarz z I wojny światowej, pod Żydowskim pomnik przyrody - klon jawor Świątkowa Wielka, Świątkowa Mała - drewniane cerkwie z połowy XVIIIw., stare cmentarze łemkowskie z kamiennymi nagrobkami Ożenna- kamienne krzyże prawosławne na dwu cmentarzach wojskowych z I wojny światowej oraz kwatera żołnierska na cmentarzu wiejskim, w tej miejscowości przejście graniczne na Słowację funkcjonuje w ramach tzw. Małego ruchu granicznego Grab - chaty łemkowskie z przełomu XIX i XXw., cmentarz ze starymi kamiennymi nagrobkami, dwa cmentarze z I wojny światowej Kotań - drewniana cerkiew grekokatolicka z XVIIIw. przebudowana w XIXw. obok lapidarium kamiennej sztuki łemkowskiej (nagrobki z okolicznych cmentarzy) oraz ponad dwustuletnie lipy.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2009-12-09 12:08:44 | Data modyfikacji: 2010-01-05 12:59:35.
Data wprowadzenia: 2009-12-09 12:08:44
Data modyfikacji: 2010-01-05 12:59:35
Opublikowane przez: Magdalena Mroczka
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl