Podatki i opłaty

Podatki i opłaty

Uchwała Nr II/11/2002 z dnia 12.12.2002 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty miejscowej, zasad jej poboru oraz wysokości wynagrodzeń od inkasa

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-02-11 12:33:02.
Uchwała Nr XIX/156/2004 z dnia 06.12.2004 r.

w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Załącznik Nr 1 (DL-1) wzór deklaracji na podatek leśny

Załącznik Nr 2 (IL-1) wzór informacji o lasach

Załącznik Nr 3 (ZL-1/A) wzór załącznika dane o nieruchomościach leśnych

Załącznik Nr 4 (ZL-1/B) wzór załącznika dane o zwolnieniach w podatku leśnym

Załącznik Nr 5 (DR-1) wzór deklaracji na podatek rolny

Załącznik Nr 6 (IR-1) wzór informacji w sprawie podatku rolnego

Załącznik Nr 7 (ZR-1/A) wzór załącznika dane o nieruchomościach rolnych

Załącznik Nr 8 (ZR-1/B) wzór załącznika dane o zwolnieniach i ulgach w podatku rolnym

Załącznik Nr 9 (DN-1) wzór deklaracji na podatek od nieruchomości

Załącznik Nr 10 (IN-1) wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości

Załącznik Nr 11 (ZN-1/A) wzór załącznika dane o nieruchomościach

Załącznik Nr 12 (ZN-1/B) wzór załącznika dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-02-11 12:37:53.
Uchwała Nr IV/28/2007 z dnia 02.03.2007 r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w Gminie Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-02-11 13:20:41.
Uchwała Nr IX/64/2007 z dnia 21.11.2007 r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-02-11 13:23:59.
Uchwała Nr XVII/122/2008 z dnia 01.12.2008 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-02-11 13:27:59.
Uchwała Nr XIX/134/2009 z dnia 22.01.2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w Gminie Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-02-11 13:32:03.
Uchwała Nr XX/148/2009 z dnia 20.02.2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w Gminie Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-02-11 13:37:23.
Uchwała Nr XI/68/2011 z dnia 10.11.2011 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-01-04 14:32:23.
Uchwała Nr XI/69/2011 z dnia 10.11.2011 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-01-04 14:35:21.
Uchwała Nr XI/70/2011 z dnia 10.11.2011 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-01-04 14:37:20.
Uchwała Nr XI/71/2011 z dnia 10.11.2011 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXVI/6105/2011 z dnia 13.12.2011 r. RIO unieważnienie deklaracji DN-1

ZN-1/A Dane o nieruchmościach

ZN-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego

DR-1 Deklaracja na podatek rolny

ZR-1/A Dane o nieruchomości rolnych

ZR-1/B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego

DL-1 Deklaracja na podatek leśny

ZL-1/A Dane o nieruchomościach leśnych

ZL-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-01-04 14:40:05.
Uchwała Nr XII/83/2011 z dnia 28.12.2011 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-03-09 08:34:31.

Uchwała Nr XXXVI/265/2014 z dnia 31.10.2014 r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-03-18 07:56:34.

Uchwała Nr XXXVI/266/2014 z dnia 31.10.2014 r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-03-18 08:00:20.

Uchwała Nr IX/74/2015 z dnia 30.10.2015 r.

w sprawie opłaty targowej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-12-02 14:00:02.

Uchwała Nr IX/75/2015 z dnia 30.10.2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-12-02 14:02:07.

Uchwała Nr IX/76/2015 z dnia 30.10.2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-12-02 14:05:17.

Uchwała Nr X/81/2015 z dnia 27.11.2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-12-10 09:43:31.

Uchwała Nr X/82/2015 z dnia 27.11.2015 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-12-10 09:50:56.

Uchwała Nr XVIII/134/2016 z dnia 18.11.2016 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-11-30 12:26:47.

Uchwała Nr IX/64/2019 z dnia 6.11.2019 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-12-09 11:47:14.

Uchwała Nr IX/65/2019 z dnia 6.11.2019 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-12-09 11:49:48.

Uchwała Nr XIX/140/2021 z dnia 29.01.2021 r.

w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-03-05 09:10:27.

Uchwała Nr XXIII/181/2021 z dnia 29.10.2021 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-12-06 13:40:33.

Uchwała Nr XXIII/182/2021 z dnia 29.10.2021 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2021-12-06 13:40:54.

Uchwała Nr XXXI/246/2022 z dnia 06.12.2022 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2022-12-30 12:44:49.

Uchwała Nr XXXI/247/2022 z dnia 06.12.2022 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2022-12-30 12:45:14.
Data wprowadzenia: 2022-12-30 12:45:14
Opublikowane przez: Justyna Dziuń
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl