> 2010 r.

2010 r.

Zarządzenie Nr 1/2010 z dnia 04.01.2010 r.

w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Autor: Albert Jakubowski | Data wprowadzenia: 2010-01-07 10:24:11 | Data modyfikacji: 2010-01-07 10:32:24.
Zarządzenie Nr 2/2010 z dnia 06.01.2010 r. 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Wyszowatka

 

Opublikowane przez: Administrator gmina.pl | Autor: Maria Buczyńska | Data wprowadzenia: 2010-01-07 10:35:15 | Data modyfikacji: 2010-01-11 11:53:06.
Zarządzenie Nr 3/2010 z dnia 06.01.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Kotań

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Autor: Maria Buczyńska | Data wprowadzenia: 2010-01-07 10:48:50 | Data modyfikacji: 2010-01-07 11:04:06.
Zarządzenie Nr 4/2010 z dnia 20.01.2010 r.

w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-01-20 13:21:13 | Data modyfikacji: 2010-01-20 13:23:22.
Zarządzenie Nr 5/2010 z dnia 27.01.2010 r.

w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania projektu herbu Gminy Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-02-02 13:02:00 | Data modyfikacji: 2010-01-20 13:23:22.
Zarządzenie Nr 6/2010 z dnia 27.01.2010 r.

w sprawie szkolenia obronnego

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-02-02 13:08:17 | Data modyfikacji: 2010-02-02 13:11:32.
Zarządzenie Nr 7/2010 z dnia 28.01.2010 r.

w sprawie przekazania w użytkowanie pomieszczeń OSP Gminy Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-02-02 13:13:13 | Data modyfikacji: 2010-02-02 13:11:32.
Zarządzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy - Szefa Obrony Cylilnej Gminy z dnia 12.02.2010r.

w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Krempna w 2010 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-03-16 10:11:57 | Data modyfikacji: 2010-03-16 10:12:50.
Zarządzenie Nr 9/2010 z dnia 12.03.2010 r.

w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń świetlic w budynkach remiz OSP, stanowiących własność gminy

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-03-17 11:26:49 | Data modyfikacji: 2010-03-16 10:12:50.
Zarządzenie Nr 10/2010 z dnia 17.03.2010 r.

w sprawie wykonania remontu drogi gminnej Polany-Baranie

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-03-17 11:30:48 | Data modyfikacji: 2010-03-16 10:12:50.
Zarządzenie Nr 11/2010 z dnia 17.03.2010 r.

w sprawie wykonania remontu drogi gminnej Krempna-Huta Krempska

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-03-17 11:35:03 | Data modyfikacji: 2010-03-16 10:12:50.
Zarządzenie Nr 12/2010 z dnia 18.03.2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2010 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-03-29 09:25:20 | Data modyfikacji: 2010-03-16 10:12:50.
Zarządzenie Nr 13/2010 z dnia 18.03.2010 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-03-29 12:05:39 | Data modyfikacji: 2010-03-16 10:12:50.
Zarządzenie Nr 14/2010 z dnia 29.03.2010 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu drogi gminnej Kotań-Kolanin

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-03-29 13:02:36 | Data modyfikacji: 2010-03-16 10:12:50.
Zarządzenie Nr 15/2010 z dnia 29.03.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy w Krempnej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-03-29 13:05:30 | Data modyfikacji: 2010-03-16 10:12:50.
Zarządzenie Nr 16/2010 z dnia 07.04.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchmomości we wsi Wyszowatka

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-04-07 14:41:42 | Data modyfikacji: 2010-03-16 10:12:50.
Zarządzenie Nr 17/2010 z dnia 07.04.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Kotań

Ogłoszenie III przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Kotań

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-04-07 14:47:28 | Data modyfikacji: 2010-03-16 10:12:50.
Zarządzenie Nr 18/2010 z dnia 09.04.2010 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność gminy

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-04-12 12:48:54 | Data modyfikacji: 2010-03-16 10:12:50.
Zarządzenie Nr 19/2010 z dnia 09.04.2010 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do sprzedaży

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-04-12 12:53:33 | Data modyfikacji: 2011-01-19 14:31:23.
Zarządzenie Nr 20/2010 z dnia 09.04.2010 r.

zmieniające zarządzenie Nr 12/2010 z dnia 18.03.2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2010 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-04-29 13:31:58 | Data modyfikacji: 2011-01-19 14:31:23.
Zarządzenie Nr 21/2010 z dnia 09.04.2010 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 64/2009 z dnia 30.09.2009 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-04-29 13:47:01 | Data modyfikacji: 2011-01-19 14:31:23.
Zarządzenie Nr 22/2010 z dnia 29.04.2010 r.

w sprawie wykonania remontu drogi gminnej w Świątkowej Wielkiej nr ewid. działki 57/2

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-04-29 13:51:54 | Data modyfikacji: 2011-01-19 14:31:23.
Zarządzenie Nr 23/2010 z dnia 29.04.2010 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, stanowiącej własność gminy

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-05-07 12:43:50 | Data modyfikacji: 2011-01-19 14:31:23.
Zarządzenie Nr 24/2010 z dnia 29.04.2010 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-05-07 12:47:05 | Data modyfikacji: 2011-01-19 14:31:23.
Zarządzenie Nr 25/2010 z dnia 29.04.2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2010 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-05-11 12:55:49 | Data modyfikacji: 2011-01-19 14:31:23.
Zarządzenie Nr 26/2010 z dnia 30.04.2010 r.

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remont dróg gminnych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-05-11 12:59:18 | Data modyfikacji: 2011-01-19 14:31:23.
Zarządzenie Nr 27/2010 z dnia 07.05.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości we wsi Kotań

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-05-11 13:03:16 | Data modyfikacji: 2011-01-19 14:31:23.
Zarządzenie Nr 28/2010 z dnia 11.05.2010 r.

w sprawie wydzierżawienia część nieruchomości na okres do 3 lat

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-05-11 14:24:31 | Data modyfikacji: 2011-01-19 14:31:23.
Zarządzenie Nr 29/2010 z dnia 13.05.2010 r.

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-05-14 08:32:05 | Data modyfikacji: 2011-01-19 14:31:23.
Zarządzenie Nr 30/2010 z dnia 17.05.2010 r.

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-05-17 09:58:31 | Data modyfikacji: 2011-01-19 14:31:23.
Zarządzenie Nr 31/2010 z dnia 17.05.2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2010 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-05-25 14:19:06 | Data modyfikacji: 2011-01-19 14:31:23.
Zarządzenie Nr 32/2010 z dnia 20.05.2010 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Gminy Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-05-25 14:23:39 | Data modyfikacji: 2011-01-19 14:31:23.
Zarządzenie Nr 33/2010 z dnia 20.05.2010 r.

w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-05-25 14:26:19 | Data modyfikacji: 2011-01-19 14:31:23.
Zarządzenie Nr 34/2010 z dnia 20.05.2010 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-05-25 14:29:57 | Data modyfikacji: 2011-01-19 14:31:23.
Zarządzenie Nr 35/2010 z dnia 21.05.2010 r.

w sprawie wykonania brakującej kanalizacji wraz z przebudową kanalizacji wykonanej z rur kamionkowych...

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-05-25 14:35:11 | Data modyfikacji: 2011-01-19 14:31:23.
Zarządzenie Nr 36/2010 z dnia 25.05.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości w Krempnej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-05-25 14:44:10 | Data modyfikacji: 2011-01-19 14:31:23.
Zarządzenie Nr 37/2010 z dnia 25.05.2010 r.

w sprawie: powołania lidera gminnego

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-05-27 09:37:08 | Data modyfikacji: 2011-01-19 14:31:23.
Zarządzenie Nr 38/2010 z dnia 27.05.2010 r.

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchmości przeznaczonej do sprzedaży

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-05-27 09:39:47 | Data modyfikacji: 2011-01-19 14:31:23.
Zarządzenie Nr 39/2010 z dnia 27.05.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchmości we wsi Wyszowatka

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-05-27 09:53:05 | Data modyfikacji: 2011-01-19 14:31:23.
Zarządzenie Nr 40/2010 z dnia 27.05.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości we wsi Polany

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-05-27 10:05:59 | Data modyfikacji: 2011-01-19 14:31:23.
Zarządzenie Nr 41/2010 z dnia 26.05.2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2010 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-06-01 13:29:30 | Data modyfikacji: 2011-01-19 14:31:23.
Zarządzenie Nr 42/2010 z dnia 31.05.2010 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-06-01 13:33:26 | Data modyfikacji: 2011-01-19 14:31:23.
Zarządzenie Nr 43/2010 z dnia 01.06.2010 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru rzeczowo-finansowego zadania "Remont Świetlicy w Kotani na potrzeby rozwoju kultury"...

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-06-01 13:37:00 | Data modyfikacji: 2011-01-19 14:31:23.
Zarządzenie Nr 44/2010 z dnia 01.06.2010 r.

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-06-17 10:48:51 | Data modyfikacji: 2011-01-19 14:31:23.
Zarządzenie Nr 45/2010 z dnia 07.06.2010 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-06-17 10:54:03 | Data modyfikacji: 2011-01-19 14:31:23.
Zarządzenie Nr 46/2010 z dnia 15.06.2010 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność gminy

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-06-17 10:58:47 | Data modyfikacji: 2011-01-19 14:31:23.
Zarządzenie Nr 47/2010 z dnia 15.06.2010 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz nieruchmości przeznaczonej do sprzedaży

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-06-17 11:03:55 | Data modyfikacji: 2011-01-19 14:31:23.
Zarządzenie Nr 48/2010 z dnia 17.06.2010 r.

w sprawie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach rządzowego programu "Radosna szkoła"

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-06-17 11:08:50 | Data modyfikacji: 2011-01-19 14:31:23.
Zarządzenie Nr 49/2010 z dnia 25.06.2010 r.

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność gminy

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-06-25 14:19:17 | Data modyfikacji: 2011-01-19 14:31:23.
Zarządzenie Nr 50/2010 z dnia 25.06.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-06-25 14:26:17 | Data modyfikacji: 2011-01-19 14:31:23.
Zarządzenie Nr 51/2010 z dnia 25.06.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Ogłoszenie IV przetargu ustnego nieograniczonego

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-06-25 14:32:44 | Data modyfikacji: 2011-01-19 14:31:23.
Zarządzenie Nr 52/2010 z dnia 24.06.2010 r.

w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-07-01 13:42:04 | Data modyfikacji: 2011-01-19 14:31:23.
Zarządzenie Nr 53/2010 z dnia 24.06.2010 r.

w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-07-01 13:48:25 | Data modyfikacji: 2011-01-19 14:31:23.
Zarządzenie Nr 54/2010 z dnia 30.06.2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2010 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-07-09 08:44:40 | Data modyfikacji: 2011-01-19 14:31:23.
Zarządzenie Nr 55/2010 z dnia 05.07.2010 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Krempna na czas wojny - nie podlega publikacji  

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-07-14 08:48:21 | Data modyfikacji: 2012-02-15 10:39:01.
Zarządzenie Nr 56/2010 z dnia 06.07.2010 r.

w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora GOKiR w Krempnej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-07-14 08:53:29 | Data modyfikacji: 2012-02-15 10:39:01.
Zarządzenie Nr 57/2010 z dnia 14.07.2010 r.

w sprawie realizacji operacji pn. Publikacja albumu "Turystyka w Gminie Krempna - Beskid Niski"

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-07-14 09:01:27 | Data modyfikacji: 2012-02-15 10:39:01.
Zarządzenie Nr 58/2010 z dnia 26.07.2010 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego zadania remont dróg gminnych

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-07-26 09:22:21 | Data modyfikacji: 2010-07-26 09:34:16.
Zarządzenie Nr 59/2010 z dnia 29.07.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-07-29 14:56:07 | Data modyfikacji: 2010-07-29 14:58:59.
Zarządzenie Nr 60/2010 z dnia 02.08.2010 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność gminy

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-08-03 13:13:04 | Data modyfikacji: 2010-07-29 14:58:59.
Zarządzenie Nr 61/2010 z dnia 02.08.2010 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmujących działki budowlane w Kotani

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-08-03 13:23:09 | Data modyfikacji: 2010-07-29 14:58:59.
Zarządzenie Nr 62/2010 z dnia 02.08.2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2010 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-08-05 08:59:35 | Data modyfikacji: 2010-07-29 14:58:59.
Zarządzenie Nr 63/2010 z dnia 05.08.2010 r.

w sprawie wykonania remontu cmentarzy z I wojny światowej w miejscowościach Krempna nr 6 i Grab nr 4

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-08-05 09:00:50 | Data modyfikacji: 2010-07-29 14:58:59.
Zarządzenie Nr 64/2010 z dnia 05.08.2010 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu drogi gminnej Polany-Huta Polańska

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-08-05 10:03:16 | Data modyfikacji: 2010-07-29 14:58:59.
Zarządzenie Nr 65/2010 z dnia 05.08.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy w Krempnej - Remont drogi gminnej Polany-Huta Polańska

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-08-05 10:06:05 | Data modyfikacji: 2010-07-29 14:58:59.
Zarządzenie Nr 66/2010 z dnia 05.08.2010 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu drogi gminnej Krempna przez wieś 13454 R

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-08-05 10:09:50 | Data modyfikacji: 2010-07-29 14:58:59.
Zarządzenie Nr 67/2010 z dnia 05.08.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy w Krempnej-Remont drogi gminnej Krempna przez wieś 13454 R

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-08-05 10:12:59 | Data modyfikacji: 2010-07-29 14:58:59.
Zarządzenie Nr 68/2010 z dnia 05.08.2010 r.

w sprawie wykonania remontu drogi gminnej Polany-Dobańce

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-08-05 10:17:00 | Data modyfikacji: 2010-07-29 14:58:59.
Zarządzenie Nr 69/2010 z dnia 05.08.2010 r.

w sprawie wykonania remontu drogi gminnej Myscowa-Kręcisz 13456

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-08-05 13:52:50 | Data modyfikacji: 2010-07-29 14:58:59.
Zarządzenie Nr 70/2010 z dnia 05.08.2010 r.

w sprawie wykonania remontu drogi gminnej w Świątkowej Małej Nr 13451R

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-08-05 14:02:52 | Data modyfikacji: 2010-07-29 14:58:59.
Zarządzenie Nr 71/2010 z dnia 05.08.2010 r.

w sprawie wykonania remontu drogi gminnej w Świątkowej Wielkiej do kościoła

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-08-05 14:12:41 | Data modyfikacji: 2010-07-29 14:58:59.
Zarządzenie Nr 72/2010 z dnia 05.08.2010 r.

w sprawie wykonania remontu drogi gminnej Myscowa Łąki

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-08-05 14:23:35 | Data modyfikacji: 2010-07-29 14:58:59.
Zarządzenie Nr 73/2010 z dnia 06.08.2010 r.

w sprawie wykonania remontu drogi gminnej Myscowa-Bucznik 13459 R

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-08-06 09:52:17 | Data modyfikacji: 2010-07-29 14:58:59.
Zarządzenie Nr 74/2010 z dnia 10.08.2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2010 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-08-16 11:41:01 | Data modyfikacji: 2010-07-29 14:58:59.
Zarządzenie Nr 75/2010 z dnia 16.08.2010 r.

w sprawie powołania komisji - Remont Domu Ludowego w Świątkowej Wielkiej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-08-16 11:44:34 | Data modyfikacji: 2010-07-29 14:58:59.
Zarządzenie Nr 76/2010 z dnia 16.08.2010 r.

w sprawie wykonania remontu drogi gminnej w Krempnej - do zabudowań Pana Obucha

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-08-16 14:17:07 | Data modyfikacji: 2010-07-29 14:58:59.
Zarządzenie Nr 77/2010 z dnia 16.08.2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2010 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-08-17 10:33:29 | Data modyfikacji: 2010-07-29 14:58:59.
Zarządzenie Nr 78/2010 z dnia 23.08.2010 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-08-23 14:42:41 | Data modyfikacji: 2010-07-29 14:58:59.
Zarządzenie Nr 79/2010 z dnia 23.08.2010 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko inspektora ds. księgowości budżetowej i powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego

Ogłoszenie o naborze

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-08-23 14:46:15 | Data modyfikacji: 2010-07-29 14:58:59.
Zarządzenie Nr 80/2010 z dnia 24.08.2010 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego i końcowego rzeczowo-finansowego zadania pn. "Remont Domu Ludowego w Polanach na potrzeby rozwoju kultury"

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-08-24 10:31:44 | Data modyfikacji: 2010-07-29 14:58:59.
Zarządzenie Nr 81/2010 z dnia 24.08.2010 r.

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remont dróg gminnych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-09-01 10:27:17 | Data modyfikacji: 2010-07-29 14:58:59.
Zarządzenie Nr 82/2010 z dnia 24.08.2010 r.

w sprawie zasad ewidencji rachunkowej oraz procedur kontroli finansowej w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi"...

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-09-01 10:33:30 | Data modyfikacji: 2010-07-29 14:58:59.
Zarządzenie Nr 83/2010 z dnia 31.08.2010 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność gminy

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-09-01 13:19:31 | Data modyfikacji: 2010-07-29 14:58:59.
Zarządzenie Nr 84/2010 z dnia 31.08.2010 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do sprzedaży

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-09-01 13:24:52 | Data modyfikacji: 2010-07-29 14:58:59.
Zarządzenie Nr 85/2010 z dnia 01.09.2010 r.

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-09-02 08:32:49 | Data modyfikacji: 2010-07-29 14:58:59.
Zarządzenie Nr 86/2010 z dnia 09.09.2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-09-10 14:08:30 | Data modyfikacji: 2010-07-29 14:58:59.
Zarządzenie Nr 87/2010 z dnia 09.09.2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2010 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-09-10 14:22:40 | Data modyfikacji: 2010-07-29 14:58:59.
Zarządzenie Nr 88/2010 z dnia 10.09.2010 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko referenta ds. księgowości, kasjera, powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego

Ogłoszenie o naborze

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-09-10 14:25:47 | Data modyfikacji: 2010-07-29 14:58:59.
Zarządzenie Nr 89/2010 z dnia 15.09.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości we wsi Kotań

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-09-15 12:50:50 | Data modyfikacji: 2010-07-29 14:58:59.
Zarządzenie Nr 90/2010 z dnia 15.09.2010 r.

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność gminy

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-09-15 13:02:10 | Data modyfikacji: 2010-07-29 14:58:59.
Zarządzenie Nr 91/2010 z dnia 15.09.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości we wsi Świątkowa Wielka

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-09-15 13:06:36 | Data modyfikacji: 2010-07-29 14:58:59.
Zarządzenie Nr 92/2010 z dnia 15.09.2010 r.

w sprawie wykonania remontu drogi dojazdowej do pól w Świątkowej Wielkiej nr działki 406

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-09-15 13:14:37 | Data modyfikacji: 2010-07-29 14:58:59.
Zarządzenie Nr 93/2010 z dnia 15.09.2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2010 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-09-20 13:10:18 | Data modyfikacji: 2010-07-29 14:58:59.
Zarządzenie Nr 94/2010 z dnia 20.09.2010 r.

w sprawie wykonania remontu Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grabiu

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-09-20 13:10:54 | Data modyfikacji: 2010-07-29 14:58:59.
Zarządzenie Nr 95/2010 z dnia 20.09.2010 r.

w sprawie wykonania prac remontowych dotyczących utworzenia i uzupełnienia punktu dożywiania uczniów w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Myscowej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-09-20 13:13:18 | Data modyfikacji: 2010-07-29 14:58:59.
Zarządzenie Nr 96/2010 z dnia 20.09.2010 r.

w sprawie wykonania remontu Domu Ludowego w Polanach

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-09-20 13:16:16 | Data modyfikacji: 2010-07-29 14:58:59.
Zarządzenie Nr 97/2010 z dnia 20.09.2010 r.

w sprawie wprowadzenia komputerowego systemu księgowości podatkowej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-09-22 12:46:30 | Data modyfikacji: 2010-07-29 14:58:59.
Zarządzenie Nr 98/2010 z dnia 27.09.2010 r.

w sprawie zmian w zarządzeniu o ogłoszeniu naboru na stanowisko referenta ds. księgowości, kasjera i powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-09-27 11:54:03 | Data modyfikacji: 2010-07-29 14:58:59.
Zarządzenie Nr 99/2010 z dnia 28.09.2010 r.

w sprawie wykonania prac remontowych dotyczących utworzenia i uzupełnienia punktu dożywiania uczniów w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Myscowej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-09-29 08:30:59 | Data modyfikacji: 2010-07-29 14:58:59.
Zarządzenie Nr 100/2010 z dnia 28.09.2010 r. w sprawie organizacji i stałego dyżuru Urzędu Gminy Krempna - nie podlega publikacji 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-09-29 12:21:34 | Data modyfikacji: 2012-02-15 10:41:24.
Zarządzenie Nr 101/2010 z dnia 29.09.2010 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy do 3-ch lat

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-09-29 12:29:52 | Data modyfikacji: 2012-02-15 10:41:24.
Zarządzenie Nr 102/2010 z dnia 29.09.2010 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego rzeczowo-finansowego zadania "Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Krempnej na potrzeby rozwoju kultury"

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-09-29 12:33:42 | Data modyfikacji: 2012-02-15 10:41:24.
Zarządzenie Nr 103/2010 z dnia 30.09.2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2010 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-10-15 12:35:54 | Data modyfikacji: 2012-02-15 10:41:24.
Zarządzenie Nr 104/2010 z dnia 08.10.2010 r.

w sprawie udziału w treningu wojewódzkim systemu wykrywania i alarmowania

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-10-15 14:00:51 | Data modyfikacji: 2012-02-15 10:41:24.
Zarządzenie Nr 105/2010 z dnia 12.10.2010 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-10-15 14:02:26 | Data modyfikacji: 2012-02-15 10:41:24.
Zarządzenie Nr 106/2010 z dnia 15.10.2010 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru rzeczowego zadania pn. Publikacja albumu "Turystyka w Gminie Krempna - Beskid Niski"

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-10-15 14:05:55 | Data modyfikacji: 2012-02-15 10:41:24.
Zarządzenie Nr 107/2010 z dnia 18.10.2010 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-10-26 07:53:02 | Data modyfikacji: 2012-02-15 10:41:24.
Zarządzenie Nr 108/2010 z dnia 20.10.2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2010 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-10-27 11:51:53 | Data modyfikacji: 2012-02-15 10:41:24.
Zarządzenie Nr 109/2010 z dnia 27.10.2010 r.

w sprawie wykonania budowy oświatlenia ulicznego w Krempnej przysiółek "Podżydowskie"

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-10-27 12:01:01 | Data modyfikacji: 2012-02-15 10:41:24.
Zarządzenie Nr 110/2010 z dnia 27.10.2010 r.

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21.11.2010

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-10-27 13:10:06 | Data modyfikacji: 2012-02-15 10:41:24.
Zarządzenie Nr 111/2010 z dnia 28.10.2010 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego zadania pn. remont dróg gminnych

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-10-29 08:21:13 | Data modyfikacji: 2012-02-15 10:41:24.
Zarządzenie Nr 112/2010 z dnia 29.10.2010 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu na wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-10-29 10:12:43 | Data modyfikacji: 2012-02-15 10:41:24.
Zarządzenie Nr 113/2010 z dnia 29.10.2010 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w Urzędzie Gminy w Krempnej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-10-29 10:16:04 | Data modyfikacji: 2012-02-15 10:41:24.
Zarządzenie Nr 114/2010 z dnia 02.11.2010 r.

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność gminy

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-11-02 11:33:54 | Data modyfikacji: 2012-02-15 10:41:24.
Zarządzenie Nr 115/2010 z dnia 02.11.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Ogłoszenie II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości we wsi Kotań

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-11-02 11:37:22 | Data modyfikacji: 2012-02-15 10:41:24.
Zarządzenie Nr 116/2010 z dnia 04.11.2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2010 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-11-30 09:43:16 | Data modyfikacji: 2012-02-15 10:41:24.
Zarządzenie Nr 117/2010 z dnia 15.11.2010 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Krempna na 2011 r.

Projekt budżetu 2011 cz. I

Projekt budżetu 2011 cz. II

Projekt budżetu 2011 cz. III

Projekt budżetu 2011 cz.IV

Projet budżetu 2011 cz. V

Projekt budżetu 2011 cz. VI

Projekt budżetu 2011 cz. VII

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-11-30 09:47:27 | Data modyfikacji: 2012-02-15 10:41:24.
Zarządzenie Nr 118/2010 z dnia 15.11.2010 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy do 3-ch lat

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-11-30 12:12:54 | Data modyfikacji: 2012-02-15 10:41:24.
Zarządzenie Nr 119/2010 z dnia 16.11.2010 r.

w sprawie opracowania szacunkowo łącznie 30 projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-11-30 12:16:53 | Data modyfikacji: 2012-02-15 10:41:24.
Zarządzenie Nr 120/2010 z dnia 22.11.2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2010 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-11-30 12:25:58 | Data modyfikacji: 2012-02-15 10:41:24.
Zarządzenie Nr 121/2010 z dnia 29.11.2010 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy do 3-ch lat

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-12-01 07:58:56 | Data modyfikacji: 2012-02-15 10:41:24.
Zarządzenie Nr 122/2010 z dnia 01.12.2010 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu na dostawę oleju opałowego do Urzędu Gminy w Krempnej w 2011 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-12-01 11:47:55 | Data modyfikacji: 2012-02-15 10:41:24.
Zarządzenie Nr 123/2010 z dnia 01.12.2010 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w Urzędzie Gminy w Krempnej...

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-12-01 11:54:25 | Data modyfikacji: 2012-02-15 10:41:24.
Zarządzenie Nr 124/2010 z dnia 03.12.2010 r.

w sprawie odwołania Gminnego Biura Spisowego w związku z przeprowadzonym Powszechnym Spisem Rolnym w 2010 roku

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-12-07 12:06:07 | Data modyfikacji: 2012-02-15 10:41:24.
Zarządzenie Nr 125/2010 z dnia 06.12.2010 r.

w sprawie: powołania Lidera Gminnego Biura Spisowego w Krempnej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-12-07 12:10:40 | Data modyfikacji: 2012-02-15 10:41:24.
Zarządzenie Nr 126/2010 z dnia 06.12.2010 r.

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-12-20 08:07:54 | Data modyfikacji: 2012-02-15 10:41:24.
Zarządzenie Nr 127/2010 z dnia 13.12.2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2010 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-12-29 08:38:39 | Data modyfikacji: 2012-02-15 10:41:24.
Zarządzenie Nr 128/2010 z dnia 20.12.2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2010 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-12-29 08:44:14 | Data modyfikacji: 2012-02-15 10:41:24.
Zarządzenie Nr 129/2010 z dnia 27.12.2010 r.

w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Krempna w roku 2011

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-12-29 08:47:12 | Data modyfikacji: 2012-02-15 10:41:24.
Zarządzenie Nr 130/2010 z dnia 27.12.2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2010 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-01-19 14:23:35 | Data modyfikacji: 2012-02-15 10:41:24.
Zarządzenie Nr 131/2010 z dnia 31.12.2010 r.

w sprawie ustalenia opłaty za wynajem pomieszczeń w budynkach stanowiących mienie komunalne Gminy Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-01-19 14:26:59 | Data modyfikacji: 2012-02-15 10:41:24.
Zarządzenie Nr 132/2010 z dnia 31.12.2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2010 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-01-19 14:30:46 | Data modyfikacji: 2011-01-19 14:32:21.
Zarządzenie Nr 133/2010 z dnia 31.12.2010 r.

w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego, niebędącego własnością pracodawcy w podróży służbowej pracownika

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-01-19 14:34:46 | Data modyfikacji: 2011-01-19 14:32:21.
Data wprowadzenia: 2011-01-19 14:34:46
Opublikowane przez: Magdalena Mroczka
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl