Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.krempna.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-12-12 12:49:42

Aktualizacja informacji w dziale:
Opinie RIO

Justyna Dziuń
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-12 12:49
Dodano budżet2019.pdf  więcej >
2018-12-12 12:48:57

Dodanie informacji do działu:
Opinie RIO

Justyna Dziuń
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-12 12:48
Uchwała Nr VIII/8/2018 z dnia 3.12.2018 r. Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krośnie.  więcej >
2018-12-12 12:47:17

Aktualizacja informacji w dziale:
Opinie RIO

Justyna Dziuń
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-12 12:47
Aktualizacja 1, w sprawie opinii do projektu uchwały w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krempna na
lata 2019 - 2025.  więcej >
2018-12-12 12:46:47

Aktualizacja informacji w dziale:
Opinie RIO

Justyna Dziuń
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-12 12:46
Dodano w sprawie wieloletniej prognozy2019-2025.pdf  więcej >
2018-12-12 12:45:17

Dodanie informacji do działu:
Opinie RIO

Justyna Dziuń
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-12 12:45
Uchwała Nr VIII/8/2018 z dnia 3.12.2018 r. Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krośnie.  więcej >
2018-12-11 14:34:49

Aktualizacja informacji w dziale:
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Krempna

Justyna Dziuń
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-11 14:34
Dodano SKMBT_C454e18121115010.pdf  więcej >
2018-12-11 14:34:01

Aktualizacja informacji w dziale:
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Krempna

Justyna Dziuń
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-11 14:33
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Krempna na II
Sesji Rady Gminy Krempna w dniu 10.12.2018 r.  więcej >
2018-12-11 14:33:15

Dodanie informacji do działu:
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Krempna

Justyna Dziuń
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-11 14:33
Imienny wykaz z 10.12.2018 r.  więcej >
2018-12-04 13:59:45

Aktualizacja informacji w dziale:
2018 r.

Justyna Dziuń
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-04 13:59
Dodano Zał. Nr 8 Projekt Umowy412.pdf  więcej >
2018-12-04 13:59:11

Aktualizacja informacji w dziale:
2018 r.

Justyna Dziuń
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-04 13:59
Dodano Zał. Nr 7 Oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do grupy kapitałowej412.pdf  więcej >
2018-12-04 13:58:23

Aktualizacja informacji w dziale:
2018 r.

Justyna Dziuń
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-04 13:58
Dodano Zał. Nr 6 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i
urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu
wykonania zamówienia412.pdf  więcej >
2018-12-04 13:57:36

Aktualizacja informacji w dziale:
2018 r.

Justyna Dziuń
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-04 13:57
Dodano 412.pdf  więcej >
2018-12-04 13:56:59

Aktualizacja informacji w dziale:
2018 r.

Justyna Dziuń
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-04 13:56
Dodano Zał. Nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do
wykluczenia412.pdf  więcej >
2018-12-04 13:56:18

Aktualizacja informacji w dziale:
2018 r.

Justyna Dziuń
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-04 13:56
Dodano Zał. Nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące
spełnienia warunków udziału w postępowaniu412.pdf  więcej >
2018-12-04 13:55:16

Aktualizacja informacji w dziale:
2018 r.

Justyna Dziuń
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-04 13:55
Dodano Zał. Nr 2 Formularz ofertowy412.pdf  więcej >
2018-12-04 13:54:35

Aktualizacja informacji w dziale:
2018 r.

Justyna Dziuń
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-04 13:54
Dodano Zał. Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia412.pdf  więcej >
2018-12-04 13:53:38

Aktualizacja informacji w dziale:
2018 r.

Justyna Dziuń
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-04 13:53
Dodano SIWZ412.pdf  więcej >
2018-12-04 13:53:07

Aktualizacja informacji w dziale:
2018 r.

Justyna Dziuń
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-04 13:53
Dodano Ogłoszenie o zamówieniu412.pdf  więcej >
2018-12-04 13:51:43

Dodanie informacji do działu:
2018 r.

Justyna Dziuń
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-04 13:51
Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych i nieruchomo  więcej >
2018-12-04 11:54:12

Aktualizacja informacji w dziale:
2018 r.

Justyna Dziuń
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-04 11:54
Dodano za72.pdf  więcej >

Pokazano 101 - 120 z 8436
<< 100     < poprzednie     następne >     100>>     300>>