(Petycja skierowana do Urzędu, w sprawie udzielenia wsparcia szkołom)
 
 Grupa Aztekium.pl, przy wsparciu Unii Europejskiej i partnerów 
zewnętrznych, prowadzi prace nad programami wspomagającym edukację w 
szkołach podstawowych. Jest to szereg programów do nauki języka polskiego, 
matematyki, również języków obcych. 
 
 Pilotażowym produktem jest program wspomagający naukę tabliczki mnożenia:
 
 http://Aztekium.pl/Mistrz , który ma za zadanie doskonalić szybkość i 
sprawność zapamiętywania, jak również nauczać matematyki budując 
wzajemne relacje z uczniami innych państw Unii Europejskiej.
 
 Dlatego podejmujemy działania mające na celu poinformowanie nauczycieli 
szkół podstawowych, rodziców oraz uczniów o możliwości nieodpłatnego 
korzystania z narzędzi do doskonalenia tabliczki mnożenia.
 
 Realizując nasze zadania, Kierujemy do Państwa Urzędu, petycję o treści:
 
 "Zachęcamy do jednorazowego umieszczenia na Państwa stronie 
internetowej informacji o możliwości używania bezpłatnego programu do 
nauki matematyki, w tym tabliczki mnożenia na stronie 
http://Aztekium.pl/Mistrz oraz poinformowania o takiej możliwości 
dyrektorów placówek edukacyjnych"
 
 Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że zastosowanie się do przedmiotu 
petycji jest całkowicie dobrowolne i grupa Aztekium.pl nie będzie 
podejmowała żadnych działań w stosunku do Urzędów, które negatywnie 
bądź pozytywnie rozpatrzyły powyższą petycję. Lista Urzędów i sposób 
rozpatrzenia petycji, nie będzie nigdzie publikowana i udostępniana 
podmiotom trzecim. 
 
 Liczymy na wsparcie i pozytywne rozpatrzenie.
 
 Z pozdrowieniami.
 Grupa Aztekium.pl