bip.krempna.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.krempna.pl
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. strona główna 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała Nr XXIX/223/2018 z dnia 08.03.2018 r.

w sprawie zmiany uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krempna uchwalonego Uchwałą Nr III/16/2002 Rady Gminy Krempna z dnia 30.12.2002 r.

Rysunek jednolity

Rysunek do uwarunkowań

Studium Krempna tekst jednolity

Uwarunkowania Zmiany Studium

Uzasadnienie zmiana studium Gmina Krempna

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-05-29 14:35:17.
Data wprowadzenia: 2018-05-29 14:35:17
Opublikowane przez: Justyna Dziuń
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.krempna.pl