bip.krempna.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urząd Gminy Krempna krempna.pl
Zarządzenia Wójta strona główna 

2019 r.

Zarządzenie Nr 1/2019 z dnia 02.01.2019 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokalu użytkowego.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-31 14:38:54, wprowadzający: Katarzyna Maciejczyk

Zarządzenie Nr 2/2019 z dnia 24.01.2019 r.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanach.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-31 14:39:41, wprowadzający: Katarzyna Maciejczyk

Zarządzenie Nr 3/2019 z dnia 31.01.2019 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy I w publicznej szkole podstawowej

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-31 14:40:35, wprowadzający: Katarzyna Maciejczyk

Zarządzenie Nr 4/2019 z dnia 31.01.2019 r.

w sprawie kontroli zarządczej w 2019 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-14 13:45:25, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 5/2019 z dnia 31.01.2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2019 r.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-14 13:46:14, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 6/2019 z dnia 07.02.2019 r.

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Krempna.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-14 13:46:46, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 7/2019 z dnia 22.02.2019 r.

w sprawie ustalenia terminów zebrań wyborczych w sołectwach gminy Krempna.

Załącznik Nr 1

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-22 12:40:22, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 8/2019 z dnia 22.02.2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 - ch lat.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-22 13:53:57, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 9/2019 z dnia 28.02.2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminów zebrań wyborczych w sołectwach Gminy Krempna.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-01 13:09:39, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 10/2019 z dnia 06.03.2019 r.

w sparwie zmiany Zarządzenia Nr 81/2016 Wójta Gminy Krempna z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia komputerowego systemu prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-28 14:32:00, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 11/2019 z dnia 25.03.2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2019 r.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-28 14:32:45, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 12/2019 z dnia 25.03.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krempnej.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-28 14:33:14, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 13/2019 z dnia 27.03.2019 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-28 14:33:49, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 14/2019 z dnia 29.03.2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości cen grewna pochodzącego z lasu stanowiącego własność Gminy Krempna.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-04 11:40:38, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 15/2019 z dnia 29.03.2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2019 r.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-29 09:25:32, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 16/2019 z dnia 26.04.2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2019 r.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-08 12:49:15, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 17/2019 z dnia 30.04.2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2019 r.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-08 12:49:43, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 18/2019 z dnia 30.04.2019 r.

w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-08 12:50:06, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 19/2019 z dnia 10.05.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Krempnej.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-10 10:10:19, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 20/2019 z dnia 10.05.2019 r.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej Dom Ludowy, świetlica Świątkowa Wielka.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-14 11:51:06, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 21/2019

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2019 r.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-21 21:02:33, wprowadzający: Katarzyna Maciejczyk

Zarządzenie Nr 22/2019

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2019 r.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-21 21:03:02, wprowadzający: Katarzyna Maciejczyk

Zarządzenie Nr 23/2019 z dnia 21.05.2019 r.

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego w Gminie Krempna.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-21 21:03:57, wprowadzający: Katarzyna Maciejczyk

Zarządzenie Nr 24/2019 z dnia 22.05.2019 r.

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Krempna za rok 2018.

Raport o stanie Gminy Krempna za rok 2018.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-22 11:48:22, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 25/2019 z dnia 27.05.2019 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-28 10:39:24, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 26/2019 z dnia 27.05.2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2019 r.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-10 13:34:41, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 27/2019 z dnia 10.06.2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Krempnej.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-10 13:35:47, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 28/2019 z dnia 10.06.2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki komunalnej oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-10 13:38:36, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 29/2019 z dnia 10.06.2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2019 r.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-14 12:03:20, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 30/2019 z dnia 14.06.2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Krempna na rok 2019 oraz w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-14 12:03:48, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 31/2019 z dnia 27.06.2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2019 r.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-03 12:29:27, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 32/2019 z dnia 28.06.2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Krempna na 2019 rok.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-03 12:30:00, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 33/2019 z dnia 01.07.2019 r.

w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Krempnej.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-03 12:30:30, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 34/2019 z dnia 01.07.2019 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krempnej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji ...

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-03 12:30:52, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 35/2019 z dnia 01.07.2019 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krempnej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji ...

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-03 12:31:21, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 36/2019 z dnia 12.07.2019 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu wniosków na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Krempna na rok 2019.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-12 09:03:05, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 37/2019 z dnia 05.08.2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2019 r.

Załaczniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-19 12:50:36, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 38/2019 z dnia 20.08.2019 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-21 09:14:32, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 39/2019 z dnia 27.08.2019 r.

w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13.10.2019 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-27 10:41:06, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 40/2019 z dnia 02.09.2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2019 r.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-11 10:06:35 Informację zaktualizowano 2019-09-11 10:09:22, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 41/2019 z dnia 12.09.2019 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Krempna na rok 2020.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-12 08:52:57, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 42/2019 z dnia 12.09.2019 r.

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-12 08:53:19, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 43/2019 z dnia 12.09.2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2019 r.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-19 09:01:20, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 44/2019 z dnia 12.09.2019 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. ,, Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych"

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-19 09:05:25, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 45/2019 z dnia 18.09.2019 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Gminy Krempna.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-24 13:48:27, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 46/2019 z dnia 19.09.2019 r.

w sprawie płatności podatku VAT w Gminie Krempna oraz jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-09 08:32:52, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 47/2019 z dnia 30.09.2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2019 r.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-09 08:33:17, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 48/2019 z dnia 09.10.2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Krempna na 2019 rok.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-15 13:03:45, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 49/2019 z dnia 10.10.2019 r.

w sprawie częściowego umorzenia i rozłożenia na raty należności przysługującej Gminie Krempna od Zakładu Gospodarki Komunalnej.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-15 13:04:25, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 50/2019 z dnia 15.10.2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej i ustalenia regulaminu pracy.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-15 13:04:54, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 51/2019 z dnia 25.10.2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2019 r.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-30 08:48:19, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 52/2019 z dnia 31.10.2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2019 r.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-13 11:40:06, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 53/2019 z dnia 07.11.2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2019 r.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-13 11:40:49, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 54/2019 z dnia 12.11.2019 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Krempna na 2020 r.

Projekt Budżetu Gminy Krempna.

Załłączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-13 11:41:24, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 55/2019 z dnia 12.11.2019 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2020 - 2026

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna.

Objaśnienia.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-13 11:43:15, wprowadzający: Justyna Dziuń

 


Zarządzenie Nr 56/2019 z dnia 18.11.2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2019 r.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-21 11:11:23, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zobacz:
 2010 r. .  2011 r. .  2012 r. .  2013 r. .  2014 r. .  2015 r. .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. . 
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.krempna.pl