Biuletyn Informacji Publicznej  Urząd Gminy Krempna  krempna.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Nabory/konkursy na stanowiska
Organy
Rada Gminy
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018 - 2023
Komisje Rady
Sołectwa
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Prawo lokalne
Statut Gminy
Protokoły
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014 r.
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Gospodarka nieruchomościami
Obwieszczenia
Strategia rozwoju
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Inne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Ochrona Środowiska
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plany postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne
Wybory i Referenda
Oświadczenia
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Informacje nieudostępnione
Petycje
Rejestry/Ewidencje
Ochrona danych osobowych
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2015 r. strona główna 

2015 r.

Zarządzenie Nr 1/2015 z dnia 08.01.2015 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu na najem, pomieszczenia na działalność handlowo - usługową, sklep w budynku Domu Ludowego w Świątkowej Wielkiej.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-08 10:54:53, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 2/2015 z dnia 08.01.2015 r.

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości mienia komunalnego wraz z budynkiem w Świątkowej Wielkiej.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Opis stanu technicznego budynku.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-09 12:58:07, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 3/2015 z dnia 09.01.2015 r.

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Polany.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-09 13:04:19, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 4/2015 z dnia 09.01.2015 r.

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Krempna.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-26 14:06:53, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 5/2015 z dnia 09.01.2015 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krempnej do realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-26 14:09:23, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 6/2015 z dnia 26.01.2015 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Krempna na rok 2015 oraz w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-26 14:10:29 Informację zaktualizowano 2015-01-26 14:41:18, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 7/2015 z dnia 26.01.2015 r.

w sprawie podziału środków i zasad finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-02 12:49:01, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 8/2015 z dnia 30.01.2015 r.

w sprawie kontroli zarządczej w 2015 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-02 14:23:03, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 9/2015 z dnia 30.01.2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2015 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-06 08:39:54, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 10/2015 z dnia 24.02.2015 r.

w sprawie ustalenia terminów zebrań wyborczych w sołectwach Gminy Krempna.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-27 10:11:24, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 24.02.2015 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-11 14:15:55, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 12/2015 z dnia 10.03.2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Krempna.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-11 14:16:36, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 13/2015 z dnia 10.03.2015 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność gminy.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-11 14:17:58, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 14/2015 z dnia 10.03.2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-11 14:18:44, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 15/2015 z dnia 17.03.2015 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-20 12:54:27, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 16/2015 z dnia 17.03.2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2015 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-20 12:55:08, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 17/2015 z dnia 18.03.2015 r.

w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-20 12:56:33, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 18/2015 z dnia 19.03.2015 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi organów Gminy w Urzędzie Gminy Krempna i powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-20 12:57:06 Informację zaktualizowano 2015-03-24 10:39:22, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 19/2015 z dnia 23.03.2015 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Krempna.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-30 09:46:46, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 20/2015 z dnia 23.03.2015 r.

w sprawie powołania Komisji do spraw likwidacji oraz inwentaryzacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Gminy Krempna.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-30 09:49:47, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 21/2015 z dnia 24.03.2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2015 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-31 13:02:01, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 22/2015 z dnia 31.03.2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2015 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-15 14:29:23, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 23/2015 z dnia 31.03.2015 r.

w sprawie powolania Komisji do spraw brakowania formularzy ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-16 10:23:51, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 24/2015 z dnia 13.04.2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2015 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-21 12:14:51, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 25/2015 z dnia 20.04.2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-21 12:15:26, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 26/2015 z dnia 20.04.2015 r.

w sprawie wprowadzenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Krempna.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-24 14:15:58, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 27/2015 z dnia 24.04.2015 r.

w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10.05.2015 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-24 14:17:05, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 28/2015 z dnia 28.04.2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2015 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-28 12:02:55, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 29/2015 z dnia 28.04.2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 - ch lat.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-29 08:14:02, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 30/2015 z dnia 08.05.2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2015 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-13 09:17:07, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 31/2015 z dnia 14.05.2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2015 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-18 10:58:45, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 32/2015 z dnia 20.05.2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2015 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-21 11:32:55, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 33/2015 z dnia 27.05.2015 r.

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Krempna.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-27 08:48:04, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 34/2015 z dnia 29.05.2015 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2008 Wójta Gminy Krempna z dnia 07.02.2008 r. w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-08 09:17:15, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 35/2015 z dnia 29.05.2015 r.

w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-08 09:27:13, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 36/2015 z dnia 29.05.2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2015 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-18 13:49:07 Informację zaktualizowano 2015-06-18 13:49:59, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 37/2015 z dnia 16.06.2015 r.

w sprawie podwyższenia wartości ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność gminy

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-18 13:55:53, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 38/2015 z dnia 16.06.2015 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność gminy.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-18 14:01:41, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 39/2015 z dnia 16.06.2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-18 14:09:50, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 40/2015 z dnia 24.06.2015 r.

w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem zaplecza kuchennego wraz z wyposażeniem znajdującym się w budynku Urzędu Gminy, przeznaczonym do najmu na cele związane z przygotowaniem posiłków dla uczniów Zespołu Szkół w Krempnej.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-24 11:14:57, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 41/2015 z dnia 24.06.2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń zaplecza kuchennego wraz z wyposażeniem zaplecza kuchennego stanowiacych własność gminy, przeznaczonych do najmu na okres do 3-ch lat.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-24 11:21:31, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 42/2015 z dnia 30.06.2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2015 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-07 13:51:15, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 43/2015 z dnia 30.06.2015 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji Projektu pn. ,, Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krempna".

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-21 09:08:37, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 44/2015 z dnia 30.06.2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 51/2013 Wójta Gminy Krempna z dnia 14.08.2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji użytkowania samochodu służbowego oraz gospodarki paliwami płynnymi.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-21 09:15:48, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 45/2015 z dnia 17.07.2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2015 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-21 09:16:33, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr  46/2015 z dnia 21.07.2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3-ch lat.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-22 09:39:28, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 47/2015 z dnia 24.07.2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2015 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-24 14:02:50, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 48/2015 z dnia 24.07.2015 r.

w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń oraz plakatów i haseł dotyczących referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 06.09.2015 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-24 14:03:55, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 49/2015 z dnia 30.07.2015 r.

w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06.09.2015 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-30 13:19:53, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 50/2015 z dnia 30.07.2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Zespole Szkół w Krempnej w formie elektronicznej od roku szkolnego 2015/2016.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-30 13:23:09, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 51/2015 z dnia 07.08.2015 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-08-07 10:27:22, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 52/2015 z dnia 07.08.2015 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Gminy Krempna.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-08-13 09:26:25, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 53/2015 z dnia 12.08.2015 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości pod zabudowę i nieruchomości rolnej przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej, stanowiących własność gminy.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-08-13 09:32:14, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 54/2015 z dnia 12.08.2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiacych własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-08-13 11:02:26, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 55/2015 z dnia 12.08.2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2015 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-08-13 11:03:29, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 56/2015 z dnia 17.08.2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Krempna.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-08-17 14:55:03, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 57/2015 z dnia 31.08.2015 r.

w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 2 w Krempnej oraz członka Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 5 w Świątkowej Wielkiej.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-08-31 11:55:43, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 58/2015 z dnia 31.08.2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2015 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-01 11:29:20 Informację zaktualizowano 2015-09-01 11:30:11, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 59/2015 z dnia 01.09.2015 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego zadania pn.:,, Remont drogi gminnej Kotań - Wrzosowa Polana oraz ,, Remont ujęcia wody w miejscowości Ożenna".

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-01 11:31:25, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 60/2015 z dnia 03.09.2015 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego zadania pn.: ,, Remont cmentarzy z I Wojny Światowej Nr 3 w Ożennej i Nr 4 w Grabiu"

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-04 08:54:14, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 61/2015 z dnia 03.09.2015 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Krempna na rok 2016.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-04 08:59:49 Informację zaktualizowano 2015-09-04 09:00:28, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 62/2015 z dnia 04.09.2015 r

w sprawie powołania i składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałani Przemocy w Rodzinie w Krempnej.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-04 11:57:53, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 63/2015 z dnia 07.09.2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2015 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-08 09:04:21, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 64/2015 z dnia 15.09.2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2015 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-15 14:28:53, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 65/2015 z dnia 17.09.2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2015 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-21 08:36:08 Informację zaktualizowano 2015-09-21 09:51:31, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 66/2015 z dnia 17.09.2015 r.

w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego marki PEUGEOT PARTNER.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-22 12:20:20, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 67/2015 z dnia 21.09.2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2015 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 09:42:34, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 68/2015 z dnia 21.09.2015 r.

w sprawie powołania komisji do spraw makulacji uszkodzonych blankietów odpisów aktów stanu cywilnego.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 09:44:50, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 69/2015 z dnia 25.09.2015 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 09:53:29, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 70/2015 z dnia 30.09.2015 r.

w sprawie budżetu Gminy Krempna na 2015 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-01 12:26:51, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 71/2015 z dnia 01.10.2015 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Krempna.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-01 12:27:24, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 72/2015 z dnia 01.10.2015 r.

w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25.10.2015 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-01 12:31:00, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 73/2015 z dnia 05.10.2015 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, stanowiących własność gminy.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-06 09:49:59, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 74/2015 z dnia 05.10.2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-06 09:53:22, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 75/2015 z dnia 05.10.2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-06 10:00:01, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 76/2015 z dnia 06.10.2015 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej, stanowiącej własność gminy.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-06 10:22:59, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 77/2015 z dnia 06.10.2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-06 10:25:29, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 78/2015 z dnia 21.10.2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2015 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-23 09:26:20, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 79/2015 z dnia27.10.2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2015 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-30 09:58:33, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 80/2015 z dnia 30.10.2015 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Wójta Gminy Krempna do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Krempnej.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-30 10:01:49, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 81/2015 z dnia 09.11.2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2015 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-10 10:02:07, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 82/2015 z dnia 09.11.2015 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Krempna na 2016 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-10 10:07:46, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 83/2015 z dnia 09.11.2015 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2016 - 2020.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-10 10:12:57, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 84/2015 z dnia 17.11.2015 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność gminy.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-18 09:07:44, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 85/2015 z dnia 17.11.2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-18 09:10:13, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 86/2015 z dnia 17.11.2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-18 09:12:49, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 87/2015 z dnia 17.11.2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2015 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-20 09:39:39 Informację zaktualizowano 2015-11-20 09:40:41, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 88/2015 z dnia 19.11.2015 r.

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Krempna.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-20 09:41:44, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 89/2015 z dnia 25.11.2015 r.

w sprawie powołania Komisji Przetrgowej.

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej - rolnej zadrzewionej, położonej w miejscowości Myscowa.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-26 12:41:32, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 90/2015 z dnia 25.11.2015 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-18 10:24:43, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 91/2015 z dnia 30.11.2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2015 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-18 10:35:07, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 92/2015 z dnia 17.12.2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2015 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-18 10:37:50, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 93/2015 z dnia 18.12.2015 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego zadania pn.: ,, Modernizacja placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym Wrzosowa Polana po byłym PGR w miejscowości Kotań, Gminie Krempna".

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-18 10:40:20, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 94/2015 z dnia 28.12.2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2015 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-31 08:15:43, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 95/2015 z dnia 31.12.2015 r.

w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń w budynkach stanowiących mienie komunalne Gminy Krempna.

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-04 09:52:12, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 96/2015 z dnia 31.12.2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2015 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 11:38:05, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zarządzenie Nr 97/2015 z dnia 31.12.2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2015 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-21 09:26:33, wprowadzający: Justyna Dziuń
wersja do druku