Biuletyn Informacji Publicznej  Urząd Gminy Krempna  krempna.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Nabory/konkursy na stanowiska
Organy
Rada Gminy
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018 - 2023
Komisje Rady
Sołectwa
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Prawo lokalne
Statut Gminy
Protokoły
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Raport o stanie Gminy
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Gospodarka nieruchomościami
Obwieszczenia
Strategia Rozwoju Gminy Krempna do 2030 roku
Strategia Rozwoju Ponadlokalnego ,,Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Inne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Ochrona Środowiska
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plany postępowań o udzielenie zamówień
Platforma Zamówień Publicznych - Zamówienia Publiczne powyżej 130 000 zł.
Zamówienia publiczne do 130 000 zł.
Zamówienia publiczne
° 2011 r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014 r.
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
° 2021 r.
° 2022 r.
Wybory i Referenda
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Oświadczenia
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Informacje nieudostępnione
Petycje
Rejestry/Ewidencje
Ochrona danych osobowych
Dostępność cyfrowa
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne strona główna 

Zamówienia publiczne
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego  na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej we wsi Wyszowatka
Data wprowadzenia informacji 2010-01-07 11:12:33 Informację zaktualizowano 2010-01-07 11:37:43, wprowadzający: Magdalena Mroczka, autor: Maria Buczyńska
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Kotań
Data wprowadzenia informacji 2010-01-07 11:29:22 Informację zaktualizowano 2010-01-07 11:37:56, wprowadzający: Magdalena Mroczka, autor: Maria Buczyńska
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej Kotań-Kolanin

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy załącznik Nr 1

Kosztorys ofertowy załacznik Nr 2

Oświadczenie art.22 ust. 1 załącznik Nr 3

Oświadczenie art. 24 ust. 1 załącznik Nr 4

Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 2 załacznik Nr 5

Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach załącznik Nr 6

Wykaz wykonanych robót budowlanych załącznik Nr 7

Projekt umowy załącznik Nr 8

Mapa z lokalizacją przedmiotu zamówienia załącznik Nr 9

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zawarciu umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2010-03-29 13:57:17, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Wyszowatka

Ogłoszenie o przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 14:55:27, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości we wsi Kotań

Ogłoszenie o przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 14:59:54, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości we wsi Kotań

Ogłoszenie o przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 15:02:14, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Ogloszenie II przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych we wsi Kotań

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-11 13:08:41, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego

na wydzierżawienie nieruchomości mienia komunalnego w Krempnej

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-25 14:50:09, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej we wsi Wyszowatka

Informacja o wyniku przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-27 10:12:31, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości rolnej we wsi Polany

Informacja o wyniku przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-27 10:16:20, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zapytanie ofertowe z dnia 17.06.2010 r.

dotyczące zakupienia pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach rządzowego programu "Radosna szkoła"

Załącznik Nr 1 do oferty - Radosna szkoła

Formularz oferty Radosna szkoła

Projekt umowy Radosna szkoła

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2010-06-17 11:17:45, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej we wsi Kotań

 
Data wprowadzenia informacji 2010-06-25 14:37:56, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Ogłoszenie IV przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej we wsi Kotań

 
Data wprowadzenia informacji 2010-06-25 14:45:06, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji operacji pn. Publikacja Albumu

"Turystyka w Gminie Krempna-Beskid Niski"

Formularz ofertowy

 
Data wprowadzenia informacji 2010-07-14 09:16:01, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. PUBLIKACJA ALBUMU "TURYSTYKA W GMINIE KREMPNA - BESKID NISKI"

 
Data wprowadzenia informacji 2010-07-26 11:55:58 Informację zaktualizowano 2010-07-26 12:00:30, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej we wsi Kotań

 
Data wprowadzenia informacji 2010-07-29 14:31:45, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej we wsi Kotań

 
Data wprowadzenia informacji 2010-07-29 14:38:43, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej we wsi Świątkowa Wielka

 
Data wprowadzenia informacji 2010-07-29 14:44:17, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zapytanie ofertowe z dnia 05.08.2010 r.

Wykonanie remontu cmentarzy z I wojny światowej w miejscowościach Krempna nr 6 i Grab nr 4

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-05 09:05:13, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zapytanie ofertowe z dnia 05.08.2010 r.

Remont drogi gminnej Polany-Dobańce

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-05 10:19:26, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej Polany - Huta Polańska

Ogłoszenie

SWIZ

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 Kosztorys ofertowy

Załącznik Nr 3 Oświadczenie

Załącznik Nr 4 Oświadczenie - brak podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 5 Oświadczenie art 24 ust 1 pkt 1

Załacznik Nr 6 Oświadczenie-posiadanie uprawnień

Załącznik Nr 7 Wykaz wykonanych robót

Załącznik Nr 8 Projekt umowy

Załącznik Nr 9 Mapa z lokalizacją

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-05 11:50:08, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej Krempna przez wieś 13454 R

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 Kosztorys ofertowy

Załącznik Nr 3 Oświadczenie - spełnianie warunków

Załącznik Nr 4 Oświadczenie-brak podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 5 Oświadczenie art 24 ust1pkt1

Załącznik Nr 6 Oświadczenie-posiadanie uprawnień

Załącznik Nr 7 Wykaz robót

Załącznik Nr 8 Projekt umowy

Załącznik Nr 9 Mapa z lokalizacją

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-05 12:06:41, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zapytanie ofertowe z dnia 05.08.2010 r.

Remont drogi gminnej Myscowa-Kręcisz 13456R

Formularz ofertowy

Kosztorys ofertowy

Mapa lokalizacji

Projekt umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-05 13:54:50, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zapytanie ofertowe z dnia 05.08.2010 r.

Remont drogi gminnej w Świątkowej Małej Nr 13451 R

Formularz ofertowy

Kosztorys ofertowy

Mapa lokalizacji

Projekt umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-05 14:05:00, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zapytanie ofertowe z dnia 05.08.2010 r.

Remont drogi gminnej w Świątkowej Wielkiej do kościoła

Formularz ofertowy

Kosztorys ofertowy

Mapa lokalizacji

Projekt umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-05 14:15:13, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zapytanie ofertowe z dnia 05.08.2010 r.

Remont drogi gminnej Myscowa Łąki

Formularz ofertowy

Kosztorys ofertowy

Mapa lokalizacji

Projekt umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-05 14:25:45, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zapytanie ofertowe z dnia 06.08.2010 r.

Remont drogigminnej Myscowa-Bucznik 13459 R

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-06 10:07:12, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Zapytanie ofertowe z dnia 16.08.2010 r.

Remont drogi gminnej w Krempnej - do zabudowań Pana Obucha

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-16 14:20:50, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości budowlanych niezabudowanych, we wsi Kotań

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-15 13:18:36, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych we wsi Świątkowa Wielka

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-15 13:22:35, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Ogłoszenie o zamówieniu - Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Krempna

Ogłoszenie

SIWZ

Zał. Nr 1 Formularz ofertowy

Zał. Nr 2 Oświadczenie art.22ust.1

Zał. Nr 3 Oświadczenie art.24ust.1

Zał. Nr 4 Oświadczenie art.24ust.1pkt2

Zał. Nr 5 Projekt umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Wywóz odpadów komunalnych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2010-10-29 12:49:42, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Kotań

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2010-11-02 11:43:25, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy w Krempnej w 2011 r.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 Oświadczenie art. 22 ust 1

Załącznik Nr 3 Oświadczenie art. 24 ust. 1

Załącznik Nr 4 Oświadczenie art. 24 ust 1 pkt 2

Załącznik Nr 5 Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik Nr 6 Projekt umowy

Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-01 12:01:31, wprowadzający: Magdalena Mroczka

Zobacz:
 2011 r. .  2012 r. .  2013 r. .  2014 r. .  2015 r. .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r. .  2021 r. .  2022 r. . 
wersja do druku