Biuletyn Informacji Publicznej  Urząd Gminy Krempna  krempna.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Nabory/konkursy na stanowiska
Organy
Rada Gminy
Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018 - 2023
Komisje Rady
Sołectwa
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Prawo lokalne
Statut Gminy
Protokoły
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Raport o stanie Gminy
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Gospodarka nieruchomościami
Obwieszczenia
Strategia Rozwoju Gminy Krempna do 2030 roku
Strategia Rozwoju Ponadlokalnego ,,Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Inne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Ochrona Środowiska
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plany postępowań o udzielenie zamówień
Platforma Zamówień Publicznych - Zamówienia Publiczne powyżej 130 000 zł.
Zamówienia publiczne do 130 000 zł.
Zamówienia publiczne
Wybory i Referenda
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Oświadczenia
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ogłoszenie o naborze wniosków - Opieka wytchnieniowa
Informacje nieudostępnione
Petycje
Rejestry/Ewidencje
Ochrona danych osobowych
Dostępność cyfrowa
Preferencyjna sprzedaż węgla
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Rada Gminy 2018 - 2023 strona główna 

Rada Gminy 2018 - 2023

Wiesław Kmiecik
Przewodniczący Rady Gminy
Telefon: +48 13 441-40-03
e-mail: ugkrempna@wp.pl

Radni Gminy:

1. Gracoń Piotr- Zastępca Przewodniczącego
2. Rogowski Jarosław- Zastępca Przewodniczącego
3. Białoń Grzegorz
4. Bryjak Mariusz
5. Dziadosz Halina
6. Hyczko Józef
7. Ignarska Maria
8. Kogut – Janus Bożena
9. Salwa Elżbieta
10. Sanicka Maria
11. Skocz Czesław
12. Stanosz Tadeusz
13. Stoś Barbara
14. Szymański Marek

 

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-23 13:19:42 Informację zaktualizowano 2018-11-23 14:06:43, wprowadzający: Justyna Dziuń
wersja do druku