Biuletyn Informacji Publicznej  Urząd Gminy Krempna  krempna.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Nabory/konkursy na stanowiska
Organy
Rada Gminy
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018 - 2023
Komisje Rady
Sołectwa
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Prawo lokalne
Statut Gminy
Protokoły
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Raport o stanie Gminy
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Gospodarka nieruchomościami
Obwieszczenia
Strategia Rozwoju Gminy Krempna do 2030 roku
Strategia Rozwoju Ponadlokalnego ,,Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Inne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Ochrona Środowiska
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plany postępowań o udzielenie zamówień
Platforma Zamówień Publicznych - Zamówienia Publiczne powyżej 130 000 zł.
Zamówienia publiczne do 130 000 zł.
Zamówienia publiczne
Wybory i Referenda
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Oświadczenia
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Informacje nieudostępnione
Petycje
Rejestry/Ewidencje
Ochrona danych osobowych
Dostępność cyfrowa
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Strategia Rozwoju Gminy Krempna do 2030 roku strona główna 

Strategia Rozwoju Gminy Krempna do 2030 roku

Zarządzenie Nr 12/2022 Wójta Gminy Krempna z dnia 15 lutego 2022 roku.

w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Krempna do 2030 roku.

 
Data wprowadzenia informacji 2022-02-15 14:19:34, wprowadzający: Justyna Dziuń

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Krempna do 2030 roku.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Krempna do 2030 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2022-02-15 14:23:28, wprowadzający: Justyna Dziuń

Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Krempna do 2030 roku.

Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Krempna do 2030 roku.

 
Data wprowadzenia informacji 2022-02-15 14:27:52, wprowadzający: Justyna Dziuń

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Krempna do 2030 roku.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Krempna do 2030 roku.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Krempna do 2030 roku uwzględniajacy uwagii przekazane w toku konsultacji społecznych.

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-28 13:42:14, wprowadzający: Justyna Dziuń

Strategia Rozwoju Gminy Krempna do 2030 roku.

Uchwała Nr XXVII/223/2022 z dnia 29.06.2022 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXVII/223/2022 Rady Gminy Krempna z dnia 29 czerwca 2022 r. - Strategia Rozwoju Gminy Krempna do 2030 roku.

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-04 15:27:10 Informację zaktualizowano 2022-07-04 15:35:07, wprowadzający: Justyna Dziuń
wersja do druku