Biuletyn Informacji Publicznej  Urząd Gminy Krempna  krempna.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Nabory/konkursy na stanowiska
Organy
Rada Gminy
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018 - 2023
Komisje Rady
Sołectwa
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Prawo lokalne
Statut Gminy
Protokoły
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Raport o stanie Gminy
Mienie gminy
Budżet
° Opinie RIO
° Sprawozdania
° Projekt Budżetu
° Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Gospodarka nieruchomościami
Obwieszczenia
Strategia Rozwoju Gminy Krempna do 2030 roku
Strategia Rozwoju Ponadlokalnego ,,Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Inne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Ochrona Środowiska
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plany postępowań o udzielenie zamówień
Platforma Zamówień Publicznych - Zamówienia Publiczne powyżej 130 000 zł.
Zamówienia publiczne do 130 000 zł.
Zamówienia publiczne
Wybory i Referenda
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Oświadczenia
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Informacje nieudostępnione
Petycje
Rejestry/Ewidencje
Ochrona danych osobowych
Dostępność cyfrowa
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet strona główna 

Budżet

Budżet na 2008 r.

Uchwała Nr XI/74/2008 z dnia 31.01.2008 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-02-10 09:16:05, wprowadzający: Magdalena Mroczka

Budżet na 2009 r.

Uchwała Nr XIX/131/2009 z dnia 22.01.2009 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-02-10 09:21:57, wprowadzający: Magdalena Mroczka

Budżet na 2010 r.

Uchwała Nr XXVIII/179/2010 z dnia 25.01.2010 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-03-17 09:21:49, wprowadzający: Magdalena Mroczka

Budżet na 2011 r.

Uchwała Nr IV/18/2011 z dnia 21.02.2011 r. cz. I

Uchwała Nr IV/18/2011 z dnia 21.02.2011 r. cz. II

 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-05 09:30:28 Informację zaktualizowano 2011-04-05 09:42:09, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Budżet na 2012 r.

Uchwała Nr XII/75/2011 z dnia 28.12.2011 r. cz.I

Uchwała Nr XII/75/2011 z dnia 28.12.2011 r. cz.II

Uchwała Nr XIII/84/2012 z dnia 06.02.2012 r. zmiana Uchwały XII/75/2011

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-27 08:03:50, wprowadzający: Magdalena Mroczka
Budżet na 2013 r.

Uchwała Nr XX/133/2012 z dnia 27.12.2012 r. cz.I

Uchwała Nr XX/133/2012 z dnia 27.12.2012 r. cz. II

Uchwała Nr XX/133/2012 z dnia 27.12.2012 r. cz. III

 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-01 12:15:27, wprowadzający: Magdalena Mroczka

Budżet na 2014 r.

Uchwała Nr XXX/216/2013 z dnia 30.12.2013 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-14 12:09:12, wprowadzający: Magdalena Mroczka

Budżet na 2015 r.

Uchwała Nr II/11/2014 z dnia 30.12.2014 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-06 08:29:26 Informację zaktualizowano 2015-02-06 08:35:46, wprowadzający: Justyna Dziuń

Budżet na 2016 r.

Uchwała Nr XI/84/2015 z dnia 29.12.2015 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-21 09:16:38, wprowadzający: Justyna Dziuń

Budżet na 2017 r.

Uchwała Nr XIX/137/2016 z dnia 28.12.2016 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-01 14:36:16, wprowadzający: Justyna Dziuń

Budżet na 2018 r.

Uchwała Nr XXVIII/206/2017 z dnia 28.12.2017 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-20 10:29:31, wprowadzający: Justyna Dziuń

Budżet na 2019 r.

Uchwała Nr III/20/2018 z dnia 28.12.2018 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-15 08:30:51, wprowadzający: Justyna Dziuń

Budżet na 2020 r.

Uchwała Nr XI/72/2019 z dnia 30.12.2019 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-07 14:12:24, wprowadzający: Justyna Dziuń

Budżet na 2021 r.

Uchwała Nr XIX/134/2021 z dnia 29.01.2021 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-05 09:04:26, wprowadzający: Justyna Dziuń

Budżet na 2022 r.

Uchwała Nr XXIV/186/2021 z dnia 30.12.2021 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2022-01-26 12:46:27, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zobacz:
 Opinie RIO .  Sprawozdania .  Projekt Budżetu .  Sprawozdania finansowe . 
wersja do druku