Biuletyn Informacji Publicznej  Urząd Gminy Krempna  krempna.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Nabory/konkursy na stanowiska
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Sołectwa
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Prawo lokalne
Statut Gminy
Protokoły
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Gospodarka nieruchomościami
Obwieszczenia
Strategia rozwoju
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Inne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Ochrona Środowiska
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plany postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne
Wybory i Referenda
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Petycje
Rejestry/Ewidencje
Ochrona danych osobowych
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Stowarzyszenia i związki członkowskie strona główna 

Stowarzyszenia i związki członkowskie

Koło Gospodyń Wiejskich- Krempna


Koło Gospodyń Wiejskich- Polany


Koło Gospodyń Wiejskich Świątkowa- Wielka i Mała


Zespół Wokalny "Świątkowianki" - Świątkowa Wielka i Mała


Zespół Wokalny "Wilsznia" - Polany


Klub Sportowy "Wrzos" -Krempna


Klub Miłosników Krempnej i Okolic


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Myscowa prowadzące Szkołe Podstawową w Myscowej


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Przygranicznych prowadzące Szkołę Podstawową w Grabiu


OSP Krempna - Prezez Paweł Jurczyk


OSP Świątkowa Wielka - Prezes Stanisław Król


OSP Grab - Prezes Teodor Pawełczak


OSP Polany - Prezes Jan Bernacki


OSP Myscowa - Jan Zagórski

 
Data wprowadzenia informacji 2010-02-10 09:07:02 Informację zaktualizowano 2010-02-10 09:12:30, wprowadzający: Magdalena Mroczka
wersja do druku