Biuletyn Informacji Publicznej  Urząd Gminy Krempna  krempna.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Nabory/konkursy na stanowiska
Organy
Rada Gminy
Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018 - 2023
Komisje Rady
Sołectwa
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Prawo lokalne
Statut Gminy
Protokoły
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Raport o stanie Gminy
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Gospodarka nieruchomościami
Obwieszczenia
Strategia Rozwoju Gminy Krempna do 2030 roku
Strategia Rozwoju Ponadlokalnego ,,Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Inne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Ochrona Środowiska
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plany postępowań o udzielenie zamówień
Platforma Zamówień Publicznych - Zamówienia Publiczne powyżej 130 000 zł.
Zamówienia publiczne do 130 000 zł.
Zamówienia publiczne
Wybory i Referenda
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Oświadczenia
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ogłoszenie o naborze wniosków - Opieka wytchnieniowa
Informacje nieudostępnione
Petycje
Rejestry/Ewidencje
Ochrona danych osobowych
Dostępność cyfrowa
Preferencyjna sprzedaż węgla
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Stowarzyszenia i związki członkowskie strona główna 

Stowarzyszenia i związki członkowskie

Koło Gospodyń Wiejskich- Krempna

Koło Gospodyń Wiejskich- Polany

Koło Gospodyń Wiejskich Świątkowa- Wielka i Mała

Zespół Wokalny "Świątkowianki" - Świątkowa Wielka i Mała

Zespół Wokalny "Wilsznia" - Polany

Klub Sportowy "Wrzos" -Krempna

Towarzystwo Miłośników Krempnej i Okolicy

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Myscowa prowadzące Szkołe Podstawową w Myscowej

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Przygranicznych prowadzące Szkołę Podstawową w Grabiu

OSP Krempna - Prezez Mateusz Bryjak

OSP Świątkowa Wielka - Prezes Stanisław Król

OSP Grab - Prezes Teodor Pawełczak

OSP Polany - Prezes Jan Bernacki

OSP Myscowa - Jan Zagórski

 
Data wprowadzenia informacji 2010-02-10 09:07:02 Informację zaktualizowano 2018-12-19 09:00:33, wprowadzający: Justyna Dziuń
wersja do druku