Biuletyn Informacji Publicznej  Urząd Gminy Krempna  krempna.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Nabory/konkursy na stanowiska
Organy
Rada Gminy
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018 - 2023
Komisje Rady
Sołectwa
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Prawo lokalne
Statut Gminy
Protokoły
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Gospodarka nieruchomościami
Obwieszczenia
Strategia rozwoju
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Inne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Ochrona Środowiska
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plany postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne
Wybory i Referenda
Oświadczenia
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Informacje nieudostępnione
Petycje
Rejestry/Ewidencje
Ochrona danych osobowych
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Stowarzyszenia i związki członkowskie strona główna 

Stowarzyszenia i związki członkowskie

Koło Gospodyń Wiejskich- Krempna

Koło Gospodyń Wiejskich- Polany

Koło Gospodyń Wiejskich Świątkowa- Wielka i Mała

Zespół Wokalny "Świątkowianki" - Świątkowa Wielka i Mała

Zespół Wokalny "Wilsznia" - Polany

Klub Sportowy "Wrzos" -Krempna

Towarzystwo Miłośników Krempnej i Okolicy

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Myscowa prowadzące Szkołe Podstawową w Myscowej

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Przygranicznych prowadzące Szkołę Podstawową w Grabiu

OSP Krempna - Prezez Mateusz Bryjak

OSP Świątkowa Wielka - Prezes Stanisław Król

OSP Grab - Prezes Teodor Pawełczak

OSP Polany - Prezes Jan Bernacki

OSP Myscowa - Jan Zagórski

 
Data wprowadzenia informacji 2010-02-10 09:07:02 Informację zaktualizowano 2018-12-19 09:00:33, wprowadzający: Justyna Dziuń
wersja do druku