Biuletyn Informacji Publicznej  Urząd Gminy Krempna  krempna.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Nabory/konkursy na stanowiska
Organy
Rada Gminy
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018 - 2023
Komisje Rady
Sołectwa
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Prawo lokalne
Statut Gminy
Protokoły
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Raport o stanie Gminy
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Gospodarka nieruchomościami
Obwieszczenia
Strategia Rozwoju Gminy Krempna do 2030 roku
Strategia Rozwoju Ponadlokalnego ,,Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Inne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Ochrona Środowiska
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plany postępowań o udzielenie zamówień
Platforma Zamówień Publicznych - Zamówienia Publiczne powyżej 130 000 zł.
Zamówienia publiczne do 130 000 zł.
Zamówienia publiczne
Wybory i Referenda
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Oświadczenia
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Informacje nieudostępnione
Petycje
Rejestry/Ewidencje
Ochrona danych osobowych
Dostępność cyfrowa
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi strona główna 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Projekt programu współpracy Gminy Krempna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.

Zaproszenie do konsultacji

Projekt uchwały - treść

Projekt Programu - treść

Formularz zgłaszania uwag i wniosków

Sprawozdanie z realizacji programu

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-25 15:24:34, wprowadzający: Justyna Dziuń

Projekt programu współpracy Gminy Krempna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

Zaproszenie do konsultacji

Projekt uchwały - treść

Projekt Programu - treść

Formularz zgłaszania uwag i wniosków

Sprostowanie zaproszenia do konsultacji

Sprawozdanie z realizacji programu

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-16 15:17:16, wprowadzający: Justyna Dziuń

Projekt programu współpracy Gminy Krempna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.

Zaproszenie do konsultacji.

Projekt uchwały - treść

Projekt Programu - treść

Formularz zgłaszania uwag i wniosków

Sprawozdanie z realizacji programu

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-04 08:46:00, wprowadzający: Justyna Dziuń

Projekt programu współpracy Gminy Krempna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.

Zaproszenie do konsultacji Programu współpracy Gminy Krempna z organizacjami pozarządowymi

Projekt Uchwały z Projektem Programu na 2020 rok

Formularz zgłaszania uwag i wniosków

Sprawozdanie z realizacji programu

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-22 13:13:29, wprowadzający: Justyna Dziuń

Projekt programu współpracy Gminy Krempna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.

Zaproszenie do konsultacji Programu współpracy Gminy Krempna z organizacjami pozarządowymi

Projekt Uchwały z Projektem Programu na 2021 rok

Formularz zgłaszania uwag i wniosków

Sprawozdanie z realizacji programu

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-20 13:06:54, wprowadzający: Justyna Dziuń

Projekt programu współpracy Gminy Krempna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.

Zaproszenie do konsultacji Programu współpracy Gminy Krempna z organizacjami pozarządowymi

Projekt Uchwały z Projektem Programu na 2022 rok

Formularz zgłaszania uwag i wniosków

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-20 13:16:39 Informację zaktualizowano 2021-10-20 13:17:25, wprowadzający: Justyna Dziuń
wersja do druku