Biuletyn Informacji Publicznej  Urząd Gminy Krempna  krempna.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Nabory/konkursy na stanowiska
Organy
Rada Gminy
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018 - 2023
Komisje Rady
Sołectwa
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Prawo lokalne
Statut Gminy
Protokoły
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Gospodarka nieruchomościami
Obwieszczenia
Strategia rozwoju
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Inne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Ochrona Środowiska
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plany postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne
Wybory i Referenda
Oświadczenia
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Informacje nieudostępnione
Petycje
Rejestry/Ewidencje
Ochrona danych osobowych
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Petycje strona główna 

Petycje

Petycja do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego o umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony WWW.KOMASOWANI.PL

Zagrożenia związane ze scalaniem gruntów.

Odpowiedź na petycję.

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-30 09:03:37, wprowadzający: Justyna Dziuń

Petycja dotycząca upraw GMO na terenach gminy.


target=_new>http://www.petycje.pl/petycja/12423/zakaz_uwalniania_gmo_do_zrodowiska.html

Treść petycji

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-18 11:58:45 Informację zaktualizowano 2017-07-03 14:05:55, wprowadzający: Justyna Dziuń

Informacja zbiorcza

Informacja zbiorcza za 2016 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-30 13:45:10, wprowadzający: Justyna Dziuń

Petycja w sprawie upowszechnienia informacji.

Informacja o projekcie pn. Wdrażanie Programu Nauki Zachowania.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-22 15:05:27, wprowadzający: Justyna Dziuń

Petycja dotycząca programu wspomagającego naukę tabliczki mnożenia.

Treść petycji

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-19 12:52:04, wprowadzający: Justyna Dziuń

Informacja zbiorcza

Informacja zbiorcza za 2017 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-28 11:25:46, wprowadzający: Justyna Dziuń

Petycja w sprawie upowszechnienia informacji o dotacji publicznej.

Treść petycji

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-29 09:01:55, wprowadzający: Justyna Dziuń
wersja do druku