Biuletyn Informacji Publicznej  Urząd Gminy Krempna  krempna.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Nabory/konkursy na stanowiska
Organy
Rada Gminy
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018 - 2023
Komisje Rady
Sołectwa
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Prawo lokalne
Statut Gminy
Protokoły
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Raport o stanie Gminy
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Gospodarka nieruchomościami
Obwieszczenia
Strategia Rozwoju Gminy Krempna do 2030 roku
Strategia Rozwoju Ponadlokalnego ,,Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Inne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Ochrona Środowiska
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plany postępowań o udzielenie zamówień
Platforma Zamówień Publicznych - Zamówienia Publiczne powyżej 130 000 zł.
Zamówienia publiczne do 130 000 zł.
Zamówienia publiczne
Wybory i Referenda
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Oświadczenia
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Informacje nieudostępnione
Petycje
Rejestry/Ewidencje
Ochrona danych osobowych
Dostępność cyfrowa
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Petycje strona główna 

Petycje

Petycja do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego o umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony WWW.KOMASOWANI.PL

Zagrożenia związane ze scalaniem gruntów.

Odpowiedź na petycję.

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-30 09:03:37, wprowadzający: Justyna Dziuń

Petycja dotycząca upraw GMO na terenach gminy.


target=_new>http://www.petycje.pl/petycja/12423/zakaz_uwalniania_gmo_do_zrodowiska.html

Treść petycji

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-18 11:58:45 Informację zaktualizowano 2017-07-03 14:05:55, wprowadzający: Justyna Dziuń

Informacja zbiorcza

Informacja zbiorcza za 2016 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-30 13:45:10, wprowadzający: Justyna Dziuń

Petycja w sprawie upowszechnienia informacji.

Informacja o projekcie pn. Wdrażanie Programu Nauki Zachowania.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-22 15:05:27, wprowadzający: Justyna Dziuń

Petycja dotycząca programu wspomagającego naukę tabliczki mnożenia.

Treść petycji

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-19 12:52:04, wprowadzający: Justyna Dziuń

Informacja zbiorcza

Informacja zbiorcza za 2017 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-28 11:25:46, wprowadzający: Justyna Dziuń

Petycja w sprawie upowszechnienia informacji o dotacji publicznej.

Treść petycji

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-29 09:01:55, wprowadzający: Justyna Dziuń

Informacja zbiorcza

Informacja zbiorcza za 2018 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-28 14:16:32, wprowadzający: Justyna Dziuń

Petycja dotycząca Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

Treść petycji

Odpowiedź na petycję.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-23 08:03:44, wprowadzający: Justyna Dziuń

Petycja od Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Treść petycji

Odpowiedź na petycję.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-16 10:59:00, wprowadzający: Justyna Dziuń

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

Treść petycji.

Odpowiedź na petycję.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-02 10:07:57, wprowadzający: Justyna Dziuń

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego z dnia 06.12.2019 r.

Treść petycji.

Odpowiedź na petycję.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-06 10:43:13, wprowadzający: Justyna Dziuń

Petycja od Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Treść petycji.

Odpowiedź na petycję.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-19 14:56:44, wprowadzający: Justyna Dziuń

Petycja od Koalicja Polska Wolna od 5G

Petycja Stop zagrożeniu zdrowia i życia

Petycja do Gmin

Odpowiedź na petycję.

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 12:09:52, wprowadzający: Justyna Dziuń

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego z dnia 02.04.2020 r. ( wprowadzenie lokalnej ,, tarczy antykryzysowej")

Treść petycji.

Odpowiedź na petycję.

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-03 13:42:26, wprowadzający: Justyna Dziuń

Petycja z dnia 08.09.2020 r.

Treść petycji.

Odpowiedź na petycję

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-09 11:02:52, wprowadzający: Justyna Dziuń

Petycja z dnia 26.10.2020 r.

Treść petycji

Odpowiedź na petycję

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-26 14:42:44, wprowadzający: Justyna Dziuń

Petycja z dnia 05.11.2020 r.

Treść petycji.

Odpowiedź na petycję

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-06 12:49:53, wprowadzający: Justyna Dziuń

Petycja z dnia 09.12.2020 r.

Treść petycji.

Odpowiedź na petycję

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-14 10:49:37, wprowadzający: Justyna Dziuń


Petycja z dnia 16.01.2021 r.

List otwarty

Uzupełnienie do petycji - listu otwartego.

Odpowiedź na petycję

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-22 11:12:54, wprowadzający: Justyna Dziuń

Petycja z dnia 06.02.2021 r.

Treść petycji

Odpowiedź na petycję.

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-11 12:28:20, wprowadzający: Justyna Dziuń

Petycje z dnia 18.02.2021 r.

Pismo Przewodnie

Petycja Nr 1

Petycja Nr 2

Petycja Nr 3

Odpowiedź na petycję 1.

Odpowiedź na petycję 2.

Odpowiedź na petycję 3.

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-24 13:08:11, wprowadzający: Justyna Dziuń

Petycje z dnia 23.02.2021 r.

Treść petycji

Odpowiedź na petycję.

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-24 14:05:00 Informację zaktualizowano 2022-05-24 13:37:11, wprowadzający: Justyna Dziuń


Petycje z dnia 11.03.2021 r.

Treść petycji

Odpowiedź na petycję.

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-11 11:29:07, wprowadzający: Justyna Dziuń

Informacja zbiorcza

Informacja zbiorcza za 2020 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-01 14:51:30, wprowadzający: Justyna Dziuń

Petycja z dnia 16.08.2021 r.

Treść petycji

Odpowiedź na petycję

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-17 10:35:41, wprowadzający: Katarzyna Maciejczyk

Petycja z dnia 16.02.2022 r.

Petycja w sprawie naprawy programów ochrony powietrza

Oficjalne stanowisko w sprawie zakazów palenia drewnem, uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza.

Odpowiedź na petycję

 
Data wprowadzenia informacji 2022-02-18 11:49:48, wprowadzający: Justyna Dziuń

Petycja z dnia 04.03.2022 r.

Petycja w sprawie naprawy programów ochrony powietrza

Odpowiedź na petycję

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-04 11:37:15, wprowadzający: Justyna Dziuń

Informacja zbiorcza

Informacja zbiorcza za 2021 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-30 14:59:52, wprowadzający: Justyna Dziuń

Petycja z dnia 22.07.2022 r.

Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

Załącznik - Projekt Statutu

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-02 12:27:04, wprowadzający: Justyna Dziuń
wersja do druku